TẠI SAO PHẢI LÀM VIỆC ĐỀN TỘI SAU KHI XƯNG TỘI?

Hỏi: Liên quan đến việc xưng tội, xin Cha giải thích thêm điều này: Sau khi đã thật lòng xưng tội với linh mục  thì Chúa đã tha thứ hết mọi tội rồi. Vậy tại sao còn phải làm việc “đền tội” sau đó? Như vậy, có phải Chúa không tha hết, hay tha có điều kiện  hay sao? Trả lời: Trước hết, tôi cần nói lại một lần nữa về tội và lòng thương xót, tha thứ của Chúa, là Cha rất nhân từ. Chúa chê ghét mội tội lỗi, nhưng lại yêu thương người có tội biết ăn năn, … Continue reading TẠI SAO PHẢI LÀM VIỆC ĐỀN TỘI SAU KHI XƯNG TỘI?

LÀM SAO BIẾT LINH HỒN NÀO ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG?

Hỏi: xin cha giải đáp giúp 2 thắc mắc sau đây: 1- Khi cử hành thánh lễ an táng, một số linh mục đã giảng rằng: linh hồn ông này, (bà này) chắc chắn đã lên thiên đàng rồi, không cần cầu nguyện nữa! Xin cho biết có giáo lý nào cho phép biết và tin điều này hay không?2- Khi đăng cáo phó với lời lẽ như: “đau đón báo tin buồn Ông, (Bà) đã được Chúa gọi về ngày giờ…” như thế có phù hợp với tín lý Công Giáo về sự chết và hy vọng phục sinh của … Continue reading LÀM SAO BIẾT LINH HỒN NÀO ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG?