Day: July 15, 2018

“Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” có ý nghĩa gì?

Câu chúc kết thúc thánh lễ “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” có ý nghĩa gì?     Đáp: Đó là những lời cuối cùng mà chủ tế nói trong thánh lễ. Những lời này không chỉ có mục đích để kết thúc thánh lễ bằng cách giải tán giáo dân, nhưng…