Day: May 2, 2018

Cha xứ có quyền ra  vạ tuyệt thông cho ai không ?

Lm Phanxicô Xavê  Ngô Tôn Huấn  Hỏi:  xin cha giải đáp  giúp mấy thắc mắc sau đây : Ở xứ kia bên Việt Nam, Cha xứ cứ hăm ra  vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của đôi hôn phối nào  không  kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội. Cha  xứ có quyền…

XƯNG TỘI THẾ NÀO ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÃNH NHẬN ƠN THA THỨ CỦA CHÚA

 XƯNG TỘI THẾ NÀO ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÃNH NHẬN ƠN THA THỨ CỦA CHÚA QUA BÍ TÍCH HÒA GIẢI ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. Một thực trạng đáng buồn trong Giáo Hội ở khắp mọi nơi ngày nay là có rất ít người đi xưng tội cuối tuần như xưa. Có lẽ vì…

Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con

Thứ Tư, Sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – 02/05/18 Bài Ðọc I: Cv 15, 1-6 “Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo…