Day: July 19, 2017

Hướng Dẫn Nghe Đài

CÁCH THỨC NGHE ĐÀI CÁCH SỬ DỤNG APP NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RADIO CÁCH THỨC NGHE ĐÀI 1- Nghe đài bằng cách bấm số trên điện thoại: Khách hàng Tmobile và MetroPCS gọi số: (360) 398 – 4471 Khách hàng AT&T gọi số (425) 585 – 1545 Các khách hàng khác gọi số chính thức của…

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

19/07/2017 Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-6. 9-12 “Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua…

%d bloggers like this: