Day: June 23, 2018

Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai

Thứ Bảy, Tuần 11 Thường Niên, Năm 2 – 23/06/18 Bài Ðọc I: 2 Sb 24, 17-25 “Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”. Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai. Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy vua. Vì họ dua nịnh, nên vua xiêu lòng…