Day: February 4, 2018

Ánh Sáng và Vinh Quang Thiên Chúa

1981 ÁNH SÁNG VÀ VINH QUANG THIÊN CHÚA 219 1-1-1981                           Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chỉ có đường phần rỗi duy nhất. a  “Các con yêu dấu, hôm nay, các con hãy bắt đầu năm mới trong ánh sáng thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Mẹ là đường dẫn các…

Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 04/02/18 BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7 “Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Trích sách Gióp. Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như…