Day: March 6, 2018

4 phép lạ Thánh Thể kỳ diệu nhất trong 20 năm qua

  Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban những phép lạ nhãn tiền để chứng minh uy lực và vinh quang của Người, ngay cả trong thế kỷ 21. Bên cạnh con số vô cùng các phép lạ Thánh Thể cả thể đã xảy ra trong thời Trung Cổ, nhiều phép lạ khác cũng đã diễn…

Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình

Thứ Ba, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 06/03/18 Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng…