Day: September 8, 2017

Sách Huấn Ca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR. – Chương 01 – I. Sưu Tập Các Cách Ngôn Nguồn gốc Khôn ngoan 1 Khôn ngoan nhất nhất đều do tự Chúa và từ đời đời hằng ở với Người. 2 Cát biển, giọt mưa, ngày đời đời, ai nào đếm được? 3…

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel

08/09/2017 Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm Lẻ Sinh Nhật Đức Mẹ BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a) “Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Trích sách Tiên tri Mikha. Đây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất…