Day: July 12, 2017

Thánh Lễ Đáng Giá Bao Nhiêu?

Câu truyện dưới đây không mang tính cách lịch sử, không được minh chứng bằng những giá trị khoa học. Tính cách khách quan của nó chính là vì nó được kể ra do một vị linh mục, mà nhân vật trong câu truyện lại dính dáng đến thân phụ của ngài. Một người mà…

Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không

13/07/2017  Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 “Để cứu sống anh em mà Thiên Chúa đã sai em xuống Ai-cập trước anh em”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse rằng: “Thưa ngài,…