Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?

Thứ Năm, Lễ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG – 31/05/18

Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

“Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

18813611_426005537785669_6325461875244833231_nHỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: “Hỡi Sion, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi. (c. 6b).

Xướng: 1) Này là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động và không sợ hãi: vì Chúa là sức mạnh và là sự ngợi khen của tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. – Ðáp.

2) Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. – Ðáp.

3) Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi.Đ.

Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! – Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhinhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

SUY NIỆM

NIỀM VUI

Sau khi vô tình tìm ra sức đẩy của nước trong bồn tắm, nhà bác học Ácsimét đã không giấu nổi niềm vui đó. Ông đã quên đi mọi sự xung quanh, chạy ra ngoài và luôn miệng kêu lên: Ơrêka! Ơrêka! (Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!)

Dường như khi đứng trước một niềm vui tột độ, người ta khó có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Sau khi nhận tin báo từ sứ thần, Mẹ đã “vội vã” lên đường để chia sẻ tin vui cho bà Êlisabét. Mẹ một thân một mình vượt qua biết bao gian nan khó nhọc về đường sá, sức khỏe, an toàn… chỉ với ý muốn đem tin vui ấy cho người chị họ của mình.

Mỗi người chúng ta đều là Kitô hữu, nghĩa là “người mang Đức Kitô” và “bạn hữu” của Người. Để xứng đáng với danh xưng đó, trước hết chúng ta phải có Chúa trong mình.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đến với mọi người, đặc biệt những người chưa biết Chúa. Xin cho chúng con trở nên khí cụ hữu dụng để đem Chúa đến cho mọi người. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

Lễ thăm viếng của Đức Maria

18767941_426005394452350_7058265988775766776_nLễ này chỉ một cuộc thăm viếng. Đức tổng thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria rằng bà chị họ Êlisabeth của Mẹ sắp sửa sinh con. Êlisabeth đã cao niên. Mẹ Maria nhận thấy cần phải đến giúp đỡ người chị của mình, và lập tức Mẹ đã lên đường.

Cuộc hành trình của Mẹ Maria thật dài và nguy hiểm! Nó cũng không thoải mái chút nào! Nhưng, những lý do này không thể ngăn cản được Mẹ. Mẹ cưỡi trên mình một con lừa và Mẹ đã tới nhà bà chị. Đầu tiên, Mẹ Maria chào Êlisabeth. Lúc ấy, Thiên Chúa tỏ cho Êlisabeth biết rằng Đức Maria đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Êlisabeth hân hoan thốt lên: “Sao tôi lại được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi như vậy?” Nhưng Mẹ Maria vẫn một mực khiêm tốn. Mẹ vội vã dâng mọi lời chúc tụng tán dương lên Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chúc phúc cho Mẹ thật dư đầy.

“Linh hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi,” Mẹ nói, “vì Người đã trông đến sự thấp hèn của tôi tớ Người … và danh Người là Thánh!”

Ôi! Biết bao ân sủng Mẹ Maria đã đem đến cho gia đình người chị họ của Mẹ! Thánh Gioan được khỏi tội nguyên tổ ngay khi vẫn còn trong lòng mẹ. Dacaria được ơn nói trở lại, vì trước ông bị câm. Còn Êlisabeth thì được đầy tràn linh ân của Chúa Thánh Thần.
Mẹ Maria ở lại với gia đình này khoảng ba tháng. Mẹ đã giúp đỡ Êlisabeth với tấm lòng quảng đại và yêu mến đặc biệt.

Gia đình bà Êlisabeth được đầy tràn ân sủng nhờ sự viếng thăm của Mẹ Maria. Chúng ta cũng sẽ được đầy tràn ân sủng nếu chúng ta tận hiến mình cho Đức Mẹ.

Theo http://paolinevn.org

 

Chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế

Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 30/05/18

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 18-25

“Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

20293065_454841288235427_5518453077943323733_nAnh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Khi anh em thánh hoá linh hồn anh em trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Ðó là Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng. – Ðáp.

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 32-45

“Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Bí Tích Thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần

Sáng thứ tư hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với ĐTC. Trong bài huấn dụ ngài tiếp tục giải thích ý nghĩa của Bí tích Thêm Sức, và nêu bật sự nối kết chặt chẽ của bí tích này với toàn việc khai tâm kitô (Sacrosanctum Concilium, 71). ĐTC nói:

Trước khi nhận việc xức dầu tinh thần xác nhận và củng cố ơn của Bí tích Rửa Tội, các người nhận bí tích Thêm Sức được mời gọi canh tân các lời hứa do các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đã làm ngày họ được rửa tội. Giờ đây chính họ tuyên xưng đức tin của Giáo Hội, sẵn sàng thưa “con tin” với các câu hỏi của vị Giám Mục; đặc biệt sẵn sàng tin vào “Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, và là Đấng, hôm nay qua bí tích Thêm Sức, được ban cho họ một cách đặc biệt, như đã được ban cho các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần” (Lễ nghi Thêm Sức, s. 26).

Vì việc Chúa Thánh Thần xuống đòi hỏi các con tim phải cầm trí trong lời cầu nguyện (x. Cv 1,14) sau lời nguyện thinh lặng của cộng đoàn, vị Giám Mục giơ tay trên các người chịu phép Thêm Sức, khẩn nài Thiên Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần An Ủi của Ngài trên họ. Chỉ có một Thần Khí duy nhất (x. 1 Cr 12,4), nhưng khi đến với chúng ta, Ngài mang theo các ơn phong phú: khôn ngoan, thông minh, cố vấn, hùng dũng, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa (Lễ nghi Thêm Sức, cs.28-29). Chúng ta đã nghe đoạn kinh thánh với các ơn mà Chúa Thánh Thần đem tới.

Theo ngôn sứ Isaia  (11,2) đó là 7 ơn của Thánh Linh được đổ tràn đầy trên Đấng Messia cho việc thành toàn sứ mệnh của Người. Cả thánh Phao lô cũng miêu tả hoa trái dư tràn của Thần Khí là “ bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22). Thần Khí duy nhất  ban phát nhiều ơn làm giầu cho Giáo Hội duy nhất: Ngài là Tác Giả của sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là Đấng Tạo dựng nên sự hiệp nhất.

** Như thế, Thần Khí ban tất cả các ơn phong phú khác nhau này, nhưng đồng thời cũng làm nên sự hòa hợp, nghĩa là sự hiệp nhất của tất cả các phong phú tinh thần, mà chúng ta là ki tô hữu có được.

Tiếp tục bài huấn dụ ĐTC nói: Do truyền thống được các Tông Đồ chứng thực Thần Khí bổ túc ơn của Bí Tích Thánh Thể  được thông ban qua việc đặt tay (x. Cv 8,15-17; 19,5-6; Dt 6,2). Để diễn tả một cách tốt đẹp hơn việc đổ tràn đầy Thần Khí thấm nhuần những người lãnh nhận nó, một cách mau chóng được thêm vào cử chỉ kinh thánh này việc xức dầu thơm gọi là “crisma”, vẫn còn được dùng cho tới nay, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương (x. GLCG, 1289).

Dầu ô liu – dầu thánh – là chất chữa bệnh và săn sóc sắc đẹp, khi thấm vào thân thể nó chữa lành các vết thương và khiến cho các chi thể được thơm tho; vì các đặc tính này nó được biểu tượng kinh thánh và phụng vụ sử dụng để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần, là Đấng thánh hiến và thấm nhập người được rửa tội, và trang sức cho họ với các đặc sủng. Bí Tích Thêm Sức được ban qua việc xức dầu thánh trên trán, do vị Giám Mục thực thi với việc đặt tay và qua các lời nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con”. Thánh Thần là ơn vô hình được rộng ban, và dầu thánh là dấu ấn hữu hình. ĐTC giải thích thêm ý nghĩa xức dầu trên trán tín hữu như sau:

Như vậy, khi nhận dấu thánh giá trên trán với dầu thơm, người được thêm sức nhận một dấu ấn tinh thần không thể xóa nhòa, họ nhận lấy đặc tính khiến cho họ hoàn toàn đồng hình dạng với Chúa Ki tô và ban cho họ ơn tỏa lan “hương thơm tốt lành” của họ giữa loài người (z. 2 Cr 2,15).

** Chúng ta hãy nghe lại lời thánh Ambrogio mời gọi các người mới được thêm sức như sau: “Hãy nhớ rằng bạn đã nhận lấy dấu ấn tinh thần… và hãy duy trì điều bạn đã nhận lãnh. Thiên Chúa Cha đã ghi dấu bạn, Chúa Ki tô đã đã củng cố bạn, và Thần Khí đã đặt trong tim bạn bảo chứng ấy” (De mysteriis 7,42; CSEL 73,106; X. Glcg 1303). Thần Khí là một ơn nhưng không, cần tiếp nhận với lòng biết ơn, bằng cách dành chỗ cho óc sáng tạo không bao giờ cạn kiệt của Ngài. Đó là một ơn cần sốt sắng giữ gìn, cộng tác với sự ngoan ngoãn, bằng cách để cho mình được nhào nặn, như sáp bởi tình mến nồng cháy của Ngài “để phản ánh Chúa Giê su Kitô trong thế giới ngày nay” (Gaudete et exultate, 23).

ĐTC đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là các sinh viên học sinh các tỉnh Nice, Avignon và Seix. Ngài cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh quốc, Ê cốt, Đại Hàn, Indonesia, Singapore, Australia và Hoa Kỳ. Có một nhóm võ sĩ của cả hai miền Nam Bắc Hàn đã biểu diễn Taikuando. Họ kết thúc với việc giăng hai biểu ngữ viết: “Một thế giới, một Taikuando”, “Hòa bình quý báu hơn chiến thắng”. Mọi người đã hào hứng theo dõi màn biểu diễn. ĐTC nói: tôi xin cám ơn các lực sĩ Đại Hàn về màn biểu diễn ý chí hòa bình: hai miền Đại Hàn cùng nhau! Đó đã là một sứ điệp hòa bình cho toàn nhân loại. Xin cám ơn các bạn. Ngài đặc biệt chào nhóm các nữ tu Feliciane đang họp tổng tu nghị tại Roma. Ngài xin Chúa ban hòa bình và niềm vui cho mọi người và gia đình họ.

Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nhóm đến từ châu Mỹ Latinh, đặc biệt các đoàn hành hương Brasil đến từ Criciuma, Imbui, và Trindade, cũng như sinh viên trường Horizonte di Vita Nova de Gaia. Ngài cầu chúc mọi người ngày càng ý thức hơn đối với các ơn của Chúa Thánh Thần, và trung thành lắng nghe Chúa Thánh Linh để can đảm sống đời chứng nhân kitô.

Chào các nhóm nói tiếng Đức ĐTC nêu bật tầm quan trọng của việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức để sống tràn đầy ơn của bí tích Rửa Tội và là các nhân chứng đích thật của Chúa Kitô giữa lòng thế giới.

** Với các nhóm Ba Lan ngài cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố họ trong đức tin đức cậy và đức mến. ĐTC đặc biệt chào mừng các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ của giới trẻ tại Lednica vào thứ bẩy tới này để suy tư về các lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày”. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ đừng quên rằng họ là kho tàng quý báu cho thế giới. Hãy biết nhìn lên gương mặt của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc của cuộc đời. Hãy hiến dâng cho Chúa mọi sự tâm trí, đôi tay thân xác để đi đến với tất cả những ai cần họ trợ giúp. Khi cử hành kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, như thánh Gioan Phaolô II đã thường làm, xin các bạn hãy hôn đất Ba Lan thay tôi. Tôi xin phó thác các bạn cho sự che chở hiền mẫu của Đức Maria Nữ Vương Ba Lan.

Trong các nhóm Italia ĐTC đặc biệt chào các nữ tu dòng thánh Felice da Cantalice đang họp tổng tu nghị tại Roma, các linh mục và chủng sinh các trường Roma cũng như các Phó tế trường Urbano của Bộ Truyền giáo và các nữ tu sinh viên trường truyền giáo Mater Ecclesiae tại Castel Gandolfo và nhóm Ordo Viduarum. Ngài cũng chào nhiều đoàn hành hương của các giáo xứ, cách riêng Hiệp hội Roller House Osimo do ĐGM sở tại Claudio Giuliodori hướng dẫn, các sĩ quan và hạ sĩ quan trường Cảnh sát Velletri, Hiệp hội tinh thần hành tinh và Học viện Castelli tỉnh Brescia bắc Italia.

Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ĐTC nhắc cho mọi người biết ngày hôm nay là kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Ngài xin Mẹ là nơi ẩn náu cho họ trong những lúc vui cũng như trong những khi gặp khó khăn, và hướng dẫn gia đình họ để chúng là tổ ấm của lời cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải

Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”

Số tháng 6 -2018 – Chủ đề “Thánh Tâm Lòng Thương Xót”

ĐTC Phanxico : ”Cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài chúng ta nghe được tiếng kêu của Dân, và cần lắng nghe Dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải là những người chiêm niệm Lời Chúa và đồng thời là những người chiêm niệm Dân Chúa” (Trên đây là những ý tưởng nổi bật trong cuộc gặp gỡ và đối thoại của ĐTC với các thành viên Trung Tâm Loppiano sáng 10-5-2018) 

1. Quy luật quả táo:

Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Vì nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, có thể bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy…

2. Quy luật niềm vui:

Khi gặp chuyện không may, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt của vấn đề, bạn sẽ thấy vui hơn. Giống như khi xe bạn bị thủng lốp (hoặc hết xăng), bạn hãy nghĩ: may mà xe mình thủng lốp ngay gần chỗ sửa xe (hoặc ngay gần trạm bơm xăng)…

3. Quy luật hạnh phúc:

Nếu bạn không mất quá nhiều thời gian để nghĩ xem mình có phải là người hạnh phúc không, nghĩa là bạn đang hạnh phúc rồi đấy.

5. Quy luật ngu ngốc:

Ngu ngốc phần lớn là do chân tay hoặc miệng hành động nhanh hơn cả trí não.

6. Quy luật giá trị:

Khi bạn sở hữu một món đồ, bạn sẽ phát hiện thấy món đồ ấy không có giá trị như bạn từng nghĩ. Khi bạn mất đi bạn mới biết giá trị của nó quan trọng với bạn đến mức nào.

 

1. Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ cha mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con.

2. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững.

3. Cuộc đời rất ngắn. Đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, việc, thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này con sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua.

4. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người con từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại. Đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

5. Con có thể đối xử tốt với người ta nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ, thất vọng.

Kính chúc tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Thương Xót, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng xót thương.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Giáo Điểm Tin Mừng-Nhà Bè

Tải xuống tập san

Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 29/05/18

Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 10-16

“Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

image (2)Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người. (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

ĐTC Phanxicô: Khi gặp thử thách, hãy tiến bước trên đường thánh thiện

Trong những lúc gặp khó khăn, đừng quay trở lại với những cách sống lối nghĩ của thế gian, vì nó cướp đi tự do của chúng ta.  Ngược lại, cần phải tiếp tục bước đi trên con đường hướng đến sự thánh thiện. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc như thế trong bài giảng Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng thứ ba, 29/05/2018.

Một vị thánh không phải là người có gương mặt như trong hình ảnh

Trong bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ (1Pr 1,10-16), thánh Phêrô mời gọi tiến đến sự thánh thiện. Đó là lời mời gọi nên thánh, là lời mời gọi bình thường, lời mời gọi sống như một Kitô hữu. Sống như một Kitô hữu, nói một cách khác, là sống như một vị thánh. Nhiều lần, chúng ta nghĩ về sự thánh thiện giống như một điều phi thường, giống như là có những thị kiến hay có những lời cầu nguyện cao siêu … hay vài người nghĩ rằng thánh nhân là người có một gương mặt giống như trong những tấm hình các thánh,… Không phải vậy. Thánh thiện là một điều khác. Đó là bước đi trên con đường mà Thiên Chúa dạy chúng ta về sự thánh thiện. Bước đi trên con đường thánh thiện là gì? Thánh Phêrô trả lời: “anh em hãy đặt tất cả hy vọng của anh chị em vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em khi Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện.”

Bước đến ánh sáng

Do đó, hành trình hướng đến sự thánh thiện bao gồm việc hướng đến ân sủng đó, hướng đến niềm hy vọng, hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Giống như khi người ta bước đến ánh sáng, nhiều lần người ta không nhìn thấy rõ đường đi bởi vì ánh sáng làm chúng ta lóa mắt. Nhưng chúng ta không sai đường, bởi vì chúng ta nhìn thấy ánh sáng và chúng ta biết đường đi. Ngược lại, khi người ta bước đi với ánh sáng trên đôi vai, người ta thấy rõ đường đi. Tuy nhiên, trong thực tế, trước mặt chúng ta chỉ có bóng tối, không có ánh sáng.

Đừng trở lại với những kiểu cách của thế gian

Để tiến đến sự thánh thiện, cần phải tự do và cảm thấy tự do. Có nhiều điều biến chúng ta thành nô lệ. Vì lý do đó, thánh Phêrô mời gọi đừng chiều theo những đam mê của thời gian khi mà chúng ta còn ở trong sự mê muội, thiếu hiểu biết. Cả thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Roma cũng nói: “anh chị em đừng rập khuôn”, nghĩa là “đừng theo những dự định chương trình”.

Đây là cách dịch đúng nghĩa của những lời khuyên này – anh chị em đừng đi theo các kiểu cách của thế gian, đừng theo các chương trình, theo cách nghĩ của thế gian, theo cách nghĩ và cách phán xét mà thế gian dạy cho anh chị em, bởi vì điều này làm cho anh chị em mất tự do. Và để tiến đến sự thánh thiện, cần phải được tự do: sự tự do bước đi và ngắm nhìn ánh sáng, tự do tiến bước. Và khi chúng ta quay lại đàng sau, như nói ở đây, quay lại với cách sống mà chúng ta đã có trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô hay khi chúng ta trở lại với những kiểu cách của thế gian, chúng ta đánh mất tự do.

Không có tự do thì không thể nên thánh

Trong sách Xuất hành chúng ta thấy, nhiều lần Dân Chúa không muốn hướng nhìn về phía trước, về ơn cứu độ, nhưng họ muốn quay lại phía sau. Họ than trách và tưởng tượng cuộc sống tươi đẹp mà họ đã trải qua ở Ai cập, nơi họ được ăn hành ăn thịt. Trong những thời khắc khó khăn, dân chúng đã quay lại phía sau, họ mất tự do. Đúng thật là họ được ăn những thức ăn ngon, nhưng là thức ăn của sự nô lệ.

Trong những thời điểm của thử thách, chúng ta luôn bị cám dỗ quay lại phía sau, ngắm nhìn những kiểu cách của thế gian, những cách sống mà chúng ta đã có trước khi bắt đầu hành trình của ơn cứu độ, không có tự do. Không có tự do thì người ta không thể nên thánh. Tự do là điều kiện để có thể bước đi và ngắm nhìn ánh sáng ở phía trước. Đừng đi theo các cách sốngcủa thế gian. Nhưng tiến bước, ngắm nhìn ánh sáng là lời hứa, trong niềm hy vọng. Đây là lời hứa, như dân Chúa trong sa mạc. Khi họ nhìn về phía trước, họ bước đi vững vàng. Khi họ nhớ nhung Ai cập vì không được ăn những thức ăn ngon người ta cho họ ở Ai cập, họ đã lạc bước và quên rằng ở đó họ không có tự do.

Các mô hình của thế gian hứa hẹn tất cả nhưng không cho thứ gì. Cho nên Thiên Chúa mời gọi trở nên thánh mọi ngày. Có hai thông số để biết chúng ta có đang trong hành trình hướng đến sự thánh thiện hay không. Trước hết, chúng ta có ngắm nhìn ánh sáng của Chúa trong niềm hy vọng được gặp Người và thứ hai, khi gặp thử thách, chúng ta có hướng về phía trước và không đánh mất tự do bằng cách từ chối các kiểu sống của thế gian, những thứ hứa hẹn cho chúng ta tất cả nhưng rồi không cho chúng ta điều gì. Anh chị em hãy nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng thánh thiện: đó là lệnh truyền của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin ơn Chúa để hiểu biết con đường của sự thánh thiện là gì. Đó là con đường của tự do nhưng đầy hy vọng về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cầu xin để hiểu rõ đi theo các cách sống của thế gian mà chúng ta đã có trước khi gặp gỡ Chúa Giêsu nghĩa là gì. (Rei 29/05/2018)

 

Hồng Thủy

 

