Sách Kha-Ba-Cúc

KHA-BA-CúC

CHƯƠNG 1 

1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến.

I. CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NGÔN SỨ VÀ THIÊN CHÚA

Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái

2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA,
con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,
con la lên: “Bạo tàn! ” mà Ngài không cứu vớt?

3 Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.

4 Vì thế, Luật không được tuân giữ,
công lý chẳng còn thấy xuất hiện,
vì kẻ gian ác bủa vây người công chính
nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ.
Sấm ngôn đầu tiên: Dân Can-đê, một tai hoạ ĐỨC CHÚA gửi đến

5 Hãy đưa mắt nhìn xem các dân tộc, hãy kinh ngạc sững sờ,
vì chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một việc,
một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể lại.

6 Này Ta khiến cho dân Can-đê nổi lên,
một dân hung hăng tàn bạo;
nó rảo khắp miền đất rộng mênh mông
để chiếm đoạt nhà cửa không phải của mình.

7 Nó thật là đáng kinh đáng sợ
nó dùng sức mạnh mà áp đặt công lý và oai phong.

8 Ngựa chiến của nó chạy nhanh hơn loài báo,
chúng nhanh nhẹn hơn sói ban chiều;
kỵ mã của nó từ xa phóng tới,
bay nhanh như phượng hoàng lao xuống bắt mồi.

9 Chúng kéo đến cùng nhau cướp phá,
mặt hầm hầm như thể gió đông,
gom tù binh tựa hồ đống cát.

10 Đám dân ấy chế nhạo các vua, biến các thủ lãnh nên trò cười.
Nó coi thường mọi thành trì kiên cố
và đắp ụ đánh chiếm các thành.

11 Bấy giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay đi.
Tội của nó là coi sức mạnh của mình như thần như thánh.
Lời phàn nàn thứ hai của ngôn sứ: Kẻ áp bức đòi tiền hối lộ

12 Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA,
là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,
là Đấng Bất Tử sao?
Lạy ĐỨC CHÚA, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên.
Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt
mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.

13 Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?

14 Ngài xử với con người như với cá biển,
như côn trùng không người trông coi.

15 Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,
nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.

16 Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.
Chính nhờ những thứ ấy
nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.

17 Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc
chẳng một chút xót thương.

CHƯƠNG 2

Sấm ngôn thứ hai: Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín

1 Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ
canh chừng xem Người nói với tôi điều gì
và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao!

2 ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.

3 Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.

4 Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình.”

II. NHỮNG LỜI CHÚC DỮ CHO KẺ ÁP BỨC

5 Quả thật, thứ rượu ấy đưa tới phản bội,
kẻ ngạo mạn ấy chẳng đạt thành công.
Nó toác họng ra như âm phủ,
nó như thần chết chẳng bao giờ thoả thuê.
Nó quy tụ mọi dân đến bên cạnh,
tập hợp mọi nước tới quanh mình.

6 Nhưng tất cả các dân đó lại chẳng ví von châm chọc,
chẳng đặt vè chế nhạo nó sao? Chúng nói:
Những lời chúc dữ
I
Khốn thay kẻ vơ vét những thứ không phải của mình
– cho mãi tới khi nao?
Khốn thay kẻ giữ đầy mình của người ta cầm cố!

7 Nào các kẻ cho ngươi vay mượn
lại chẳng bất thình lình đứng lên,
các kẻ hối lộ ngươi lại không tỉnh ngộ?
Bấy giờ ngươi sẽ là món mồi ngon cho chúng.

8 Bởi vì chính ngươi đã cướp bóc bao dân tộc,
nên những dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi,
vì ngươi đã đổ máu người đồng loại,
đã tàn phá thành thị đất đai và mọi dân cư trong thành.
II

9 Khốn thay kẻ gian tham bớt xén,
chiếm của bất công cho nhà mình,
để làm tổ cho mình trên cao hầu thoát khỏi tai hoạ.

10 Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình,
ngươi tiêu huỷ nhiều dân nên thành người đắc tội,

11 vì đá chân tường cũng phải kêu lên
và đòn tay gỗ sẽ trả lời cho nó.
III

12 Khốn thay kẻ lấy xương máu xây thành,
lấy bất công dựng phố.

13 Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu,
các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì,
đó chẳng phải là do ĐỨC CHÚA các đạo binh sao?

