Day: July 17, 2017

MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN

1. Một số ý tưởng đầu tiên Tiếp đến, dưới ánh sáng của những gì đã được bàn thảo cho đến nay, là một vài ý tưởng về những phương pháp cầu nguyện căn bản. Thông thường, không phương pháp nào được gọi là bắt buộc cả; nhưng cũng cần xét đến vì đôi lúc…

Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó

17/07/2017  Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Xh 1, 8-14. 22 “Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân…