Day: February 26, 2018

Hãy Mở Rộng Cửa Đón Chúa KiTô

                                                                                1983                             …

Đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm

Thứ Ba, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 27/02/18 BÀI ÐỌC I: Is 1, 10. 16-20 “Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên…

Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 26/02/18 BÀI ÐỌC I: Ðn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những…