March 20, 2023

6x447

CHẦU THÁNH THỂ 

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

11:00 PM THỨ SÁU, NGÀY 4 THÁNG 8, 2017 TẠI ĐỀN THỜ

Chủ Sự: Lm Peter Lê Thanh Quang tại Đại Hội Thánh Mẫu

11:00 PM –   LM: MỜI GỌI HƯỚNG VỀ CHÚA GIESU THÁNH THỂ VỚI LỜI CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU  (2 PHÚT)

HÁT BÀI: TÌNH CON VỚI CHÚA
Câu 1:   Giêsu, con quỳ đây dưới Mình Thánh này
Giêsu, con quỳ đây tôn thờ kính Chúa
Con tin Chúa hiện diện sao quá âm thầm
Con lắng đọng để nghe tiếng nói Ngài yêu con

ĐK:  Giêsu Kitô từ trời cao xuống thế gian này
Yêu muôn sinh linh đã trở nên tấm bánh nhỏ này
Thân con hư vô nào có đáng gì để Ngài xuống trần
Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ nghèo…

11:10- 11:30:  CHUỖI KINH KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

HÁT BÀI : CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

11: 30PM – 11:40 PM :  PHÚC ÂM – GIẢNG

11:40 -11:45PM: HÁT BÀI : THA THỨ CHỮA LÀNH

11:45 – 11:50PM CẦU NGUYỆN XIN CHÚA CHỮA LÀNH

11:50PM  HÁT BÀI:  NÀY CON LÀ ĐÁ – ĐÂY NHIỆM TÍCH

BAN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

11:56 PM  HÁT BÀI KÌA AI –  KẾT THÚC 12:00AM

KÌA AI – Lm. Vinh Hạnh

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi. Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai. Về đây quên lãng những ngày truân chuyên.

2. Kìa ai thiếu vỗ về người Mẹ. Tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu. Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc. Những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can. Về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.

4. Kìa ai sống mãi trong do dự. Kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương. Về đây hưởng phúc thiên đàng yên vui.