14 Quả thật, sự hiểu biết ĐỨC CHÚA quang vinh
sẽ tràn ngập cõi đất
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
IV

15 Khốn thay kẻ chuốc rượu cho anh em mình,
kẻ pha chất độc làm cho nó say sưa, để thấy nó trần truồng.

16 Ngươi đã thấm nhục nhã, chứ không phải vinh quang.
Đến lượt ngươi, ngươi phải uống và để lộ của quý ra.
ĐỨC CHÚA sẽ lại giáng xuống ngươi chén thịnh nộ,
nỗi ô nhục sẽ thay thế vinh quang của ngươi.

17 Quả thật, bạo lực ở Li-băng sẽ bao phủ lấy thân ngươi.
Thấy súc vật bị giết, ngươi sợ hãi bàng hoàng,
vì ngươi đã làm đổ máu người đồng loại,
đã tàn phá thành thị đất đai và dân cư trong thành.
V

18 Tượng tạc có ích lợi gì đâu mà phải tốn công tạc ra nó?
Tượng đúc và những trò gạt gẫm ích lợi gì mà người thợ phải tin
để làm ra những tượng câm nín?

19 Khốn thay kẻ nói với khúc gỗ: “Chỗi dậy đi! ”
và nói với hòn đá câm lặng: “Thức dậy nào! ”
Nó có thể dạy được chi? Này, nó tuy được mạ vàng mạ bạc,
nhưng không một chút sinh khí nơi mình.

20 Còn ĐỨC CHÚA, Người ngự trong thánh điện,
toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người!

CHƯƠNG 3

III. CẦU XIN ĐỨC CHÚA CAN THIỆP

1 Lời cầu nguyện của ngôn sứ Kha-ba-cúc, theo điệu Ai ca.

2 Lạy ĐỨC CHÚA, con đã nghe truyền tụng về Ngài,
công trình Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, lòng con kính sợ!
Qua mọi thời, xin cho tái diễn công trình ấy.
Qua mọi thời, xin làm cho thiên hạ được tường!
Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài nhớ xót thương.

3 Này Thiên Chúa tự miền Tê-man ngự giá,
tự núi Pa-ran, kìa Đức Thánh quang lâm.
Bóng uy phong rợp chín tầng trời,
câu chúc tụng vang mười phương đất.

4 Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng,
mở đôi tay toả chiếu hào quang,
nơi đó ẩn tàng quyền năng Chúa.

5 Ôn dịch đi mở lối cho Người;
sốt rét theo Người sát gót chân.

6 Người dừng bước, cõi đất liền lảo đảo,
Người đưa mắt, các dân phải té nhào;
núi non vạn đại cũng rã tan, gò nổng thiên thu đều tan chảy:
đó là những con đường xưa kia Ngài vẫn đi.

7 Con đã thấy lều trại của Cu-san lâm hoạ,
các nhà bạt của xứ Mít-gian chuyển rung.

8 Phải chăng Ngài nổi giận với các sông, lạy ĐỨC CHÚA,
phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông
và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển,
khi Ngài thắng yên cương cho ngựa,
và ngự trên xa mã của Ngài?

9 Ngài tuốt trần cung nỏ, lắp tên vào dây cung,
xẻ đất thành sông ngòi.

10 Thấy Ngài, núi rùng mình khiếp sợ,
mây tầng đổ mưa, vực thẳm vang tiếng gào, và giơ tay lên cao.

11 Mặt trời và mặt trăng đứng nguyên tại chỗ,
trước mũi tên lấp loáng,
trước ngọn giáo chớp loè Ngài phóng đi.

12 Trong cơn lôi đình, Ngài rảo cùng cõi đất;
trong cơn thịnh nộ, Ngài chà đạp chư dân.

13 Ngài xuất chinh cứu độ dân Ngài,
cứu độ đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.
Ngài đánh quỵ thủ lãnh nòi gian ác, lật nền nhà cho đá trơ ra.

14 Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng,
đang khi chúng reo hò, kéo đến như vũ bão
để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống
kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn.
Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.

16 Chuyện vừa lọt tai, ruột đã rối bời,
mới nghe điều đó, môi miệng con run rẩy,
bệnh mục xương đã nhập vào mình,
chân lảo đảo không còn vững bước.
Con bình tĩnh đợi ngày khốn quẫn
chụp xuống đầu dân xông đánh chúng con.

