Day: September 7, 2017

Sách I-Sai-A

CHƯƠNG 1 I. PHẦN THỨ NHẤT SÁCH I-SAI-A 1. SẤM NGÔN TRƯỚC THỜI CHIẾN TRANH GIỮA GIU-ĐA VỚI A-RAM VÀ ÍT-RA-EN Nhan đề 1 Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Giu-đa.Hạch tội dân bội bạc2 Trời…

Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta

07/09/2017 Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Cl 1, 9-14 “Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, và đem chúng ta vào nước Con yêu dấu của Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, từ ngày…