Hội Nhi đồng truyền giáo: trẻ em nước giàu giúp cho trẻ em các nước nghèo

“Với sự ra đời của Hội Thánh Nhi, một hình thức sứ vụ mới cũng được hình thành. Sứ vụ này đặt ân sủng của bí tích rửa tội ở trung tâm, vì đây là nguồn mạch phát sinh nghĩa vụ truyền giáo của mọi Kitô hữu. Các em thiếu nhi cũng có quyền nhận sứ vụ này cũng như có quyền trao tặng sứ vụ này. Đây là lần đầu tiên trong Giáo hội, các thiếu nhi trở thành những người truyền giáo, đóng vai chính trong việc mục vụ, bằng sự đơn sơ khiêm nhường của các em. 175 năm từ khi ra đời, Hội Thánh Nhi thực hiện sứ vụ cứu vớt các trẻ em nhờ chính các trẻ em.” Đó là những lời mà sơ Roberta Tremarelli, Tổng thư ký của Hội nhi đồng truyền giáo, hậu thân của Hội Thánh Nhi, đã nói về Hội này nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập.

Hội Thánh Nhi do Đức cha Charles de Forbin Janson thành lập. Tên của hội diễn tả ý muốn của Đức cha, là phó thác hội cho sự bảo vệ của Chúa Giêsu Hài đồng. Đức cha Charles de Forbin Janson sinh ra trong một gia đình Công giáo quý tộc, lớn lên trong bầu khí gia đình tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa và trung thành với Đức Giáo hoàng và Giáo hội. Ngay từ khi còn thơ bé, Janson đã quan tâm đến người nghèo khổ và các bạn bè xung quanh. Năm 18 tuổi, Janson gia nhập Học viên quân đội và sau đó tiếp tục việc học tại Paris. Khi Napoleon trở thành hoàng đế nước Pháp, Giáo hội gặp khó khăn với sự chống đối Giáo hội và bài giáo sĩ. Chính lúc này, Janson đã từ chối vị trí thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia do chính hoàng đế Napoleon bổ nhiệm và quyết định trở thành linh mục để phục vụ Chúa và Giáo hội, đặc biệt là để bênh vực Đức Giáo hoàng, để tái truyền giảng đức tin cho nước Pháp, lúc này đang chống giáo sĩ, và truyền giảng Tin mừng cho thế giới.

Trong thời học chủng viện, thầy Janson thường đến nhà nguyện của Hội Thừa sai Paris và thầy đã quen biết với các thừa sai. Thầy Janson đã nghe các thừa sai kể về hoạt động của họ tại Trung hoa và về hàng ngàn trẻ em mà các linh mục và nữ tu đón nhận, chăm sóc, giáo dục, và rửa tội và dạy các em sống các giá trị Kitô giáo. Trong thời gian rảnh rỗi, thầy Janson dạy giáo lý cho các thiếu nhi tại giáo xứ và dạy các em cầu nguyện. Thầy Janson cảm thấy mình thật may mắn khi được cha mẹ dạy dỗ trong nền giáo dục Công giáo. Do đó thầy không ngừng nghĩ về các trẻ em không được lớn lên trong đức tin, nghĩ đến các em bé ở Trung hoa không được ai dạy biết về Chúa. Tinh thần truyền giáo của thầy Janson càng được thêm củng cố sau khi thầy được thụ phong linh mục. Năm 38 tuổi, cha Janson được bổ nhiệm làm giám mục Nancy và ngay lập tức, cha bắt đầu tổ chức các buổi tĩnh tâm và hoạt động truyền giáo tại tất cả các giáo xứ trong giáo phận. Cha đã quảng đại phân phát các tài sản của gia đình mình và chỉ giữ lại cho chính mình những gì thật thiết yếu.

Một ngày kia, khi Đức cha Janson vắng mặt ở giáo phận vì công việc mục vụ, nhóm chống giáo sĩ đã cướp phá chủng viện và ngăn cản ngài trở về lại Nancy. Thế là thời gian lưu đày đau buồn của Đức cha Janson bắt đầu. Tuy thế, trong thời gian này ngài tiếp tục suy nghĩ về các nhà truyền giáo và các trẻ em ở Trung hoa. Sau 3 năm truyền giáo tại Bắc mỹ, Đức cha Janson trở về Pháp và tại thành phố Lyon, cha đã gặp bà Pauline Jaricot, sáng lập viên của Hội Truyền bá đức tin. Đức cha Janson đã kể với bà Jaricot các thao thức của ngài. Đức cha là một trong những giám mục Pháp đầu tiên thành lập tại giáo phận của mình tổ chức của Hội truyền bá đức tin và khuyến khích các linh mục và giáo dân nâng đỡ việc truyền giáo qua hoạt động này.

Đức cha Janson đã gặp bà Jaricot lần thứ hai và ngài đã quyết định bắt đầu một hiệp hội mới. Những gì mà bà Jaricot tổ chức cho người lớn ở Pháp, thì Đức cha Janson đã tổ chức cho các trẻ em tại Pháp và trên toàn châu Âu. Ngài rất vui mừng vì các trẻ em có thể giúp đỡ cho các thiếu nhi nghèo khổ, là những anh chị em của mình, không chỉ các trẻ em ở Trung hoa, nhưng tất cả các miền truyền giáo trên thế giới. Sáng kiến này có một lợi ích kép: giúp đỡ vật chất và tinh thần cho trẻ em các xứ truyền giáo và giúp các em ở châu Âu khám phá nhân đức bác ái đối với người khác. Theo gợi ý của bà Jaricot, đức cha Janson nghĩ đến những điều đơn giản và nho nhỏ có thể giúp các thiếu nhi nên thánh. Đó là một lời cầu nguyện ngắn hàng ngày và một hy sinh nhỏ mỗi tháng. Chính qua hai công cụ truyền giáo này mà các thiếu nhi trên thế giới có thể liên kết với nhau.

Ngày 19 tháng 5 năm 1843, Hội Thánh Nhi ra đời. Hội Thánh Nhi đã gây ý thức cho các trẻ em ở châu Âu về những nhu cầu thiếu thốn, sự nghèo khổ của các trẻ em khác, với một chiều kích mới của ý thức truyền giáo: trao chuyển một sự quan tâm và con tim truyền giáo ngay từ thời thơ ấu. Ngày nay, Hội đã được thành lập tại hơn 150 quốc gia khác nhau. Qua trụ sở của văn phòng Tổng Thư ký quốc tế tại Roma, cạnh Bộ truyền giáo, các dâng cúng nhận được từ các miền trên thế giới được dùng để hỗ trợ cho hàng ngàn dự án tương trợ, giúp cho các trẻ em tại 5 châu, với mục đích cung cấp cho các em những công cụ cần thiết để có thể sống một cuộc sống với phẩm giá, về thể lý cũng như tinh thần. Các lĩnh vực dấn thân của hội nhi đồng là linh hoạt và đào tạo Kitô giáo và truyền giáo, mục vụ cho trẻ em, giáo dục trước khi các em đến trường và trong thời gian các em theo học, bảo vệ sự sống.”

Trên toàn thế giới, Hội Nhi đồng truyền giáo đang giúp đỡ cho khoảng 20 triệu trẻ em. Năm 2017, qua Quỹ Tương trợ toàn cầu được hình thành nhờ sự đóng góp của các em thiếu nhi trên toàn thế giới, Hội đã tài trợ cho 2834 dự án, với tổng số tiền lên đến 17 triệu 431 ngàn 260 đô la. Ví dụ tại Liban, một trường học được xây dựng cho các học sinh thuộc những bối cảnh xã hội và tôn giáo khác nhau. Sự hiện diện của một trường Công giáo tại một đất nước bị xung đột bởi chiến tranh và khủng bố là một dấu chỉ quan trọng của việc đối thoại và bác ái không phân biệt.

Theo sơ Roberta Tremarelli, cũng qua hoạt động của Hôi Nhi đồng truyền giáo, Giáo hội đặt tình mẫu tử của mình trong việc phục vụ các trẻ em và gia đình của các em khi chăm sóc cho các em như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “đến gần để chạm đến, để nắm lấy các em và mang các em đến nơi có phẩm giá của các em, giúp các em bước đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy giúp các em để các em được trả lại với cuộc sống hàng ngày. Hãy chăm sóc cho các em để các em có thể hội nhập vào xã hội.” (Fides 18/05/2018)

Hồng Thủy