June 10, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-trbwr-9477e8

DEC 18 THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT, THẦY GIẢNG