17 Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
cả vườn nho không được trái nào.
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.

18 Nhưng phần tôi, tôi nhảy mừng vì ĐỨC CHÚA,
hỷ hoan vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

19 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, làm cho tôi mạnh sức,
cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai,
và dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời.

Ψ

⇓  Tải xuống sách Kha-ba-cúc

⇒  Đọc tiếp…

 

Sách Na-Khum

NA-KHUM

CHƯƠNG 1 

1 Lời sấm về Ni-ni-vê.


Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt.
LỜI MỞ ĐẦU

Thánh vịnh – Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA

2 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,
ĐỨC CHÚA là Đấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình,
ĐỨC CHÚA báo oán những kẻ thù địch,
những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận.

3 ĐỨC CHÚA chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường.
ĐỨC CHÚA không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt,
Người bước đi trong cuồng phong bão táp;
mây là bụi dưới chân Người.

4 Người ngăm đe biển cả khiến nó phải cạn;
Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô.
Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn.

5 Trước nhan Người, núi chuyển rung và đồi tan chảy;
trước nhan Người, mặt đất chấn động,
cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư.

6 Người thịnh nộ, nào ai đứng nổi?
Người nổi lôi đình, ai đứng vững được chăng?
Cơn giận Người trút xuống như lửa,
trước nhan Người đá tảng cũng vỡ tan.

7 ĐỨC CHÚA thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che
trong những ngày khốn quẫn.
Người biết những ai ẩn náu bên Người,

8 ngay cả khi nước lũ tràn ngập.
Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người;
Người đẩy quân thù địch vào bóng tối.

Lời sấm về Giu-đa và Ni-ni-vê

9 Các ngươi mưu đồ gì chống lại ĐỨC CHÚA?
Chính Người sẽ ra tay tiêu diệt;
cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa.

10 Dù có chằng chịt như bụi gai,
và ngất ngư như những kẻ say khướt,
chúng cũng bị thiêu rụi như đống rơm khô.
(Về Át-sua)

11 Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện
một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại ĐỨC CHÚA,
một kẻ thi hành ý định của Xa-tan.
(Lời sấm về Giu-đa)

12 ĐỨC CHÚA phán thế này: Dù chúng có được trang bị đầy đủ
và đông đảo đến mấy đi nữa,
chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong.
Ta đã hạ nhục ngươi, nhưng Ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa.

13 Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi
và đập tan xiềng xích trói buộc ngươi.
(Lời sấm về vua Ni-ni-vê)

14 Này ĐỨC CHÚA truyền lệnh phạt ngươi:
ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường.
Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi.
Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục.
(Về Giu-đa)

CHƯƠNG 2 

1 Kìa, trên các đồi núi
xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.
Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,
vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa;
nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

NI-NI-VÊ BỊ SỤP ĐỔ

Tấn công

2 Một tên phá hoại đến đánh ngươi.
Hãy bảo vệ pháo đài, và canh phòng quan lộ.
Hãy nai nịt gọn gàng và củng cố toàn quân.

3 Phải, ĐỨC CHÚA khiến cho Gia-cóp
và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.
Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.

4 Các dũng sĩ của nó mang khiên đỏ như đồng,
các chiến binh của nó mặc áo vải hồng điều.
Xe trận rực sáng như thép nung trong lửa
khi xếp hàng lâm trận. Rừng gươm giáo vung lên.

5 Xe trận vùn vụt qua đường phố, xông vào các quảng trường
trông như đuốc sáng rực, phóng đi nhanh như chớp.

6 Vua Ni-ni-vê triệu tập các chiến binh can trường,
nhưng trên đường chúng bước đi lảo đảo,
vội vã chạy về phía tường luỹ, tìm chỗ núp an toàn.

7 Các cửa ngăn sông đều bị mở tung khiến cung điện sụp đổ.

8 Tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi.
Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu,
chúng đấm ngực âu sầu.

9 Ni-ni-vê giống như hồ nước bị rò.
“Dừng lại! Dừng lại ngay! ”
Nhưng chẳng ai thèm quay mặt lại.

10 “Hãy cướp bạc, cướp vàng.”
Đó là một kho tàng vô tận, một đống của gồm toàn đồ quý.

