Day: July 3, 2018

Con đã thấy Thầy nên con đã tin, Phúc cho những ai đã không thấy mà tin

Thứ Ba, Lễ THÁNH TÔMA, Tông Đồ – 03/07/18 Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22 “Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người…