Day: July 22, 2018

Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 22/07/18 Bài Ðọc I: Gr 23, 1-6 “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì…