Day: August 1, 2018

Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài

Thứ Năm, Tuần 17 Thường Niên, Năm 2 – 02/08/18 Bài Ðọc I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ…

Xử lý Bánh thánh đã tiêu thụ một phần như thế nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Con mới hỏi cha xứ là liệu con có thể đặt một chén thủy tinh, để các thừa tác viên ngoại…

Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng

Thứ Tư, LỄ THÁNH ANPHONG LIGORI – 01/08/18 Bài Ðọc I: Gr 15, 10. 16-21 “Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh…