Day: July 19, 2017

Hướng Dẫn Nghe Radio

CÁCH THỨC NGHE RADIO CÁCH SỬ DỤNG APP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RADIO Cách cài đặt icon của trang web CÁCH THỨC NGHE RADIO Có 4 cách để nghe radio, (các cách này đều có link để nghe trên trang chính của website radioltxc.org) 1- Bấm số 515-605-9575 trực tiếp trên điện thoại:  rồi bấm số…

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

19/07/2017 Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua…