Day: September 4, 2017

Thư 3 Gio-An

CHƯƠNG 1 Lời chào 1 Tôi là kỳ mục, gửi anh Gai-ô thân mến, người mà tôi thực sự quý mến.2 Anh thân mến, tôi cầu chúc anh được mọi bề thịnh đạt: thể xác mạnh khoẻ và tinh thần phấn chấn. Ca tụng ông Gai-ô 3 Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có…

Sách Giảng Viên

CHƯƠNG 1 1 Đây là lời ông Cô-he-lét, làm vua ngự tại Giê-ru-sa-lem. Ông là con vua Đa-vít. PHẦN THỨ NHẤT Lời tựa 2 Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.3 Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu…

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi…sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó

04/09/2017 Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 13-17 “Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn…