Day: March 2, 2018

Những điều bạn không nên làm khi vào Thánh lễ

Những điều bạn không nên làm khi vào Thánh lễ (mà bạn có thể làm ở bất cứ đâu khác) Những chi tiết nhỏ làm cho nhà thờ trở nên khác biệt và hiệp nhất, những điều mà bạn không nên làm ở đó nhưng có thể làm ở bất cứ đâu nếu bạn muốn.…

Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái

Thứ Sáu, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 02/03/18 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 “Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”. Trích sách Sáng Thế. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra…