December 7, 2023

Bài Giảng của LM Peter Lê Thanh Quang

 

GIA ĐÌNH SỐNG DỒI DÀO

Hội thánh tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta xác tín như thế bởi vì chúng ta đã gặp gỡ và tin vào Đức Giêsu Kitô. Niềm tin  này  từ  đó  mới  có  thể  tạo  ra  mối  tương  quan  trong  đó kế hoạch của Thiên Chúa đối với tất cả mọi tạo vật được mạc khải và tỏ lộ cho chúng ta. Tin tưởng vào kế hoạch này, chúng ta có thể loan báo rằng mỗi người và mọi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với một mục đích và cho một sứ mệnh.

Chúng ta tin rằng trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã làm người. Chúng ta tin rằng trong Đức Giêsu, Thiên Chúa mời gọi và quy tụ toàn thế giới nhận biết Ngài và sống như dân giao ước của Ngài trong Hội thánh. Chúng ta tin tình yêu Thiên  Chúa  là  hữu  hình  và  tỏ  lộ  trong  giao  ước  này,  qua đó mạc khải Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành đến mức chấp nhận ngay cả cái chết, mặc dù chúng ta bất trung và tội lỗi. Chúng ta tin Đức Giêsu đã chịu đau khổ, chết và sống lại từ cõi chết, trong khi xác nhận quyền năng và sự trung thành của Thiên Chúa, và xác tín con đường của Ngài là con đường đích thật. Chúng ta tin rằng, như là dân của giao ước Ngài, Đức Giêsu vẫn đang hiện diện với chúng ta dưới hình thái bí tích, và cuối cùng chúng ta sẽ chia sẻ vinh quang và sự hiệp thông trên trời với Người.

Được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần và các bí tích của Hội  thánh,  chúng  ta  tìm  kiếm  sự  hiệp  thông  này,  sự  hiệp thông mà Đức Giêsu hứa ban là định mệnh của chúng ta. Chúng ta tin mọi khía cạnh của đời sống chúng ta (bao gồm tính dục, tính phong nhiêu và đời sống gia đình) là một phần sứ mệnh này để sống và yêu thương như Đức Giêsu đã dạy.

Chúng ta tin rằng trong Bí tích Hôn phối, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta ơn huệ sống kinh nghiệm giao ước của Ngài. Trong giao ước hôn nhân, chồng và vợ chung sống với nhau trong ánh sáng của giao ước đã được thiết lập giữa Thiên  Chúa  và  dân  Israel,  giữa  Chúa  Kitô  và  Hội  thánh.  Chúng ta tin hôn nhân là mảnh đất phát triển đời sống gia đình, hạt nhân của Hội thánh tại gia, chính gia đình là thành phần thiết yếu của Hội thánh phổ quát rộng lớn hơn.

Chúng ta cũng nhìn nhận rằng con người đã sa ngã, mọi hình thức đau khổ, cám dỗ và tội lỗi đè nặng trên chúng ta và ngăn cản chúng ta trở thành những tạo vật như Thiên Chúa mong muốn. Nhưng chúng ta tin rằng bất chấp những thử thách mà chúng ta đối diện, những thương tích mà chúng ta gây ra cho chính mình và cho người khác, Thiên Chúa luôn trung thành. Cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là bằng chứng quyết liệt Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của Ngài. Đức Chúa đã cho chúng ta biết Ngài mạnh hơn mọi tội lỗi của chúng ta và Ngài đã chiến thắng  tội  lỗi.  Khi  gia  đình  cùng  nhau  chung  sống,  qua  sự hiện diện của Chúa Giêsu và Thánh Thần ở giữa chúng ta, chúng ta tin Thiên Chúa sẽ làm trổ sinh hoa trái công việc mà Ngài đã khởi sự trong chúng ta. Hướng về ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai để thiết lập cách viên mãn vương quốc của Ngài trên trần gian, chúng ta tin sứ mệnh của chúng ta là làm chứng tá cho những gì Thiên Chúa đã làm và đang làm.

Chúng ta tin sứ mệnh của chúng ta là yêu mến Thiên Chúa và người lân cận như Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta tin tình yêu là sứ mệnh của chúng ta, sứ mệnh  này là con đường duy nhất chúng ta có thể sống dồi dào và trở thành những con người mang hình ảnh Thiên Chúa như đã được tạo dựng. Chúng ta tin tình yêu này cần phải được giáo dục, chia sẻ và chuyển giao trong và qua gia đình, Hội thánh tại gia. Chúng ta tin gia đình chia sẻ sứ mệnh của toàn thể Hội thánh, và chúng tôi xin trao gửi việc diễn giải viễn cảnh tình yêu này cách chi tiết hơn cho tập sách giáo lý này.

Thánh Giáo phụ Irênê có câu nói lừng danh “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống dồi dào”.

Cũng  có  thể  nói  tương  tự,  vinh  quang  của  người  nam  và người nữ là khả năng của họ để yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. Cuộc sống trong một gia đình là lời mời gọi thể hiện tình yêu thương này trong đời sống hằng ngày. Điều mà người công giáo tin tưởng về cùng đích, hôn nhân và gia đình của con người – chính là nền tảng của tập giáo lý này để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các gia đình trên thế giới tại Philadelphia năm 2015. Tập giáo lý này bao gồm 10 bước hoặc 10 chương :

  1. Được Dựng Nên Để Chung Hưởng Niềm Vui Con người chúng ta không chỉ là một tồn tại ngẫu nhiên của cuộc tiến hóa. Chúng ta có phẩm giá cao trọng còn hơn một xác thể tổng hợp về sinh học. Thiên Chúa hiện hữu. Ngài nhân lành. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài để chia sẻ niềm vui với Ngài. Ngài tích cực can dự vào cuộc sống chúng ta. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để khôi phục lại phẩm giá và dẫn đưa chúng ta về Nhà với Ngài.
  1. Sứ Mệnh Yêu Thương

Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài qua chúng ta. Chúng ta có một sứ mệnh. Chúng ta đang sống trong một thếgiới với một cùng đích, đó là đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, và tỏ lộ tình yêu ấy cho những người khác. Thiên Chúa tìm cách cứu chữa một thế giới đã đổ vỡ. Ngài mời gọi chúng ta làm chứng và giúp thực hiện công trình ấy.

III. Ý Nghĩa Tính Dục Con Người

Thế giới vật chất hữu hình trần thế này không chỉ là một chất liệu bất động hay một thứ vật liệu đất sét làm nên ý chí con người. Tạo thành này là thánh thiêng và mang ý nghĩa bí tích. Tạo thành phản ánh vinh quang Thiên Chúa. Nó bao gồm cả thân xác chúng ta. Tính dục của chúng ta có năng lực truyền sinh, và thông phần phẩm giá của hiện hữu được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta cần phải sống cho phù hợp với phẩm giá đó.

  1. Hai Nên Một

Chúng ta đâu phải sinh ra để sống cô đơn. Chúng ta cần có nhau và bổ túc cho nhau. Tình bằng hữu và cộng đồng thỏa mãn niềm khát mong ấy bằng những mối dây liên kết cùng chung lợi ích và tình yêu. Hôn nhân là một thứ tình bằng hữu thân mật duy nhất thúc đẩy một người nam và một người nữ yêu nhau theo cách thức của “giao ước Thiên Chúa”. Hôn  nhân là một Bí tích. Tình yêu vợ chồng phong nhiêu và được trao tặng cho nhau một cách trọn vẹn. Tình yêu này diễn tả sự thủy chung của Chúa Giêsu đối với Hội thánh.

  1. Tạo Dựng Tương Lai

Mục đích của hôn nhân là sự sống phong nhiêu và đón nhận sự sống mới. Con cái định hình nên tương lai y như chính chúng được định hình trong gia đình của chúng. Không có con cái, không thể nào có tương lai được. Trẻ được nuôi nấng trong tình yêu thương và sự dìu dắt là nền tảng cho một tương lai đượm thắm tình người. Trẻ bị tổn thương báo hiệu một tương lai bị thương tổn. Gia đình là nền tảng cho mọi cộng đồng lớn hơn. Các gia đình là những Hội thánh tại gia, là nơi cha mẹ giúp cho con cái khám phá được rằng Thiên Chúa yêu thương chúng và Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời của từng đứa trẻ.

  1. Mọi Tình Yêu Đều Mang Lại Hoa Trái

Không  phải  mọi  người  đều  được  ơn  gọi  tiến  đến  hôn nhân. Nhưng đời sống nào cũng đều nhắm tới sinh bông kết trái.  Đời  sống  nào  cũng  đều  có  năng  lực  và  nhu  cầu  nuôi dưỡng sự sống mới – nếu không qua sinh sản và nuôi dạy con cái, thì cũng qua các hình thức sinh yếu khác nhằm dâng hiến bản thân, kiến tạo và phục vụ. Hội thánh là một đại gia đình bao gồm những ơn gọi khác nhau, nhưng tuy khác biệt nhau, các ơn gọi này đều cần đến nhau và cũng đều nâng đỡ nhau. Đời linh mục, đời tu trì, và cuộc sống độc thân giữa đời đều làm phong phú, và được trở nên phong phú, nhờ chứng tá của đời sống hôn nhân. Những cung cách khác nhau để giữ đức khiết tịnh và đời sống độc thân bên ngoài đời sống hôn nhân đều là những lối tận hiến đời mình cho công cuộc phụng sự Chúa và cho cộng đồng nhân loại.

VII. Ánh Sáng Trong Một Thế Giới Tăm Tối

Ở  tình  trạng  tốt  nhất  của  hôn  nhân,  gia  đình  chính  là trường học dạy yêu thương, công bằng, lòng trắc ẩn, sự thứ tha,  sự  tương  kính,  đức  kiên  nhẫn  và  đức  khiêm  tốn  giữa lòng một thế giới tăm tối bởi thói ích kỷ và những xung đột. Theo những đường hướng này, gia đình dạy chúng ta biết cách sống làm người. Tuy nhiên, nhiều cám dỗ cứ xuất hiện cố gắng dụ dỗ chúng ta quên đi rằng người nam và người nữ được tạo dựng nên để sống giao ước và hiệp thông với nhau. Sự nghèo đói, sự giàu có, văn hóa phẩm khiêu dâm, việc ngừa thai, những thứ triết lý và văn hóa lầm lạc, tất cả đều có thể tạo nên những bối cảnh thách đố hoặc đe dọa đời sống gia đình lành mạnh. Hội thánh chống lại những thứ này để bảo vệ gia đình.

VIII. Một Mái Ấm Cho Những Trái Tim Mang Thương Tích

Nhiều người, đặc biệt ngày nay, phải đối diện với những hoàn cảnh đau khổ, do đói nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, nghiện ngập, thất nghiệp, sự cô đơn của tuổi già. Nhưng nạn ly dị và đồng tính luyến ái đã tác hại đến đời sống gia đình một cách sâu xa đặc biệt. Các gia đình Kitô hữu và toàn thể các gia  đình  phải  là nguồn  mạch  của  lòng  nhân  hậu,  an  toàn, thân thiện và nâng đỡ cho những ai đang phải chống chọi với những vấn đề này.

  1. Bản Chất và Vai Trò của Hội thánh: Là Người Mẹ, Người Thầy, Gia Đình

Hội thánh có những hình thức cơ chế, vì Hội thánh phải hoạt động trong trần thế. Nhưng điều này không làm mất đi yếu tính của Hội thánh. Hội thánh là Tân Nương của Đức Kitô, một “ngôi vị” chứ không phải một “cái gì đó”. Theo ngôn từ của Thánh Gioan XXIII, Hội thánh là mẹ chúng ta, là thầy chúng ta, là đấng an ủi và hướng dẫn chúng ta, là gia đình đức tin của chúng ta. Ngay cả khi giáo dân và người lãnh đạo trong Hội thánh phạm tội, chúng ta vẫn cần đến sự khôn ngoan, các bí tích, sự nâng đỡ và rao giảng chân lý của Hội thánh, vì Hội thánh là chính thân mình Chúa Giêsu tại trần thế – là gia đình của dân Thiên Chúa.

  1. Chọn Sự Sống

Thiên Chúa có lý do để dựng nên ta.Tình yêu của Ngài là sứ mệnh của đời ta. Sứ mệnh này giúp ta tìm thấy căn tính chân thực của ta. Nếu ta chọn đi theo sứ mệnh này, ta sẽ có được một viễn tượng mới về nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ duy vấn đề gia đình mà thôi. Sống sứ mệnh của Hội thánh tại gia có nghĩa là các gia đình công giáo đôi khi sẽ phải sống như những nhóm thiểu số, với những giá trị khác hẳn nền văn hóa chung quanh họ. Sứ mệnh tình yêu của ta sẽ đòi hỏi lòng can đảm và sự ngoan cường. Chúa Giêsu đang mời gọi, và ta có thể đáp lại bằng cách chọn lấy đời sống của đức tin, đức cậy và đức mến, của niềm vui, phục vụ và sứ mệnh.

Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người sẽ vô nghĩa, nếu không được mạc khải về tình yêu, nếu không gặp tình yêu, nếu không trải nghiệm tình yêu và không làm cho tình yêu đó thành của mình, nếu không dự phần một cách thâm sâu vào tình yêu đó. Đây chính là lý do tại sao Đức Kitô Cứu Chuộc “mạc khải  đầy  đủ  về  con  người  cho  chính  con  người,”  Có  thể nói rằng đây là chiều kích con người của mầu nhiệm Cứu Chuộc. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá, và giá trị của nhân tính.”

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Redemptor Hominis, 10  ngày 04.03.1979

“Chúng ta sẽ suy tư đặc biệt về gia đình, vốn là tế bào căn bản của xã hội. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã chúc lành cho người nam và nữ để họ sinh sôi nảy nở thật nhiều, do đó gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi trần thế.

Những suy tư của chúng ta phải gìn giữ được trước mắt chúng ta vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình, sự cao cả của thực tại nhân sinh này vốn thật đơn giản nhưng hết sức phong phú, bao gồm những niềm vui và hy vọng, những tranh đấu và đau khổ, giống như toàn bộ cuộc sống. Chúng ta cần phải đào sâu thần học về gia đình và phân định những thực hành mục vụ mà hoàn cảnh hiện nay của chúng ta đòi hỏi. Ước chi chúng ta suy tư một cách thấu đáo để không rơi vào “sự ngụy biện,” bởi vì sự thiếu nghiêm túc tất yếu sẽ làm suy giảm phẩm chất công việc của chúng ta. Ngày nay, gia đình đang bị xem thường và đối xử tồi tệ. Chúng ta được mời gọi để nhận biết vẻ đẹp, sự thật, và sự thiện hảo tuyệt vời biết bao khi bắt đầu một gia đình, khi thể hiện đời sống gia đình đích thực ngày hôm nay; và chúng ta cũng được mời gọi để nhận biết gia đình thiết yếu thế nào cho sự sống của thế giới, cho tương lai của nhân loại. Chúng ta được mời gọi để làm cho mọi người nhận biết kế hoạch tuyệt hảo của Thiên Chúa đối với gia đình và giúp các đôi vợ chồng trải nghiệm một cách hân hoan kế hoạch này trong đời sống của họ, trong khi chúng ta đồng hành với họ giữa rất nhiều những khó khăn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô

Những nhận xét cho Công nghị ngoại thường các Hồng y-20.02.2014

Deus caritas est 23-1-2006

Tình yêu như thế, được thể hiện vừa như là tình nhục dục (eros) và vừa như là tình bác ái (agapê); tình bác ái thường vượt quá tình nhục dục, như khi, đối với sự lỗi phạm Giao Ước, Thiên Chúa tha thứ, hay khi vì tình thương mà Ngài vượt qua sự công bằng, vừa loan báo như thế Thập Giá Chúa. Sự mới mẽ ngoài ra còn được thể hiện trong hình ảnh mới về con người, được Thiên Chúa tạo dựng vì tình thương. Trong hôn nhân không thể nào tách rời được giữa người nam và người nữ, tình yêu con người gặp được hình thể của nó được ăn sâu vào trong chính tạo vật.

Nhưng, Ðức Thánh Cha đặt ra câu hỏi: con người có thể yêu thương một vị Thiên Chúa vô hình được không? Câu trả lời của Thông Ðiệp như sau: Thiên Chúa đã trở nên hữu hình nơi Con Một Ngài xuống thế làm người, chịu chết và đã sống lại; Thiên Chúa đã trở nên hữu hình trong Lời Chúa, trong các bí tích, trong Giáo Hội và cả trong người lân cận nghèo cùng (Mt 25,31tt). Do đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em, không thể nào tách rời ra được và ảnh hưởng lẫn nhau. Ðó là một giới răn duy nhất. Tình yêu đối với người lân cận, ăn rễ trong tình yêu đối với Thiên Chúa, là một trách vụ không những của mỗi tín hữu, nhưng còn của cộng đoàn các tín hữu, nghĩa là của toàn thể giáo hội. Ðến đây, chúng ta bước sang phần thứ hai của Thông điệp. Từ việc khai triển trong lịch sử của khía cạnh giáo hội của tình yêu, ngay từ thời giáo hội sơ khai, chúng ta có thể ghi nhận hai điểm sau đây: thứ nhất: việc phục vụ của tình bác ái thuộc về yếu tính của giáo hội; và điểm thứ hai: không ai, bên trong cũng như bên ngoài giáo hội, bị thiếu điều cần thiết để sống. Dụ ngôn về người Samaritanô nhân lành là một ghi dấu chắc chắn. Ðức Thánh Cha cống hiến cho chúng ta những giải thích của ngài để soi sáng cho vài khía cạnh của việc phục vụ của tình bác ái (- diakonia -) của giáo hội trong thời hiện đại. Ngài trả lời cho vấn nạn cho rằng việc thực thi tình bác ái đối với những kẻ nghèo, có lẽ sẽ gây trở ngại cho việc phân phối công bằng những tài nguyên trong thế gian cho tất cả mọi người.

§

⇒ Cuộc Chiến Giữa Giáo Hội và Ma Quỷ

Nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ

1 thought on “TÌNH YÊU LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

Comments are closed.