Day: September 22, 2017

Sách Kha-Ba-Cúc

KHA-BA-CúC CHƯƠNG 1  1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến. I. CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NGÔN SỨ VÀ THIÊN CHÚA Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái 2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con…

Sách Na-Khum

NA-KHUM CHƯƠNG 1  1 Lời sấm về Ni-ni-vê. Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt. LỜI MỞ ĐẦU Thánh vịnh – Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA 2 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ghen tương và báo oán, ĐỨC CHÚA là Đấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình, ĐỨC CHÚA báo oán những…