Month: May 2018

Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?

Thứ Năm, Lễ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG – 31/05/18 Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa…

Chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế

Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 30/05/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 18-25 “Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay…

Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”

Số tháng 6 -2018 – Chủ đề “Thánh Tâm Lòng Thương Xót” ĐTC Phanxico : ”Cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài chúng ta nghe được tiếng kêu của Dân, và cần lắng nghe Dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn…

Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu

Thứ Ba, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 29/05/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 10-16 “Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hãy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, chính ơn…

Hội Nhi đồng truyền giáo: trẻ em nước giàu giúp cho trẻ em các nước nghèo

“Với sự ra đời của Hội Thánh Nhi, một hình thức sứ vụ mới cũng được hình thành. Sứ vụ này đặt ân sủng của bí tích rửa tội ở trung tâm, vì đây là nguồn mạch phát sinh nghĩa vụ truyền giáo của mọi Kitô hữu. Các em thiếu nhi cũng có quyền nhận…

Cảm nghiệm của các cựu thương binh Mỹ trong chuyến hành hương Đức Mẹ Lộ đức

Lộ đức – Các cựu chiến binh Mỹ đang tìm kiếm sự chữa lành đã tham dự cuộc hành hương đến Lộ đức (The Warriors to Lourdes) do Tổng giáo phận quân đội và Hội Hiệp sĩ Columbus tổ chức. Năm nay là năm thứ năm Cuộc hành hương “The Warriors to Lourdes” được tổ…

Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao

Thứ Hai, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 28/05/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 3-9 “Anh em yêu mến Ðức Kitô, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha…

Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B – 27/05/18 Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40 “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa…

Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng

Thứ Bảy, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 26/05/18 Bài Ðọc I: Gc 5, 13-20 “Lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, người đó hãy cầu nguyện. Còn ai hân hoan, người đó hãy ca…

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

Thứ Sáu, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 25/05/18 Bài Ðọc I: Gc 5, 9-12 “Kìa quan toà đã đứng trước cửa”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị lên án. Kìa quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn…