Day: March 30, 2018

Một kinh nghiệm đẹp về lời cầu nguyện của trẻ em

Sơ Grace Candiru thuộc dòng Nữ tu truyền giáo Đức Maria Mẹ Giáo hội ở Uganda. Sơ đã làm việc trong ngành truyền thông hơn 20 năm và đã nhận 2 giải thưởng truyền thông quốc tế. Từ năm 2017, sơ Candiru là giám đốc truyền thông của Hiêp hội Nữ tu miền Đông và…

Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Thứ Sáu Tuần Thánh – 30/03/18 Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Phần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta…