Day: July 19, 2017

Hướng Dẫn Nghe Đài

CÁCH THỨC NGHE RADIO CÁCH SỬ DỤNG APP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RADIO Cách cài đặt icon của trang web CÁCH THỨC NGHE RADIO 1- Bấm số 641-793-0552 trực tiếp trên điện thoại. Khi nghe giọng nói tiếng Việt giới thiêu xong, bấm số 1, nghe xong giọng nói tiếng Anh, bấm số 1. 2-…

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

19/07/2017 Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua…