Day: March 26, 2018

Mẹ Là Khởi Điểm Của Thời Đại Mới

1985     MẸ LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỜI ĐẠI MỚI 302 1-1-1985                          Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.      Mẹ là khởi điểm của thời đại mới a  “Các con yêu dấu, hôm nay các con đang hiệp nhất với toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ là Mẹ thật Thiên Chúa và Mẹ các…

Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta

Thứ Hai Tuần Thánh – 26/03/18 Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên…