Day: January 20, 2018

Bản điều tra “Tại sao người trẻ rời bỏ Giáo hội?”

Washington – Trong tuần này, Nhà xuất bản Đức Maria và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng hoạt động tông đồ của đại học Georgetown (CARA) đã công bố một cuộc điều tra về vấn đề tại sao một số người trẻ rời bỏ Giáo hội. Theo kết quả điều tra được thực hiện với…

Những thân nhân của Người nói: ‘Người đã mất trí’

Thứ Bảy, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 20/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 “Cớ sao các anh hùng lại ngã gục trên chiến trường như thế?” Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Đavít trở về, và tạm nghỉ…