May 28, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-imbz6-95374c

JUN 30 THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN, Linh Mục