11 Tất cả đều bị huỷ diệt, tàn phá, tan hoang,
ai nấy lòng nát tan, gối rụng rời,
toàn thân run rẩy, mặt mũi tái xanh.

Bản án cho con sư tử Át-sua

12 Hang sư tử ở đâu, ổ sư tử con ở chỗ nào?
Đâu rồi nơi sư tử dẫn con mình đến mà không phải lo ngại gì?

13 Sư tử xé mồi cho sư tử con, và vồ mồi cho sư tử cái;
nó chất mồi đầy hang, và ổ nó đầy những con vật bị cắn xé.

14 Đây, chính Ta đánh phạt ngươi
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Ta sẽ đốt xe trận của ngươi thành mây khói,
gươm sẽ xâu xé các sư tử con của ngươi.
Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở những con mồi ngươi đã vồ bắt;
chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả của ngươi.

CHƯƠNG 3

Bản án cho Ni-ni-vê đàng điếm

1 Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,
đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!

2 Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm,
vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên.

3 Kỵ binh xông ra đánh,
gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè,
thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống,
tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên.

4 Chính vì bao thói đàng điếm của con điếm:
duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao,
nó dùng thói đàng điếm mà bán các dân tộc,
dùng phù phép mà bán chư dân.

5 Này, chính Ta đánh phạt ngươi
– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt,
sẽ cho các dân tộc thấy ngươi loã lồ,
cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi.

6 Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,
làm cho ngươi bị khinh dể,
khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ.

7 Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói:
“Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang! ” Ai còn cảm thương nó?
Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?

Bài học Nô A-môn

8 Ngươi có hơn gì Nô A-môn,
một thành bên sông Nin, chung quanh đầy nước,
có nước làm tường, có biển làm luỹ.

9 Sức mạnh của nó là Cút và Ai-cập, một sức mạnh vô biên.
Ngươi có Pút và Li-by-a là nguồn tiếp viện.

10 Thế mà nó vẫn bị đày ải, bị đưa đi cầm tù;
các con thơ của nó bị vật chết nơi góc phố đầu đường.
Hàng quý tộc bị đem bốc thăm,
bậc quyền cao phải mang xiềng xích.

11 Đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải say mèm, ngã quỵ,
đến lượt ngươi, ngươi sẽ phải tìm chốn ẩn thân
để xa lánh quân thù.

Ni-ni-vê chuẩn bị, nhưng vô ích

12 Mọi thành trì của ngươi là những cây vả
đầy những trái đầu mùa.
Khi bị rung, trái cây rụng xuống
rơi ngay vào miệng cho người ta ăn.

13 Kìa dân quân của ngươi: một lũ đàn bà trong xứ sở,
cửa ải ngươi đã rộng mở đón quân thù,
lửa đốt các thanh ngang cửa của ngươi.

14 Hãy trữ nước phòng lúc bị vây hãm, hãy củng cố thành trì,
nhào xuống bùn, đạp đất sét, nắm lấy khuôn đúc gạch!

15 Ngươi sẽ bị lửa thiêu đốt tại đây,
ngươi sẽ bị gươm tiêu diệt, và như cào cào, nó sẽ ăn ngươi.
Ngươi cứ tăng số như cào cào, tăng số như châu chấu!

16 a)Cứ tăng thêm số thương gia nhiều hơn các vì sao trên trời.

17 Quân thị vệ của ngươi nhiều như châu chấu,
thủ lãnh của ngươi nhiều như côn trùng,
đang đóng trại trên thành luỹ trong ngày giá lạnh.
Khi mặt trời rực sáng,

16 b) cào cào cất cánh bay đi.

17 c) Nó trốn đi và chẳng ai biết nó ở đâu.

Điếu văn

18 Hỡi vua Át-sua, các mục tử của ngươi đều thiếp đi,
các anh hùng của ngươi ngủ hết rồi,
dân của ngươi tản lạc trên núi non
mà chẳng ai tập trung chúng lại.

19 Vết đòn của ngươi không thuốc chữa lành,
vết trọng thương hết đường cứu chữa.
Được tin ngươi mắc hoạ, mọi người đều vỗ tay.
Quả thật, có ai không bị ngươi làm khổ?

Ψ

⇓  Tải xuống sách Na-khum

⇒  Đọc tiếp…