Tôi Là Ai Trong Chặng Đàng Thánh Gía Chúa Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Bước vào Mùa Chay, cùng với Giáo hội chúng con đi lại con đường thương khó của Chúa năm xưa, để nhận ra mình là ai trên chặng Đàng Thánh Giá của Chúa.
Từ bữa tiệc ly, qua vườn cây dầu, đến dinh tổng trấn Philatô, và tới đỉnh đồi Golgotha là những chặng đường thương khó đầy mồ hôi máu và nước mắt mà Chúa đã trải qua. Có biết bao nhiêu khuôn mặt hiện diện trên chặng đường thương khó ấy. Họ thuộc mọi thành phần trong xã hội: quan quyền, quân lính, dân chúng, thượng tế, kinh sư, môn đệ, thân nhân, người đạo đức, tội lỗi, trộm cắp… Hàng ngàn, hàng vạn người theo Chúa khi Chúa làm phép lạ, chữa lành, trừ quỷ cho họ… nhưng đứng dưới chân thập giá Chúa số người có thể đếm trên đầu ngón tay.
Phải chăng vì thế mà trên thánh giá Chúa đã kêu lên: Ta khát! Chúa đã chết cho tất cả những khuôn mặt đó, bất kể họ là ai đối với Chúa, yêu thương hay hận thù, trung thành hay phản bội, đạo đức hay tội lỗi… Bởi vì tình yêu của Chúa quá lớn lao, vượt trên các tầng mây xanh.

Lạy Chúa Giêsu, con tự hỏi rằng, con là ai trong những khuôn mặt đó? Con có dự phần trong cuộc thương khó của Chúa không? Phải chăng mùa Chay này Chúa cũng đang nói với con rằng:

“Ai muốn theo Ta hay từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. “Linh hồn Thầy buồn đến chết được”. “Các con không tỉnh thức với Thầy được một giờ sao?” “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. “Ta khát!”

Xin Chúa giúp con nhận ra mình là ai, để con có thể trở về và sống đẹp lòng Chúa trong Mùa Chay này. Amen.

 

Nơi thứ 1: Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu.

MC15:12-13.15 Quan Philatô lại nói với họ: ”Vậy các ngươi muốn Ta làm gì về người mà các ngươi gọi là Vua người Do thái?”. Họ lại gào lên: ”Đóng đinh nó vào thập giá!”. Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Suy niệm: Philatô là người có quyền hành trong xã hội. Mặc dù biết Chúa Giêsu vô tội, nhưng vì áp lực và muốn chiều lòng dân, Philatô đã tha cho Baraba và trao Chúa Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Philatô trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đấy, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Philatô khi sử dụng chức vụ, địa vị, quyền hành để trấn áp, đè bẹp người khác.

Tôi là Philatô khi kết án, chỉ trích người khác cách bất công.

Tôi là Philatô khi tham dự vào việc phá hủy, khai tử một thai nhi vô tội.

Tôi là Philatô khi không dám lên tiếng bênh vực cho công lý và sự thật.

Tôi là Philatô khi chiều lòng đám đông, hùa theo dư luận làm tổn thương người khác.

Tôi là Philatô khi chỉ muốn phủi tay trước mọi cáo gian, vu khống và tội ác.

 

Nơi thứ 2: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

MC14: 44-46 Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.” Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người và nói: “Thưa Thầy!”, rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người.

MC15:16-18 Lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!

Suy niệm: Giuđa là một trong 12 môn đệ của Chúa, được thấy Chúa bằng xương thịt, được nghe những lời Thầy dạy bảo, được cùng ăn một tấm bánh và uống một chén rượu nhưng đã phản bội Thầy mình bằng một nụ hôn. Giuđa bán Chúa và bán linh hồn mình với giá ba mươi đồng bạc. Thánh giá Chúa vác càng nặng hơn vì những phản bội của con người. Giuđa trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đấy, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Giuđa khi đặt tiền bạc, công ăn việc làm là ưu tiên hàng đầu, bất chấp lề luật, giới răn của Chúa.

Tôi là Giuđa khi không đóng góp tiền bạc cho Giáo hội xứng với lợi tức của mình.

Tôi là Giuđa khi lấy tiền bạc, tài sản chung làm của riêng.

Tôi là Giuđa khi vô ơn, bạc nghĩa với Chúa, với cha mẹ và với ân nhân của mình.

Tôi là Giuđa khi làm ăng ten, nội gián, bắt cá hai tay để làm hại người khác.

Tôi là Giuđa khi quịt nợ, gian lận sổ sách, buôn thần bán thánh.

Tôi là Giuđa khi lên án, kết tội, chỉ trích người khác.

 

Nơi thứ 3: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

MT26:73-75 Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà nói: “Đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.” Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.” Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.”

Suy niệm: Vấp ngã, phạm tội là một điều không thể tránh khỏi của một con người. Có sa ngã, ta mới thấy mình yếu đuối và cần Chúa hơn. Có sa ngã, ta mới biết xót thương những người lỡ lầm. Dù được Chúa cho biết trước ngày giờ sẽ xảy ra, nhưng Phêrô vẫn đã chối Chúa ba lần. Thật đau lòng khi Phêrô chối Thầy trước mặt Thầy. Chúa Giêsu đã không lớn tiếng trách móc mà chỉ đưa mắt xót thương nhìn Phêrô. Chúa ngã xuống đất cho những người môn đệ chối Thầy như ông. Phêrô trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Phêrô khi mắc cở không dám cầu nguyện, làm dấu khi ăn; không dám nhận mình là người Kitô hữu ở nơi công cộng.

Tôi là Phêrô khi hứa hẹn với Chúa nhiều điều nhưng luôn thất hứa.

Tôi là Phêrô khi cầu nguyện, tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng.

Tôi là Phêrô khi xưng tội xong, lại tiếp tục phạm tội như trước.

Tôi là Phêrô khi không dám nhận trách nhiệm, lỗi lầm của mình.

Tôi là Phêrô khi trốn tránh trách nhiệm bỏ mặc cha mẹ, vợ chồng, con cái.

 

Nơi thứ 4: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

GA 19:25-27 Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy niệm: Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của người mẹ cũng không thể sánh với nỗi đau khi thấy con mình bị đánh đập, hành hạ và chết thảm thương. Lời tiên tri về Mẹ Maria của Simêon rằng: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà giờ đây đang xé nát lòng Mẹ. Giữa những tiếng la hét, kết án Chúa Giêsu của đám đông, Mẹ có đó và Mẹ vẫn thinh lặng. Giữa những tiếng roi đòn, đánh đập trên thân xác Con Mẹ, Mẹ có đó và Mẹ vẫn thinh lặng. Giữa những lời sỉ báng, nhạo cười của quân lính, Mẹ có đó và Mẹ vẫn thinh lặng. Dưới cây thập tự nơi Con Mẹ đang chịu chết treo, Mẹ có đó và Mẹ vẫn thinh lặng. Mẹ thinh lặng trong đau đớn để thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện. Mẹ Maria trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi giống Mẹ Maria khi trung thành theo Chúa đến cùng cho dù gian nan khốn khó.

Tôi giống Mẹ Maria khi biết tìm đến với những người đang cô đơn, đau khổ, bệnh tật.

Tôi giống Mẹ Maria khi sẵn sàng đón nhận thập giá và nghịch cảnh trong cuộc sống.

Tôi giống Mẹ Maria khi không trốn tránh, không từ chối trách nhiệm và bổn phận.

Tôi giống Mẹ Maria khi luôn âm thầm, khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa.

 

Nơi thứ 5: Ông Simon vác đỡ Thánh Giá Chúa Giêsu.

MC15:21-22 Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Suy niệm: Lê bước trên con đường thương khó, Chúa Giêsu đã trải qua sự thật phũ phàng đau lòng của nỗi cô đơn, bị phản bội, bị bỏ trốn. Các môn đệ, những người được Chúa cho ăn bánh no nê, được chữa lành bệnh, trừ quỳ, cho sống lại từ cõi chết… không một ai theo vác đỡ thánh giá Chúa. Simon là một người xa lạ từ miền quê đi lên bị bắt vác đỡ thánh giá cho Chúa. Có lẽ ông không ngờ trước nhưng đã không từ chối, vì thế hồng ân Chúa dành cho ông thật lớn lao. Simon trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Simon khi biết an ủi, nâng đỡ những người đang đau khổ, bệnh tật.

Tôi là Simon khi biết bắng bó, xoa dịu những thương tích, đớn đau của người khác.

Tôi là Simon khi biết chia sẻ, cùng gánh chịu những thập giá của gia đình.

Tôi là Simon khi không tạo ra những gánh nặng, đau khổ cho người khác.

Tôi là Simon khi không trốn tránh, bỏ mặc người thân thuộc đang đau khổ.

Tôi là Simon khi sẵng lòng cộng tác vào công việc của gia đình hay giáo xứ.

 

Nơi thứ 6: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lau mặt.

Suy niệm: Bà Veronica không được nói đến trong Kinh Thánh, nhưng theo truyền thuyết khá phổ thông đồng hóa bà Veronica với người đàn bà loạn huyết được Chúa chữa cho khỏi nhờ đụng chạm đến gấu áo Chúa. Bà đã can đảm không sợ những quan chức, quân lính để tiến lại gần trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt. Khuôn mặt bầm dập đầy thương tích của Chúa đã in vào tấm khăn và vào lòng bà. Veronica trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Veronica khi biết tìm đến, biết nâng đỡ những khuôn mặt nhỏ bé, đau khổ và thương tích.

Tôi là Veronica khi biết an ủi, xoa dịu những khuôn mặt đang tù đày, đói khát bên hè phố.

Tôi là Veronica khi nhìn ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi người khác, đặc biệt những người khốn khó.

Tôi là Veronica khi có lòng xót thương, biết rung cảm trước nỗi đau của người khác.

Tôi là Veronica khi trái tim và tâm hồn luôn in hình ảnh của Chúa Giêsu.

 

Nơi thứ 7: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.

MC15:2-5 Ông Phi-la-tô hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Người trả lời: “Đúng như ngài nói đó.” Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội! ” Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên.

Suy niệm: Kinh sư và Thượng tế là những người khoác áo chùng thâm, lề luật tuôn thủ không bỏ một chữ, kinh sách đầy mình và miệng hét ra lửa. Họ là những người lãnh đạo, được trọng nể và chọn ngồi chỗ tốt nhất. Khi thấy Chúa Giêsu chạm hàng, đụng tới nồi cơm, địa vị của họ thì họ âm mưu, xúi giục dân chúng loại trừ và giết chết. Chúa Giêsu đau đớn ngã xuống đất vì những người đạo đức giả hình như họ. Các Thượng tế trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là thượng tế khi rỉ tai, loan truyền, đồn thổi bêu xấu người khác.

Tôi là thượng tế khi kết bè lập nhóm gây chia rẽ, chỉ trích người khác.

Tôi là thượng tế khi lập mưu, chống đối, tố cáo các mục tử, tu sĩ, bề trên.

Tôi là thượng tế khi chỉ muốn chức vụ cao nhất, ngồi chỗ nhất, phục vụ để mình được chú ý.

Tôi là thượng tế khi cho ý của mình hay nhất, không có mình thì việc không thành, đánh bóng tên tuổi, công trạng của mình.

Tôi là thượng tế khi thấy người khác hơn mình, thành công hơn mình thì ghen tức, dèm pha.

Tôi là thượng tế khi chỉ biết ăn trên ngồi chốc, chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho người khác làm.

 

Nơi thứ 8: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

LC 23:27-28 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”.

Suy niệm: Maria Mađalêna là người được Chúa trừ bảy quỷ và sau đó đã đi theo Chúa. Maria Mađalêna yêu mến Chúa nhiều nên từ sáng sớm tinh sương chị đã thức dậy ra viếng mộ Chúa. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với Maria Mađalêna và sai Maria Mađalêna về loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho các môn đệ. Maria Mađalêna trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Maria Mađalêna khi phạm tội biết can đảm và dứt khoát trở về với Chúa.

Tôi là Maria Mađalêna khi không mắc cở và mặc cảm trở về với Chúa.

Tôi là Maria Mađalêna khi không nhìn và xét đoán quá khứ tội lỗi của người khác.

Tôi là Maria Mađalêna khi quyết tâm theo Chúa đến cùng, cho dù mọi người bỏ cuộc.

Tôi là Maria Mađalêna khi mạnh dạn cộng tác vào việc rao giảng tin mừng.

 

Nơi thứ 9: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

LC23:42-43 Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Suy niệm: Vị thánh vào thiên đàng đầu tiên có quá khứ là người trộm cướp. Anh đã sa ngã, phạm tội trước khi gặp Chúa trên thánh giá. Anh là người vào làm vườn nho lúc vừa đóng cửa và anh cũng lãnh một đồng như bao nhiêu người khác. Ơn cứu độ không bao giờ quá trễ, chỉ sợ con người mở lòng đón nhận trễ quá mà thôi. Người trộm lành trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là người trộm lành khi thành tâm đấm ngực nhận mình là kẻ tội lỗi, yếu đuối.

Tôi là người trộm lành khi biết kêu cầu lòng thương xót của Chúa.

Tôi là người trộm lành đi xưng tội với lòng thống hối, ăn năn.

Tôi là người trộm lành khi biết kêu cầu danh Chúa lúc cuối cuộc đời.

 

Nơi thứ 10: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.

MC15:17-20 Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước.

Suy niệm: Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả những sự dữ của quân lính trút đổ lên đầu Người. Những cú đấm, cú đá và roi sắt của sự thù hận, oán ghét in hằn lên thân xác Chúa. Mão gai, đinh sắt, thánh giá, lưỡi đòng là những hung khí hành hạ Chúa nhưng vẫn không thể cướp đi tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Người trút bỏ mọi vinh quang Thiên Chúa gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Quân dữ trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là quân dữ khi chế diễu, đùa cợt, mỉm cười trên sự đau khổ, thất bại của người khác.

Tôi là quân dữ khi bóc lột kẻ làm công, người yếu kém, nghèo khổ hơn mình.

Tôi là quân dữ khi đánh đập, hành hạ, xỉ vả, lăng nhục người khác.

Tôi là quân dữ khi đóng đinh hận thù, nguyền rủa, chúc dữ lên người khác.

Tôi là quân dữ khi làm chứng gian, vu khống, nhạo báng người khác.

 

Nơi thứ 11: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.

LC23:39-41 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! ” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! ”

Suy niệm: Trong đôi mắt của người trộm dữ, Chúa Giêsu là một tội nhân như anh. Mắt anh không còn phân biệt được ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, vì thế Chúa Giêsu ở ngay bên mà anh cũng chẳng nhận ra. Mặc dù bị thách thức, xúc phạm đến quyền năng thiên tính của một Thiên Chúa tối cao, Chúa vẫn không trừng phạt anh, vì Chúa cũng sẽ chết cho chính tội lỗi của anh. Người trộm dữ trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là người trộm dữ khi thách thức, nghi ngờ quyền năng, sự hiện hữu của Chúa.

Tôi là người trộm dữ khi trách hỏi tại sao Chúa nhân lành lại để sử dữ xảy ra cho tôi.

Tôi là người trộm dữ khi chỉ xét đoán bề ngoài, chỉ nhìn thấy cái xấu nơi người khác.

Tôi là người trộm dữ khi chẳng nhìn ra Chúa Giêsu nơi tôi và nơi người khác.

Tôi là người trộm dữ khi hối lộ, bắt chẹt, trộm cắp của cải người khác.

 

Nơi thứ 12: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

Ga19:25-27 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy niệm: Giây phút Chúa trút hơi thở chết trên Thánh Giá thật đau đớn và tan thương. Các môn đệ theo Chúa đều bỏ trốn, ngoại trừ người môn đệ Chúa mến thương hiện diện nhưng ông cũng theo Chúa xa xa, đúng như lời Chúa nói: “Tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Những lời thề non hẹn biến, thề sống chết với Thầy chỉ là lời thề chót lưỡi đầu môi. Các môn đệ trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Yêu mến, hăng say, liều lĩnh, nghĩ sao nói vậy, tin Chúa đấy nhưng đã có lần chối Chúa, tôi là Phêrô.

Luôn kề cận bên Chúa, yêu mến Chúa sâu đậm, theo Chúa xa xa nhưng không bỏ Chúa, tôi là Gioan.

Tỉ mỉ, cẩn thận, từng bước một, việc gì cũng phải thực tế, tôi là Philiphê.

Cuồng nhiệt, nóng nảy, thẳng thắn và đầy tham vọng, tôi là Giacôbê.

Bị khinh chê, lạnh nhạt, lý lịch không mấy tốt đẹp, nhưng nhất quyết theo Chúa, tôi là Mátthêu.

Theo Chúa, sẵn sàng chết cho Chúa, nhưng hay nghi ngờ, khó tin, tôi là Tôma.

Giỏi tính toán, kỹ lưỡng về tiền bạc, đã có lúc đi đêm, bắt cá hai tay, tôi là Giuđa.

 

Nơi thứ 13: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.

GA19:33-34 & 38 Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận.

Suy niệm: Giôxép là người theo Chúa cách kín đáo. Mặc dù chưa dứt khoát và can đảm, nhưng ông vẫn trung thành theo Chúa. Ông đã đến cùng với Nicôđêmô thao đanh và táng xác Chúa khi các môn đệ Chúa bỏ trốn và chẳng một ai lo chôn cất Chúa. Ai cũng sợ liên lụy trong cái chết của Chúa. Giôxép trong chặng đường thương khó của Chúa là thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Giôxép khi biết cởi trói cho người khác qua sự làm hòa, tha thứ cho họ.

Tôi là Giôxép khi tháo đinh cho người khác qua việc không hiếp đáp, đày đọa, xiết nợ người khác.

Tôi là Giôxép khi âm thầm làm việc lành phúc đức chẳng cần ai biết tới.

Tôi là Giôxép khi đến thăm viếng, cầu nguyện cho người đã qua đời.

Tôi là Giôxép khi kính nhớ, xin lễ, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

 

Nơi thứ 14: Táng xác Chúa Giêsu trong hang đá và Chúa Phục Sinh.

GA 20:19-20,24-25 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do-thái. Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa… Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Suy niệm: Tôma đã can đảm muốn được cùng chết với Thầy nhưng vẫn hoài nghi về Chúa đã phục sinh. Chúa chiều sự đòi hỏi của Tôma là được thọc ngón tay vào cạnh sườn của Chúa mới chịu tin. Cám ơn Tôma đã làm một cuộc thử nghiệm đức tin cho ta có niềm tin hôm nay. Tôma ngày xưa kém tin như thế đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Tôi là Tôma khi nghi ngờ sự hiện hữu và quyền năng của Chúa.

Tôi là Tôma khi rước Mình và Máu thánh Chúa một cách máy móc kém tin.

Tôi là Tôma khi đối diện với đau khổ và bệnh tật thì nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa.

Tôi là Tôma khi tìm kiếm, chạy theo những điềm thiêng dấu lạ bên ngoài.

Tôi là Tôma khi tin vào phong thủy, vận mạng, tử vi, bói toán.

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu, khi đi lại chặng đàng Thánh Giá của Chúa, mỗi người chúng con nhận ra mình là ai trong chặng đàng Thánh Giá của Chúa. Đường Thánh Giá của Chúa đã hoàn tất với sự phục sinh chiến thắng khải hoàn, nhưng Đường Thánh Giá của con đã và đang vẫn còn tiếp diễn. Con vẫn còn tiếp tục vác thập giá theo Chúa, vẫn còn phải chiến đấu với bản thân và với bản ngã yếu đuối của mình. Xin Chúa thêm sức mạnh cho con và nâng con dậy mỗi khi con ngã xuống đất. Xin Mẹ Maria đồng hành với con, và hiện diện ở chặng cuối cùng của cuộc đời con như xưa Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa. Amen.

Cát Minh 2/2017  

– Download – Tải xuống máy dạng  Word  hay dạng  PDF

HỘI TAM ĐIỂM – FREEMASONRY

(Bài viết được trình bày bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh)

 CHIÊN THIÊN CHÚA HY SINH VÌ TÌNH YÊU.

tamdiem

BEHOLD, THE LAMB OF GOD (JOHN 1, 36)

ĐÂY  LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA (GIOAN 1, 36)

KHẢI HUYỀN: 13, 1-3 VÀ 11: 1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: “Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? ”

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất …

Con Thú tôi giống như con báo: nói về Hội Tam Điểm.

Con Mãng XàLucifer, ma quỷ.

Con Thú khác có hai sừng giống như sừng chiên: Hội viên Tam Điểm được cấy vào hàng giáo sĩ để phá Giáo Hội.

KHI CON NGƯỜI HẾT TÂM HỒN CẦU NGUYỆN, CHÚA SẼ CỨU:

KHẢI HUYỀN  20, 1 Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn.2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm.3 Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

tamdiem2

I AM THE ALPHA AND OMEGA, THE BEGINNING AND THE END (Revelation 21, 6)

TA LÀ AN-PHA VÀ ÔMÊGA, LÀ KHỞI NGUYÊN VÀ TẬN CÙNG (Khải huyền 21, 6)

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG, NHƯNG TỘI LỖI ĐÃ LÀM CON NGƯỜI XA THIÊN CHÚA VÀ XA NHAU, SỐNG TRONG CHIẾN TRANH. THIÊN CHÚA MUỐN MỌI NGƯỜI TRỞ NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU CHÚA (Gioan 17, 11)

MA QUỶ VÀ HỘI TAM ĐIỂM VỚI BAO THAM LAM ĐÃ THỐNG NHẤT THẾ GIỚI THÀNH MỘT VÀ HỌ SẼ DÙNG BẠO LỰC ĐỂ THỐNG TRỊ, CON NGƯỜI KÊU CẦU CHÚA VÀ TÌM VỀ TÌNH YÊU CHÚA THÌ NGÀI RA TAY CỨU GIÚP.

CUỐI CÙNG (OMEGA –TẬN CÙNG) –NHỜ THÁNH THẦN TÌNH YÊU

CHÚA KITÔ LÀ VUA TÌNH YÊU TRONG MỌI TÂM HỒN.

DẪN ĐƯA MỌI NGƯỜI VỀ VỚI CHÚA CHA


HỘI TAM ĐIỂM

FREEMASONRY


ĐỂ HIỂU NHỮNG BIẾN CỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI TRONG 5 THẾ KỶ QUA VÀ NHỮNG GÌ ĐANG ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI HÔM NAY, TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI SẼ ĐI VỀ ĐÂU, BẠN CẦN HIỂU THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI SỰ DỮ QUA HỘI TAM ĐIỂM.

***

CUỘC CHIẾN GIỮA GIÁO HỘI VÀ MA QUỶ ( Sáng Thế 3, 15)

HÃY VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA GIÊSU ĐÃ PHÁN:

TRÊN ĐÁ NÀY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY , VÀ CỬA ĐỊA NGỤC SẼ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC (Matthêu 16, 18)


MỤC LỤC

 1. KHÁI NIỆM VỀ HỘI TAM ĐIỂM 01
 2. GIÁO HỘI NÓI GÌ VỀ HỘI TAM ĐIỂM 04
 3. NGUỒN GỐ HỘI TAM ĐIỂM 08
 4. TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT 25
 5. BÊN TRONG CỦA HỘI TAM ĐIỂM 46
 6. PHÁ HỦY ĐẠO CÔNG GIÁO 50
 7. CÁC THÀNH VIÊN TAM ĐIỂM NỔI TIẾNG 68
 8. HỘI TAM ĐIỂM SẮP ĐẶT CƠ CẤU CHO

CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU – CÁC NHÓM VÀ TIỀN TỆ       73

 1. LÀM CHỦ HẠT GIỐNG VÀ THỰC PHẨM 106
 2. HỘI TAM ĐIỂM Ở VIỆT NAM 119
 3. Cuộc chiến giữa giáo hội và Satan 128               —————————————————–

CUỘC CHIẾN GIỮA MA QUỶ VÀ GIÁO HỘI

Sáng Thế chương 3, 14-15:

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

Khải Huyền – Chương 12:  Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà

1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân.

 7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà.Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.

            Khải Huyền 19,19: Tôi lại thấy Con Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với Đấng cỡi ngựa và đạo quân của Người.20Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt.

HỘI  TAM ĐIỂM – FREEMASONRY

CHƯƠNG I:  KHÁI NIỆM VỀ HỘI TAM ĐIỂM

Đứng trước cuộc khủng hoảng tinh thần thế kỷ XVIII, nhiều người đương thời như cha A. Barruel (1741 -1820) dòng Tên, một nhà văn nổi tiếng, đã nhận ra những người chủ mưu và lãnh đạo lực lượng chống Giáo Hội, chính là Hội Tam Điểm. Gọi là Hội Thợ Hồ Tự Do (freemasonry, Franc-Maconnerie) hay là Hội Tam Điểm vì họ chủ trương Tự Do, Bình Đẳng và Huynh Đệ, chia làm 33 cấp.

Không ai biết rõ nguồn gốc chắn chắn của họ, nhưng hội này manh nha từ các nhóm thợ chuyên xây cất các thánh đường, xuất xứ từ Lombardia vào thế kỷ thứ 8, rồi bành trướng khắp châu Âu thế kỷ 11 và 12. Vì các hội viên phải giữ kín bí mật nghề nghiệp nên dẫn lần đến Hội Kín, mỗi hội viên ngaỳ xưa có 3 dấu chấm nơi chữ ký để làm mật hiệu nhận ra nhau.

Các hội viên đều được tuyển chọn trong các phần tử trí thức và quý phái. Mỗi hội viên khi gia nhập đều phải qua mội lễ nghi “rửa tội”, hội viên mang trên tay một nhẫn bạc, mặt nhẫn bạc có hình tam giác, hoặc tam giác có mũi tên, dầu hiệu của cấp chỉ huy.

Mục tiêu của hội Tam Điểm là triệt hạ các tôn giáo, nhất là Công giáo, để xây dựng một toà nhà lý tưởng cho nhân loại, một trật tự thế giới mới. Họ xâm nhập vào chính quyền, chi phối chính trị, kinh tế, giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Vì vậy, để làm suy yếu Giáo hội Công Giáo, họ ủng hộ tất cả những tổ nào nghịch Giáo Hội, cấy người vào tổ chức của Giáo Hội để làm biến chất đức tin chân chính Chúa Kitô truyền dạy.

HỘI TAM ĐIỂM CHIA LÀM NHIỀU CHI NHÁNH KHÁC NHAU, nhưng trên chóp đỉnh vẫn 1 Nhóm Lãnh Đạo và Lucifer điều khiển. Nhiều người chỉ biết Tam Điểm ở một phương diện nào thôi, nhưng thực sự họ muốn kiểm soát và làm chủ mọi lãnh vực trong đời sống con người, từ tôn giáo, văn hoá, kinh tế, chính trị, giáo dục, thực phẩm, thương mại, ngân hàng, tài nguyên thế giới ……

 1. Giúp tạo nên Giáo Hội Tin Lành: Linh Mục Luther chỉ có ý muốn cải tổ Giáo Hội Công Giáo, nhưng các nhà Tam Điểm cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 (1495), họ vận động và cổ võ các ông hoàng nước Đức ủng hộ Luther lập Giáo Hội cải cách, như vậy ở châu Âu, Công Giáo không còn là tôn giáo chính, và họ có quyền tự do tuyên truyền các tư tưởng sai lạc.
 2. Các Vua Pháp các thế kỷ 17, 18 luôn ủng hộ nước Toà Thánh Vatican, vì vậy họ vận động để triệt tiêu Vua Pháp qua cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789, tử hình vua Louis XVI.
 3. Karl Marx là một Hội viên Tam Điểm và thờ Satan đã viết lý thuyết Cộng sản, để tạo một thế giới vô thần bằng bạo lực, loại trừ tôn giáo. Tam Điểm Đức và Thuỵ Sĩ đào tạo và giúp đỡ Lenine và 457 Bolsevich tạo đảng Cộng Sản đầu tiên trên thế giới tại Nga năm 1918. (chiến tranh Nga- Nhật 1905 làm Nga hoàng kiệt quệ kinh tế, CFR Tam điểm hổ trợ tiền bạc cho Lenine, Bolsevick lập đảng Cộng Sản Nga)

TRANG 1

 1. Không phải tự nhiên các quốc gia trên thế giới bỏ ngôi vua để lập chế độ dân chủ như ngày hôm nay, không phải tự nhiên các quốc gia châu Âu xóa bỏ biên giới và trở thành Liên hiệp châu Âu. Vì vậy, hội Tam điểm đã hổ trợ và điều khiển tất cả các cuộc Cách mạng từ năm 1789, đến cách mạng Nga 1918 và cộng sản toàn cầu trong thế kỷ 20, đến nay đưa thế giới đi vào toàn cầu hoá.
 2. Khi Giáo Hội ra vạ tuyệt thông cho những người Công Giáo vào Hội Tam Điểm năm 1738. Họ đã hoạt động âm thầm và xây dựng Hoa Kỳ thành quốc gia dưới quyền của họ trước tiên, the United States was founded on Freemasonry, and thus it is the world’s first Masonic Nation. Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý Đại Ấn của họ trên tờ bạc 1 Đô năm 1782. Họ giúp Hoa Kỳ thành cường quốc để dùng Hoa Kỳ điều khiển toàn thế giới, nhưng quyền in tiền không thuộc về chính phủ Hoa Kỳ mà nằm trong tay của Hội Tam điểm qua nhóm Federal Reserve, và đến 2011, Hoa Kỳ đã nợ họ trên 14,300 ngàn tỷ đô. (GDP).
 3. Chính Quyền Hoa Kỳ là chính quyền Tam Điểm. Chính phủ Mỹ không có quyền in tiền giấy, nhưng họ giao cho Hội viên của họ Federal Reserve phát hành tiền giấy dollar, để họ làm chủ tất cả tiền nước Mỹ. Tam điểm dùng nước Mỹ để có nhiều tiền (chính phủ nợ họ 14300 trillion (ngàn tỷ), năm 2012, cùng với lợi nhuận các ngân hàng và công ty khắp nước Mỹ). Dùng tiền điều khiển thế giới theo mưu đồ của họ, và sau 11-9-năm 2001họ hạ nước Mỹ xuống để lập Liên Hiệp Bắc Mỹ (Canada, Mexico, USA), cùng với Liên Hiệp Châu Âu giúp tạo nhiều Liên Hiệp từng vùng và cuối cùng là chính phủ Toàn Cầu.Many Catholic Americans don’t understand the intrinsically anti-Catholic nature of Freemasonry. You have to understand that in America, Freemasonry has already accomplished most of it’s goals. The government is totally Freemason. The democratic road to socialism is well underway, and nothing less than a total collapse of Washington DC can change this. Therefore, there is no need for Freemasons to work so hard in the United States. Most of their work is already finished. The primary function of most American Freemasons is now mainly fundraising, to help spread Masonic ideas around the world. In Europe Freemasonry takes on a much more openly anti-Catholic role, as it continually tries to undermine the influence of the Catholic Church there.

Nhiều người Công giáo Mỹ không hiểu bản chất của Tam Điểm chống Công giáo. Bạn phải hiểu rằng ở Mỹ, Tam Điểm đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu của họ. Chính phủ Mỹ hoàn toàn là Tam Điểm.

Con đường dân chủ cũng đang được tiến hành tới xã hội chủ nghĩa, và không có gì có thể thay đổi điều này, dù có làm sụp đổ hoàn toàn Washington DC. Vì vậy, không có khó khăn nào cho Tam Điểm làm việc  tại Hoa Kỳ. Hầu hết các công việc của họ đã được hoàn thành. Chức năng chính của hầu hết các Tam Điểm Mỹ hiện nay chủ yếu gây quỹ, thu tích tiền bạc, để giúp truyền bá tư tưởng Tam Điểm trên khắp thế giới. Tại châu Âu,Hội Tam Điểm có một vai trò nhiều khicông khai chống Công giáo, vì họ luôn cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo. (Hiến Pháp Liên Hiệp Châu Âu đã loaị bỏ căn tình Kitô giáo)

TRANG 2

 1. Sau ngày 11 tháng 9, năm 2001, vì chương trình toàn cầu hoá, họ đưa nhiều công việc ra các quốc gia khác, để làm chủ kinh tế toàn cầu. Hoa kỳ bị nạn thất nghiệp trầm trọng, tất cả những ngân hàng và tư bản nhỏ, nhiều tư nhân đều phải phá sản. Đồng thời, Tổng Thống Obama ra nhiều đạo luật tấn công thẳng vào đức tin và luân lý Kitô giáo về phá thai và đồng tính luyến ái, như vậy chính phủ dung pháp lý quốc gia để Công Giáo tự động đóng cửa mọi tổ chức của Giáo Hội trên khắp nước Mỹ như bệnh viện, trường học, nursing home nhà hưu dưỡng, ….
 1. Khi tạo được các Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Bắc Mỹ, Liên Hiệp Á Châu, Liên Hiệp Phi Châu, và làm chủ tất cả nền kinh tế, thực phẩm và chính trị thế giới, Liên hiệp Quốc trở thành chính phủ toàn cầu.
 1. Vì cấp cao nhất của Hội Tam Điểm do Lucifer điều khiển, vì vậy, họ sẽ bắt bớ Giáo Hội toàn cầu(bí mật thứ ba Fatima, bây giờ họ đã bắt đầu những tấn công Giáo hội bằng luật pháp và giảm bớt các hoạt động của GH về y tế và giáo dục), lúc đó mọi người thành tâm phải cầu nguyện hết lòng, chỉ còn trông cậy vào quyền năng Chúa Giêsu. Chúa sẽ sai thiên thần trói buộc ma quỷ dưới Hoả ngục, (Khải Huyền chương 20, 1-3). Hội Tam điểm không còn Lucifer lãnh đạo, các thành viên cấp cao sẽ chia rẽ nhau, gây chiến tranh toàn cầu và tan rã. Hậu quả sẽ tàn ác đến chừng nào trong cuộc chiến tàn sát (Dacaria 13, 7-9) này.
 1. Khi đa số đã phạm tội, không còn nhiều người lành, ma quỷ cũng mong muốn nhân loại chết càng nhanh càng tốt, để con người không còn cơ hội hối cải và được cứu rỗi. ( Nếu Sođôma có 10 người lành thì Sôđôma vẫn còn tồn tại đến ngày nay (Sáng thế 18,32); Ninive sám hối và không bị huỷ diệt (Giona 3).

Chúng ta lần lượt nghiên cứu các chi tiết qua từng chương về nguồn gốc, mục tiêu và những hoạt động của Hội trong dòng lịch sử nhân loại cho đến giai đoạn của thế kỷ 20 và 21 qua chính phủ Hoa Kỳ và các nhà tài phiệt nắm kinh tế toàn cầu.

TRANG 3

SUMMARY: TÓM TẮT

1) SỨC MẠNH HUYỀN BÍ (Mysterious force) là tiền thân của HỘI TAM ĐIỂM hay còn gọi là Hội Thợ Nề Tự do (Freemasonry) do vua Hêrode Agrippa cùng với 8 người thành lập năm 43. Họ đi khắp nơi để tạo được nguồn vốn lớn và tích trữ tiền vàng.

2) NHÓM THỢ NỀ: THẾ 11 – 14 THỜI PHỤC HƯNG CHÂU ÂU: CHUYÊN THẦU XÂY CẤT CÁC LÂU ĐÀI VUA CHÚA VÀ ĐỀN THỜ

3) ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO TUYÊN TRUYỀN CÁC TÀ THUYẾT: 4-5-1521 HỘI TAM ĐIỂM KÊU GỌI CÁC ÔNG HOÀNG VÀ QUÝ TỘC NƯỚC ĐỨC ỦNG HỘ LINH MỤC LUTHER THÀNH LẬP GIÁO HỘI TIN LÀNH ĐẦU TIÊN.

4) FREEMASONRY (24-6-1717)  HỘI TAM ĐIỂM CHÍNH THỨC THÀNH LẬP Ơ ANH- NỐI KẾT CÁC NHÓM TAM ĐIỂM TIỂU TỔ LẠI

5) ILLUMINATI (1774) LẬP NHÓM TINH ANH ĐỂ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI. Rothschild điều khiển chương trình Trật Tự Thế Giới Mới (Novus Ordo secolorum – 1-5-1776). TẠO LẬP MỘT CHÍNH PHỦ TAM ĐIỂM LÀ HOA KỲ ĐỂ DÙNG HOA KỲ ĐIỀU KHIỂN THẾ GIỚI từ 1776 và Quốc Hội Hao Kỳ nhận Đại Ấn Tam Điểm năm 1782.

6) LẬT ĐỖ MỌI CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHÂU ÂU VÀ LAN RA KHẮP THẾ GIỚI, BẮT ĐẦU TỪ CÁCH MẠNG PHÁP 1789 ĐẾN CÁCH MẠNG NGA THÁNG 10, 1917 ĐỂ BẮT ĐẦU CỘNG SẢN HÓA ½ THẾ GIỚI.

7)Council on Foreign Relations  (CFR/ ROUND TABLE 1917-1921)

THÀNH LẬP CHÍNH THỨC năm 1921 và trung tâm điều khiển ở 58 East 68th Street in New York City. Họ điều khiển tài nguyên thế giới với chiêu bài để tạo hòa bình. (cũng Rothschild điều khiển và kèm theo học bổng Rhodes.)

8) BILDERBERG (1954: leaders of nations around Atlanic (1/3) and (2/3) famous billionaire)LIÊN KẾT CÁC THẾ LỰC CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ: gồm 1/3 lãnh tụ các quốc gia chung quanh biển Đại Tây Dương và 2/3 hội viên là các tài phiệt tỷ phú. 

9) TRILATERAL COMMISSION (7-1972): NHÓM TÀI PHIỆT THỐNG TRỊ: dùng Hoa Kỳ để phổ biến những tư tưởng và đời sống phi luân lý của Hội Tam Điểm, nước nhận viện trợ phải đồng ý giảm dân số bằng việc phá thai, ngừa thai,thiết lập một nền kinh tế thế giới, một chính phủ toàn cầu, một hệ thống tiền tệ toàn cầu, và một tôn giáo thế giới.

10) LIÊN HIỆP CHÂU ÂU –UNION OF EUROPE (2000) / LIÊN HIỆP PHI CHÂU- UNION OF AFRICA / LIÊN HIỆP Á CHÂU- ASIAN UNION/ LIÊN HIỆP BẮC MỸ- NORTH AMERICA .

11)NHÓM ƯU TUYỂN CỦA HỘI VIÊN TAM ĐIỂM NẮM 80% TÀI SẢN THẾ GIỚI VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI QUA 1 CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU – ONE WORLD GOVERNMENT –  1 HỆ THỐNG TIỀN TỆ THẾ GIỚI – ONE World SYSTEM OF MONEY – 1 TÔN GIÁO TOÀN CẦU – ONE WORLD RELIGION – MỘT CHỦ NHÂN CÁC NGUỒN THỰC PHẨM. 

TRANG 4

CFR/ ROUND TABLE  2004

tamdiem6

TRANG 5

CHƯƠNG II:  GIÁO HỘI NÓI GÌ VỀ HỘI TAM ĐIỂM 

 1. Ngày 28-4, 1738, Đức Giáo Hoàng Clêmentê XII đã kết án Hội Tam Điểm và ra vạ tuyệt thông cho những ai tham gia trong Hội này với sắc chỉ In Enimenti. -On April 28, 1738, Pope Clement XII in his Pontifical Constitution “In Eminenti” condemned Freemasonry as being Counter-Church and Counter-State. Thus said Pope Clement XII:
  • “Let us meditate upon the serious evils which are usually the result of those kinds of Societies or centers, not only concerning the peace of temporal States, but still more as regards the salvation of souls. Those Societies are not in agreement with the civil and economic laws of the States.
  • “In order to close the widely open road to iniquities; which might be committed with impunity and also for other reasons, just and reasonable, that have come to our knowledge . . . We have resolved and decreed to condemn and forbid such Societies, assemblies, reunions, aggregations or meetings called either Freemasonic or known under some other denomination. WE CONDEMN AND FORBID THEM BY THIS, OUR PRESENT CONSTITUTION, WHICH IS TO BE CONSIDERED VALID FOR EVER.”
 2. ĐỨC GIÁO HOÀNG (Pope)Clement XII also extended the penalty of excommunication to any of the faithful who joined Masonry:
  • “WE COMMAND TO THE FAITHFUL TO ABSTAIN FROM INTERCOURSE WITH THOSE SOCIETIES . . . IN ORDER TO AVOID EXCOMMUNICATION, WHICH WILL BE THE PENALTY IMPOSED UPON ALL THOSE CONTRAVENING TO THIS, OUR ORDER. NONE, EXCEPT AT THE POINT OF DEATH, COULD BE ABSOLVED OF THIS SIN EXCEPT BY US OR THE THEN EXISTING ROMAN PONTIFF.”
 3. Pope Benedict XIV in 1751 affirmed in his Pontifical Constitution “Providas” that the condemnation of Freemasonry was IRREVOCABLE and was to be applied to the FUTURE as well as to the PRESENT.”
 4. ĐỨC GIÁO HOÀNG Pope Pius VII in his Encyclical “Ecclesiam a Jesu-Cristo” in 1821 reiterated against the Freemasons the condemnations pronounced by Clement XII and Benedict XIV.
 5. ĐỨC GIÁO HOÀNG Pope Leo XII published his Encyclical “Quo Graviora” on March 13, 1825 condemning the society called Freemasonry, as well as all other Secret Societies.
 6. ĐỨC GIÁO HOÀNG Pope Pius VIII in his Encyclical “Traditi”, published at the time of his advent on May 21, 1829 renewed all the condemnations of his predecessors, repeating that all Masonic Sects are issued from the “WELL OF PERDITION.”
 7. Pope Pius IX renewed the condemnation in the following terms:
  • We hereby confirm before you the Constitutions of Our Predecessors and in virtue of Our Apostolic Authority we hold up to reprobation and We condemn this Masonic Society and ALL OTHER SOCIETIES of the SAME ORDER which, although different in appearance, but pursuing the same aim against the Church or legitimate Civil Power are constantly being formed. It is Our order that all Christians of any standing

TRANG 6

 • whatsoever, of any rank or high appointment and OVER ALL THE EARTH should be informed that the said Societies are forbidden and reproved by US, and incur the same sentences and condemnations as those that are specified in the former CONSTITUTIONS of our Predecessors.”
 1. ĐỨC GIÁO HOÀNG Pope Leo XIII published his magnificent Encyclical “Humanum Genus” on April 20, 1884. He writes:
  • “Today evil doers all seem allied in a tremendous effort inspired by and with the help of a society powerfully organized and widely spread over the world, it is the Society of Freemasons. In fact those people no longer even try to dissimulate their intentions, but they actually challenge each other’s audacity in order to assail God’s August Majesty.
  • “It is now publicly and overtly that they undertake to ruin the Holy Church, so as to succeed, if it is possible, in the complete dispossession of Christian nations of all the gifts they owe to Our Savior Jesus Christ.
  • “As a result, in the space of a century and a half, the sect of the Freemasons has made incredible progress. Making use at the same time of audacity and cunning, Masonry has invaded all the ranks of social hierarchy, and In the modern States it has begun to seize a power which is almost equivalent to Sovereignty.
  • “This peril was denounced for the first time by Pope Clement XII in 1738, and the Constitution promulgated by that Pope was renewed and confirmed by Benedict XIV; Pius VII followed in the footsteps of those Pontiffs, and Pope Leo XII including in his Apostolical Constitution ‘Quo Graviora’ all the deeds and decrees of the preceding Popes on that subject, RATIFIED AND CONFIRMED THEM FOR EVER. Popes Pius VIII, Gregory XVI and on several occasions Pope Pius IX spoke in the same manner.”
 2. Pope Pius X (1903-1914), Pope Benedict XV (1914-1922), and Pope Pius XI (1922-1939) continued affirming the condemnation of Masonry. Pope Pius XII made one specific reference to Freemasonry and Illuminism in his address to the Seventh Week Pastoral Adaptation Conference on May 23, 1958. He said, “the roots of modern apostasy lay in scientific atheism, dialectical materialism, rationalism, illuminism, laicism, and Freemasonry – which is the mother of them all . . . ” (Quoted in Paul A. Fisher [1991], Their God is the Devil, American Research Foundation, Baltimore, Maryland, p. 53.)
 3. The successors of Pius XII approved the Code of Canon Law of 1917 which explicitly condemned the Masons: “All those who enroll their names in the sect of Freemasons or similar associations which plot against the Church or the legitimate civil authorities incur by this very fact the penalty of excommunication, absolution from which is reserved simply to the Holy See.” (Canon 2335).
 4. The revised Code of Canon Law of 1983 stipulates: “One who joins an association which plots against the Church is to be punished with a just penalty; one who promotes or moderates such an association, however, is to be punished with an interdict.” (Canon 1374).

TRANG 7

 • Pope John Paul II promulgated the 1983 Code of Canon Law on January 25, 1983. On November 26, 1983, the Congregation for the Doctrine of the Faith replied to an inquiry whether the Church’s position regarding Masonic organizations has been altered, especially since no explicit mention is made of them in the New Code of Canon Law [1983], as there was in the Old Code [1917]. The Congregation stated that organizations were omitted in the New Code due to a different criterion adopted in drafting the code. They were included in broader categories. [See Canon 1374.] The Congregation did not, however, specify the categories it had in mind (it might have been thinking of such canons as Canon 1364), but it insisted that the Church is still opposed to Masonic associations, since their principles are irreconcilable with the Church’s doctrine and that it would be seriously wrong to join them.
 • [Note: Canon 1364 of 1983 Code states:
  • 1. With due regard for canon 194, §1, n. 2, an apostate from the faith, a heretic or a schismatic incurs automatic (latae sententiae) excommunication and if a cleric, he can also be punished by the penalties mentioned in canon 1336, §1. nn. 1, 2 and 3.
  • 2. If long lasting contumacy or the seriousness of scandal warrants it, other penalties can be added including dismissal from the clerical state.]
 1. Đức Cha Gianfranco Girotti trình bày Quan điểm của Giáo Hội về Tam Điểm. Đặng Tự Do  (VietCatholicNews 04/03/2007)

Rôma – Trong bài nói chuyện trong hội nghị về Tam Điểm diễn ra hôm thứ Năm 27/2/2007 tại Học Viện Thần Học Thánh Bonaventure ở Rôma, Đức Cha Gianfranco Girotti, đại diện Tòa Ân Giải Tối Cao khẳng định rằng quan điểm của Giáo Hội Công Giáo đối với chủ thuyết Tam Điểm là không thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng người Công Giáo nào gia nhập vào Tam Điểm thì phạm tội nghiêm trọng và không thể rước lễ.

Hội nghị này do Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Xã Hội của chính phủ Italia phối hợp tổ chức. Các đại diện của Tam Điểm tại Rôma cũng có mặt trong hội nghị. Giới truyền thông tại Italia đã tường thuật rộng rãi về hội nghị này vì tính chất thời sự của vấn đề. Vấn đề Tam Điểm đã bùng lên sau khi linh mục Rosario Francesco Esposito, năm nay đã 85 tuổi, thuộc dòng Thánh Phaolô đã công khai gia nhập Tam Điểm trong một buổi lễ được tổ chức tại trung tâm của Tam Điểm Rôma ở Piazza del Gesu hôm 19/2/2007 vừa qua. Trong buổi lễ này có đến 40 người gia nhập Tam Điểm. Điều đáng buồn hơn nữa là linh mục Esposito đã từng có thời làm việc trong Bộ Giáo Lý Đức Tin và đã cùng nằm trong ủy ban nghiên cứu về Tam Điểm do cha Giovanni Caprile, SJ lãnh đạo.

Theo Đức Cha Girotti, Giáo Hội Công Giáo luôn phê phán các khái niệm và triết lý của Tam Điểm và coi chúng là đối nghịch với đức tin Công Giáo. Đức Cha Girotti đã nhắc lại “Tuyên Ngôn về Các Hội Tam Điểm” do Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin ký ban hành ngày 26/11/1983.

TRANG 8

Tuyên ngôn nêu rõ rằng các nguyên tắc Tam Điểm “luôn được coi là không dung hợp được với tín lý của Giáo Hội” cho nên việc gia nhập tổ chức này bị nghiêm cấm.

“Tín hữu nào gia nhập các hội Tam Điểm thì rơi vào trong tình trạng mắc lỗi nghiêm trọng và không thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa”.

Cha Zbigniew Suchecki, một chuyên viên về Tam Điểm, trích dẫn giáo luật số 1374 trong đó nêu rõ “Bất cứ ai gia nhập vào tổ chức nào chống lại Giáo Hội phải bị phạt vạ với hình thức tương xứng; ai đề cao những tổ chức này hay điều hành các tổ chức này phải bị cấm chỉ”.

Cha Suchecki cho biết “Tam Điểm cố gắng trình bày các chân lý thánh thiện dựa trên chủ nghĩa tương đối và không phù hợp với đức tin Kitô Giáo”.

Trong một liên hệ đến trường hợp cha Esposito, Đức Cha Girotti đã lên tiếng kêu gọi các vị “bề trên trực tiếp” đưa ra các kỷ luật thích hợp. Ngài không loại trừ trường hợp “những biện pháp giáo luật có thể đến từ Tòa Thánh”. 

** XÃ HỘI DÂN SỰ NEW YORK CŨNG KẾT ÁN HỘI TAM ĐIỂM XÂY DỰNG TRÊN SỰ DỮ LUÂN LÝ: Freemasonry Condemned by the States of New York, Pennsylvania, and Massachusetts

 • Paul A. Fisher [1991] reports in his book Their God is the Devil that between 1829 and 1836 the legislatures of the States of New York, Pennsylvania and Massachusetts investigated Freemasonry and found it to be “a moral evil — a distinct independent government within our own government, and beyond the control of the laws of the land by means of its secrecy, and the oaths and regulations which its subjects are bound to obey, under penalties of death” (p. 18.)

 

 Còn tiếp…

 

Download – Tải toàn bộ sách HỘI TAM ĐIỂM – FREEMASONRY

 

Trở về đầu trang

 

CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ

LỜI GIỚI THIỆU 1: 

Linh Mục Stefano Gobbi sinh ngày 22 tháng 3 năm 1930 tại Como Bắc Italia. Sau những năm tu học cha được thụ phong Linh Mục năm 1963. Tiếp đến cha dọn luận án và đậu Tiến Sĩ Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng Laterano ở Roma.

Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1972 trong chuyến hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha, cha Stefano Gobbi đã đến cầu nguyện tại Nhà Nguyện Hiện Ra,  nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng Lucia, Giacinta và Phanxicô năm 1917. Cha Gobbi đặc biệt cầu nguyện cho vài linh mục nổi loạn chống lại quyền bính của Giáo Hội. Đức Mẹ đã linh hứng và mời gọi cha quy tụ các Linh Mục thánh hiến cuộc sống cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Trong cùng tháng đó cha Gobbi cũng nhận được một xác nhận khác từ Đức Mẹ  trong Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin tại Nagiarét bên Thánh Địa.

Phong trào Linh Mục Đức Mẹ nảy sinh từ linh hứng đó của Đức Mẹ. Tháng 10 năm 1972  cha Gobbi đã tổ chức buổi cầu nguyện đầu tiên giữa ba Linh Mục trong giáo xứ Gera Lario thuộc tỉnh Como. Tin Phong trào nảy sinh đã được đăng trên vài nhật báo và nguyệt san công giáo.

Từ ngày đó con số các Linh Mục thành viên gia tăng dần dần, và năm 1974 nảy sinh ra các Nhà Tiệc Ly cầu nguyện huynh đệ đầu tiên giữa các Linh Mục và giáo dân. Các nhóm này dần dần được phổ biến khắp thế giới. Với sự lớn mạnh của phong trào, cha Gobbi cũng thường xuyên đi khắp nơi hướng dẫn các buổi lần hạt Mân Côi, thuyết giảng, cử hành Bí tích Thánh Thể hay các buổi canh thức. Các chuyến đi của cha đã chỉ giảm vào mấy năm cuối. Cha Gobbi qua đời tại Milano ngày 29 tháng 6 năm 2011.

Hiện nay Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria gồm vài Hồng Y, 350 Gíám Mục, 150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân khắp năm châu.

Các đường nét hướng dẫn của Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ được trình bầy trong cuốn sách tựa đề “Cùng các Linh Mục, con cưng của Mẹ” bao gồm các bài suy niệm của cha Gobbi.

Linh đạo của Phong Trào được tóm gọn trong ba điểm: thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với người, và dẫn đưa tín hữu vào  cuộc sống tín thác cho Đức Mẹ.

Bản dịch tiếng Việt tập II từ năm 1991 đến năm 1997 của sách đã được Linh Mục Peter Lê Quang hoàn thành cách đây 16 năm, nhưng mới được anh Nguyễn Khoan, chị Kim Loan và chị Kim Tuyến trình bày hoàn tất trong tháng 3 năm 2015.

Là thành viên của Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng mọi người cuốn sách quý này. Hy vọng linh đạo được trình bầy ở đây giúp chúng ta tất cả biết thánh hiến cuộc sống cho Đức Mẹ và ngày càng trở thành giống Chúa Giêsu Con Yêu của Mẹ hơn.

Roma 22-3-2015

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng 

 

LỜI GIỚI THIỆU 2:

Tôi vào Phong Trào Linh Mục của Mẹ cuối năm 1997, tôi đã cảm thấu một kế hoạch Thiên Chúa dùng Mẹ Maria qua cha Gobbi để quy tụ các Linh mục rồi đến các nhóm Giáo dân tín thác vào Chúa trong thời kỳ thử thách đức tin sắp đến và tình trạng mất đức tin của nhiều người hiện nay.

Tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách Cùng Các Linh Mục con cưng của Mẹ đến với mọi người, đây là những Lời Đàm Thoại Nội Tâm (interior locution) do cha Don Stefano Gobbi nhận được.  Các sứ điệp từ năm 1973 đến 1990 do cha Dominic Lê Thành Nghĩa, OP. chuyển dịch.

Tôi đã cố gắng chuyển dịch các thông điệp từ năm 1991 đến 1997, thực sự tôi chưa hoàn tất và đã để công việc dở dang mãi 16 năm (1999-2015), cho đến khi chị Kim Tuyến mong muốn đọc tiếp phần còn lại các sứ điệp qua cha Gobbi, tôi mới tìm lại các sứ điệp này. Chị Kim Tuyến giúp sửa đổi và sắp xếp trước khi chuyển cho chị Kim Hà (www.memaria.org) để phổ biến cho mọi người.

Khi đọc các sứ điệp này, chúng ta đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta hiểu nhiều hơn về thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót luôn mời gọi chúng ta trông cậy và đặt hết niềm tin chúng ta vào Chúa. Dầu hoàn cảnh có khó khăn cho đức tin, Chúa luôn dẫn dắt Hội thánh đến chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, Giáo Hội sẽ thánh thiện hơn như Tân Nương điểm trang lộng lẫy kết hiệp trong tình yêu với Đức Kitô.

Về thời gian, cha Gobbi nói đến thời đại thanh tẩy, chúng ta đừng tính toán theo toán học vào một năm cố định nào, vì thời gian của Chúa là thời gian của Lòng Thương Xót, của tình yêu. Khi con người đã tự hoán cải về với Chúa thì đâu cần hình phạt thanh tẩy. Chúng ta nhớ câu chuyện Giôna và thành Ninivê, tiên tri Giôna đã công bố “còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Giôna 3, 4), nhưng mọi người ở Ninivê đã hoán cải, và 40 ngày đó kéo dài đến mấy ngàn năm vẫn chưa xảy ra.

Khi đọc những sứ điệp này chúng ta nên lập những nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi và đọc sứ điệp chung với nhau để xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội và mỗi người chúng ta tận hiến cho Mẹ và hiệp nhất với Đức Thánh Cha để cùng với Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha.

Xin Mẹ Maria quy tụ chúng ta chung quanh Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu là Linh hồn của Giáo Hội giúp chúng ta làm chứng nhân cho Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Arkansas, Lễ Truyền Tin 25-3-2015

Linh Mục Peter Lê Quang

 


Nghe Thông Điệp

Cùng Các Linh Mục con cưng của Mẹ

và bài chia sẻ của LM Peter Lê Quang


 

Thông Điệp 456

 


1991

 CON ĐƯỜNG

DẪN TỚI KỶ NGUYÊN MỚI 


 

441            

Bubbio (Vicenza, Ý Ðại Lợi) 01-01-1991

Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa 

Công Bố Kỷ Nguyên Mới 

 1. “Trong ánh sáng Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ, các con bắt đầu năm mới trong cầu nguyện và tin tưởng. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thật sự. Trong đêm thánh Giáng Sinh, Ðấng được Mẹ sinh ra và được đặt trong máng cỏ với biết bao yêu thương trìu mến, bao phủ bằng sự khiêm hạ và nghèo khó khôn tả, Người là Con thật của Thiên Chúa, Ngôi Lời của Chúa Cha, hóa thành nhục thể trong cung lòng Trinh nữ Mẹ, Hình ảnh của bản thể và sự huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa.
 2. Do ý muốn của Chúa Giêsu Con của Mẹ, Mẹ cũng đã trở thành Mẹ các con.
 3. Là Mẹ, Mẹ gần gũi mỗi người để giúp các con thực thi kế hoạch của Cha các con trên trời vào thời gian đã được trao ban cho các con. Kế hoạch này là ý muốn Thiên Chúa được các con hoàn thành. Và ý muốn này là các con phải nên thánh. Vì vậy, Mẹ giúp các con và đồng hành với các con để ý muốn Thiên Chúa được các con thực hiện trên con đường hoàn thiện, và như thế, bằng đời sống, các con có thể làm vinh danh Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tới tột đỉnh vinh quang.
 4. Là Mẹ, Mẹ gần gũi Giáo Hội, ái nữ yêu dấu nhất của Mẹ. Trong những lúc này, Giáo-Hội được kêu gọi sống những giờ hấp hối, những giờ của vườn Giêtsêmani, những giờ hiến dâng làm của tế lễ trên núi Calvariô.
 5. Ðầu năm mới này, trên con đường Calvariô, Mẹ đang gặp tất cả con cái Mẹ; hướng dẫn và bảo vệ cách đặc biệt Ðức Giáo Hoàng mà Mẹ yêu mến, các Giám Mục, các Linh Mục, Tu sĩ và tín hữu. Những con cái yêu dấu này của Mẹ, hôm nay chúng phải vác thập giá nặng nề biết chừng nào! Thập giá của sự bỏ đạo và thiếu lòng tin; thập giá của tội lỗi và vô số những sự phạm thánh; thập giá của sự bỏ rơi và chối từ; thập giá của sự lên án và đóng đinh.
 6. Về phần Giáo Hội của Mẹ, giờ phút của sự đổ máu  và sự hiến tế đẫm máu của Giáo Hội đã gần kề. Ðặc biệt trong những lúc này, Mẹ luôn luôn ở cạnh ái nữ đau đớn và khổ sở này của Mẹ, như Mẹ đã đứng dưới Thập Giá, trên đó Chúa Giêsu đã được hiến tế cho sự cứu chuộc chúng ta.
 7. Là Mẹ, Mẹ ở bên nhân loại đáng thương này, đang bị đè ép dưới sức nặng của sự ương ngạnh khước từ Thiên Chúa và luật tình yêu của Người. Họ đã lìa xa Chúa biết bao! Họ đã muốn xây dựng cho mình một nền văn minh vô  thần và duy vật; những giá trị mới đã được đề xướng, những giá trị căn cứ trên sự thỏa mãn tất cả mọi dục vọng, tìm hưởng mọi thú vui xác thịt, trên sự chính đáng hóa mọi rối loạn luân lý. Như vậy, tình yêu đã bị thay thế bằng ích kỷ và hận thù; đức tin bị thay bằng tự ái và vô tín ngưỡng; hy vọng bị thay bằng tham lam và dục vọng; sự công chính bị thay bằng dối trá và lường gạt; lòng tốt bị thay bằng hiểm độc và cứng lòng.
 8. Satan đã hát lên bài ca chiến thắng của nó vì nó đã đem tội lỗi vào trong các linh hồn và đem chia rẽ vào trong các gia đình, trong xã hội, trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia. Bởi thế hoà bình chưa bao giờ từng bị đe dọa như trong thời đại các con. Các con đang bắt đầu năm mới này dưới sự đe dọa nặng nề của sự tranh chấp có thể trở thành ngòi nổ của thế chiến thứ ba kinh hoàng.
 9. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và đền tội, vì bây giờ các con đã bước vào thời kỳ của cuộc đại trừng phạt. Chúa sẽ gởi đến sự thanh tẩy trái đất. Hãy gia tăng khắp mọi nơi những cuộc hội họp tĩnh tâm cầu nguyện mà từ lâu Mẹ đã thúc giục các con, và đừng để mình bị lung lạc bởi sự sợ hãi hay chán nản. Hãy có lòng trông cậy mạnh mẽ vào sự can thiệp và sự cầu bầu có thế lực của Mẹ trên trời của các con.
 10. Cuộc khổ nạn lớn lao đang chờ đón các con, là để chuẩn bị các con sẵn sàng cho sự khai sinh kỷ nguyên mới đang đến trên thế giới. Hãy sống năm mới này trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, nơi ẩn náu mà Mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời kỳ nặng trĩu đau thương này, cho từng người và cho mọi dân tộc. Như thế các con khỏi phải lo sợ. Nỗi thống khổ các con sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng thử thách là những cái đã bắt đầu.
 1. Mẹ là sự công bố kỷ nguyên mới trong bóng tối sâu thẳm của thời đại này, thời đại của các con. Nếu các con sống với Mẹ, các con có thể thoáng thấy cái tia sáng lờ mờ của những thời đại mới đang đón chờ các con. Hãy trông vào tia sáng này và sống trong bình an của tâm hồn và trong hy vọng. Hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho Mẹ, nếu các con mãi mãi ở lại trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngay lúc này các con có thể bắt đầu kỷ nguyên mới của sự thánh thiện và ân sủng, của ánh sáng và sự tinh tuyền, của tình yêu và bình an.
 2. Vậy, trong thời gian của cuộc đại thử thách, các con hãy đem cống hiến cho mọi người đặc ân của sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Mẹ, và các con sẽ là những nhựa thơm ngọt ngào êm dịu mà mọi nạn nhân đều ước ao, cần thiết cho bao vết thương lở loét rỉ máu.
 3. Ðầu năm mới này, mở cửa cho thập niên cuối cùng của thế kỷ này, sẽ được đánh dấu bằng những biến cố nghiêm trọng và quyết định. Mẹ ấp ủ các con trong sâu thẳm của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”

    442

Milan (Ý) 2-2-1991

Lễ Dâng Chúa Giêsu Hài ÐồngThứ Bảy đầu tháng 

Con Ðường Dẫn Tới Kỷ Nguyên Mới 

 1. Hôm nay, các con hãy suy niệm về Mẹ trong mầu nhiệm của sự tiến dâng người Con thần linh của Mẹ trong đền thờ. Với biết bao tình ngoan thảo và lòng phó thác, Chúa Giêsu đã để mình được bồng ẵm trong vòng tay từ mẫu Mẹ, trong khi cùng với Thánh Giuse, người bạn đường thanh sạch nhất của Mẹ, lên đền thờ Giêrusalem để chu toàn giới điều của luật thánh Chúa. Mẹ trao Hài Nhi vào tay vị tư tế, và như thế, Người được tiến dâng lên Chúa Cha như là Hy lễ để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu đi vào trong vinh quang của Ðền thờ Người như là ánh sáng chiếu soi cho mọi người, cho sự cứu độ của mọi dân tộc. Mầu nhiệm được dấu kín từ những thế kỷ đời đời trong sự bí mật của Chúa Cha được tỏ bầy vào lúc này. Không phải cho những vĩ nhân và người khôn ngoan, không phải cho người quyền thế và người tài giỏi, không cho người đứng đầu và những  người quan trọng hơn. Nó được mặc khải cho người bé nhỏ, cho người nghèo, cho người đơn sơ, cho kẻ thấp hèn nhất trong tất cả, cho những người có tâm hồn trong sạch.
 1. Và như vậy, một phụ nữ chất phác và một ông già nghèo khó được mở rộng lòng trí để sẵn sàng lãnh nhận ơn Thánh Linh, trở thành kẻ đầu tiên hiểu biết mầu nhiệm vĩ đại này.
 2. ‘Bây giờ, lạy Chúa, xin hãy để tôi tớ Chúa ra đi bình yên, vì chính mắt tôi đã nhìn ngắm Ðấng Cứu Thế, ánh sáng mặc khải cho những người ngoại giáo và vinh quang của Israel dân Người’ (Lc 2:29-32)
 3. Ðây là mầu nhiệm của tình yêu và của âu sầu, của ánh sáng và của bóng tối, của vui mừng và đau khổ, của sự chết và sự sống. ‘ Người sẽ được đặt ra như dấu chỉ của sự mâu thuẫn, cho sự cứu độ và sự diệt vong của nhiều người” (Lc 2:34).
 4. Và Mẹ được tham dự, gắn bó mật thiết vào sứ mạng thần linh của Người_ ‘Và về phần Bà, hỡi Bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu linh hồn Bà!’ (Lc 2: 35). Cả các con nữa, các con thân yêu của Mẹ, các con cái đã tận hiến cho trái tim Mẹ, các con cũng phải để mình được bồng ẵm trong vòng tay từ mẫu Mẹ. Thời giờ của ánh sáng và làm chứng nhân của các con đã đến. Vì vậy, Mẹ kêu mời tất cả các con hãy bước vào đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Nơi đây, các con được hiến dâng cho vinh quang của Chúa Cha; nơi đây, các con trở thành khuôn đúc giống như Chúa Con; nơi đây, các con được biến đổi bởi tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Sự hiến tế Linh Mục của các con rất cần thiết cho sự cứu độ của tất cả mọi người.
 1. Các con đã bước vào giai đoạn kết thúc của cuộc khổ nạn lớn lao, và giờ phút của cuộc thử thách vĩ đại mà Mẹ đã tiên báo cho các con từ rất nhiều năm nay. Ðó là một cuộc thử thách thật lớn lao và đau đớn đến nỗi các con không tưởng tượng được, nhưng nó cần thiết cho Giáo Hội và cho cả nhân loại, nhờ đó mà kỷ nguyên mới, thế giới mới, và sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa có thể đến cùng các con.
 2. Trong những ngày này, Chúa Giêsu đang hành động rất mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới để thực thi kế hoạch tình yêu nhân từ của Người. Trong hiện tại, kế hoạch này được giấu kín và bao phủ trong sự bí nhiệm của Trái Tim rất thánh Chúa Giêsu.
 3. Hôm nay nó lại đang được mặc khải chỉ cho người bé nhỏ, cho người đơn sơ, cho người nghèo khó, cho người có tâm hồn thanh khiết. Với những người bé nhỏ mà Người đang tập họp từ mọi miền trên trái đất, Chúa Giêsu sẽ sớm khôi phục triều đại vinh quang của Người.
 4. Ðây là con đường dẫn tới kỷ nguyên mới.Vậy ngày hôm nay, trong khi các con mừng kính lễ Mẹ dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thờ Giêrusalem, Mẹ kêu mời các con, từng người và tất cả hãy bước vào trong đền thờ thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để Mẹ có thể tiến dâng các con cho sự vinh quang của Chúa, Và Mẹ có thể hình thành các con trong sự đơn sơ và nhỏ bé, trong sự nghèo khó và trong sạch. Chỉ như vậy thì các con mới tự mình có thể trở thành con đường dẫn tới triều đại Người, và nên tia sáng mạnh mẽ nhất chiếu soi cho tất cả nhân loại đáng thương thấy con đường dẫn tới thời đại mới đang chờ đón các con.”   

    443

Brasilia (Ba Tây) 26-02-1991

Tĩnh tâm dưới dạng họp cầu nguyện với các Giám Mục  và các Linh Mục của Phong trào từ khắp Ba Tây 

Không Chỉ Bằng Bánh Mà Thôi

 1. “Trong những ngày này, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ được an ủi khi nhìn thấy thật đông đảo các con trong cuộc cầu nguyện tĩnh tâm liên tục và huynh đệ này. Các con đã đến từ khắp Ba Tây, miền đất rất được Mẹ yêu mến và càng ngày càng bị tấn công bởi nhiều cạm bẫy của địch thủ Mẹ.
 2. Hôm nay, Mẹ chào đón vào thửa vườn Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Giáo Hội đang sống và chịu đau khổ ở đây, và Tổ quốc của các con một lần nữa đang trải qua những giờ phút khó khăn lớn lao và nguy hiểm. Mẹ kêu mời tất cả các con hãy tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và hãy đi càng nhanh càng tốt vào nơi trú ẩn an toàn Mẹ đã chuẩn bị cho các con trong thời buổi thanh lọc và đại thử thách này.
 3. Mẹ là một người Mẹ dịu hiền và cảm thông của tất cả các con. Mẹ muốn dẫn các con theo con đường của hoà bình, của cầu nguyện, của sự thánh thiện, của sự các con kết hợp sâu đậm hơn với Chúa Giêsu, Vị Cứu tinh và Ðấng Cứu Thế của chúng ta.
 4. Mẹ thấy lòng nhiệt thành của các con trong sứ vụ tông đồ; Mẹ biết những nỗi khó khăn rất lớn của các con; cùng các con, Mẹ vác gánh nặng của những khổ đau hàng ngày của các con. Trên hết, Mẹ âu yếm nhìn xuống sự tận tâm săn sóc của các con dành cho người nghèo nhất, người sống ngoài lề xã hội, và những người ở những chỗ thấp kém nhất, trong nỗ lực của các con để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của nghèo khó và khổ cực. Nhưng vì là Mẹ các con, Mẹ cầm tay và dẫn các con tới sự hiểu biết chân lý trọn vẹn và hoàn toàn.
 5. ‘Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.’
 6. Con người cũng sống bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra để bổ dưỡng sự đói khát của tâm linh. Bên cạnh sự nghèo nàn về của cải vật chất, có một sự nghèo nàn lớn lao hơn về của cải thiêng liêng.
 1. Có biết bao những con cái của Mẹ sống dưới ách nô lệ tinh thần, trở thành nạn nhân của những ý thức hệ dối trá căn cứ trên sự chối từ Thiên Chúa. Sự sai lầm của chủ nghĩa vô thần, về lý thuyết cũng như thực hành đang lan tràn quá đỗi, làm cho nhiều người trôi theo dòng đời chẳng biết gì tới Thiên Chúa! Chúng là những kẻ lìa bỏ Giáo Hội để gia nhập vào những giáo phái khác nhau ngày càng bành trướng ở đây. Việc này xẩy ra vì những tâm hồn đói khát của rất nhiều con cái Mẹ không còn được nuôi dưỡng bằng lương thực lời Thiên Chúa.
 2. Mẹ kêu gọi các con hãy ban phát dồi dào lương thực thiêng liêng này, và trên tất cả, cùng các con yêu quí của Mẹ đã tận hiến cho Mẹ, Mẹ đòi hỏi các con nỗ lực lớn lao hơn nữa việc thông đạt đến mọi người ánh sáng Phúc Âm. Hãy rao giảng Phúc Âm với lòng can trường và không chút sợ sệt; hãy trình bày với sự trong sáng vẹn toàn của Phúc Âm; hãy loan truyền với cùng một sinh lực mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã giảng dạy cho các con. Như thế, các con sẽ giúp tất cả mọi người bước theo con đường đức tin chân thật, trong sự vâng phục Giáo quyền của Ðức Giáo Hoàng và các Giám mục hiệp thông với Người.
 3. Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.’
 4. Con người cũng sống bởi ân sủng thần linh mà Chúa Giêsu đã ban cho để nuôi dưỡng sự đói khát của linh hồn. Bên cạnh sự nghèo nàn của cải vật chất, có một sự nghèo nàn luân lý lớn laovà nguy hiểm hơn, là ở chỗ bị ách nặng nề làm cho bao nhiêu con cái Mẹ thành nô lệ của sự dữ và tội lỗi, của những đam mê phóng túng, đặc biệt là của sự tà dâm. Giữa các con, vết thương này lớn biết bao!
 5. Cạm bẫy của thù địch Mẹ xảo quyệt biết chừng nào! Nó thường dẫn các con từ việc hiến trọn lời cam kết, lời khấn hứa Linh mục vào việc chữa lành những vết thương của người nghèo và người bị bóc lột, mục đích là để các con quên nhìn đến những vết thương sâu đậm của những người tội lỗi và của kẻ ác độc. Hãy đem lương thực của ân sủng Thiên Chúa cho những linh hồn đang chết đói này. Bởi thế, các con phải giúp những người tội lỗi trở về mạch suối của lòng thương xót của Chúa, bằng cách sẵn sàng cống hiến cho họ trong bí tích Hoà Giải.
 1. Ðây là thời giờ thuận lợi cho các con. Ðây là thời giờ hoán cải và trở về cùng Chúa. Các con yêu dấu, các con phải tự mình trở nên những tác nhân ân cần lo lắng cho sự hoà giải, cho sự cứu độ của nhiều linh hồn đang có nguy cơ bị hư mất.
 • Con người sống không chỉ bằng bánh mà thôi.’
 1. Con người cũng sống bởi Bánh Hằng Sống từ trời xuống, để nuôi dưỡng sự đói khát của tâm hồn. Ngày nay biết bao nhiêu người sống dưới ách nô lệ khủng khiếp của kiêu căng, của ích kỷ quá độ, của tham lam, của thù ghét, của bạo động, không còn khả năng yêu thương. Chỉ có con đường của hiệp thông và yêu mến mới dẫn đến sự giải thoát. Vì lý do này, Chúa Giêsu đã làm cho các con thành tặng phẩm vô giá của phép Thánh Thể Cực Thánh.
 2. Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để nên lương thực cho đời sống thiêng liêng của các con, và để hình thành trong các con một khả năng yêu thương thực sự.
 3. Chúa Giêsu ban chính Mình Người cho các con trong phép Thánh Thể để yêu thương trong các con, với các con và qua các con.
 4. Chúa Giêsu Thánh Thể là bánh Hằng Sống từ trời xuống, lương thực để ăn mà không còn đói nữa, để uống mà chẳng bao giờ còn khát.
 5. Chúa Giêsu Thánh Thể ngày nay muốn trở thành người Samaritanô phúc hậu cho Giáo Hội, Giáo Hội đã bị chia rẽ và khổ đau quá mức, và cho Tổ quốc các con đã bệnh hoạn và bị đe dọa đến như vậy.
 6. Chúa Giêsu Thánh Thể muốn dẫn dắt tất cả các con trên con đường của tình yêu, hoà giải, hiệp thông, hoà bình, nhân ái và cứu độ. Hãy học nơi Người, Ðấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các con sẽ tìm được nghỉ ngơi cho linh hồn.
 7. Năm nay, Ba Tây đang cử hành Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia. Chớ gì Giáo Hội và Tổ quốc các con bái phục trang trọng kính thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.
 8. Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả hãy mở rộng cửa đón Chúa Giêsu Kitô đang ngự đến. Mẹ là Mẹ của Mùa Vọng thứ hai và là cánh cửa đang được mở tới kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới này sẽ trùng hợp với chiến thắng vĩ đại nhất của triều đại Thánh Thể Chúa Giêsu.
 9. Vì vậy, Mẹ mời gọi các con trong năm đặc biệt này, hãy loan truyền khắp mọi nơi lòng sùng bái tôn kính, đền tạ và yêu mến Phép Thánh Thể Cực Thánh. Trong các nhà thờ, hãy trở về với thói quen đặt Mình Thánh Chúa, bằng những giờ chầu trọng thể công khai. Hãy để cho Phép Thánh Thể trở nên trung tâm của kinh nguyện, đời sống, lòng sùng bái và các cuộc hội họp đạo đức.
 10. Vậy, hôm nay một lần nữa, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn làm dịu cơn đói tinh thần bằng Lời của Người, cơn đói của các linh hồn bằng ân sủng của Người, cơn đói của trái tim các con bằng tình thương của Người.
 11. Và sau cùng, chính Chúa Giêsu Thánh Thể là Ðấng sẽ ban cho các con hồng ân cao cả của sự giải phóng thực sự khỏi mọi hình thức nô lệ thể lý, tinh thần và luân lý. Và như thế, trong tất cả các con, sẽ phản chiếu ánh sáng được vinh dự làm con Thiên Chúa, được Người tạo dựng, yêu thương, cứu rỗi, thánh hoá và cứu độ.
 12. Bây giờ, ngay sau cuộc hội họp cầu nguyện, các con hãy ra đi và trở nên những Tông đồ rao giảng Tin Mừng mới này trong khắp nước Ba Tây. Bằng tình yêu thương từ mẫu, Mẹ sẽ đi cùng các con và Mẹ sẽ phù trợ các con với phép lành từ mẫu Mẹ.”    

    444                                       

Rubbio (Vicenza, Ý) 28-03-1991

Thứ Năm Tuần Thánh 

Lễ Vượt Qua của tình yêu và sầu khổ

 1. “Các con yêu dấu, hôm nay là ngày lễ của các con, vì đó là ngày khai sinh Thiên chức Linh Mục. Trong bữa tiệc ly, với những lời này: ”Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta: hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén Máu Ta.’ (Mt 28:26-28). Chúa Giêsu thiết lập Hiến Tế mới, thoả hiệp của Giao Ước mới và vĩnh cửu. Và bằng những lời Người phán cùng các Tông Ðồ: ’Hãy làm việc này để nhớ đến Ta.’ (Lc 22:19), Người thiết lập chức Linh Mục mới của Người.
 2. Các con yêu dấu của Mẹ, tất cả các con cũng đã được tham dự vào Thiên chức Linh Mục mới vĩnh cửu này của Chúa Kitô – các con, những người đã tham dự vào dấu chỉ không tẩy xoá được của ấn tích Linh Mục, trong ngày các con được truyền chức. Và hôm nay các con đang tưởng nhớ lại ân huệ này, làm mới lại lòng sẵn sàng hoàn toàn để phụng sự Chúa Kitô và anh em mình, tụ họp chung quanh các Giám mục trong Thánh Lễ đồng tế làm phép Dầu, giúp các con có cơ hội để bày tỏ một cách rõ ràng và sâu sắc sự hiệp nhất hiện hữu giữa chính các con, các Giám mục, và Chúa Kitô.
 3. Nhân ngày này, Mẹ yêu cầu các con hãy làm mới lại lòng mến yêu hoàn toàn và trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Hãy sống những giờ phút của sự đau khổ lớn lao nhất của Người. Hãy cùng với Người tiến vào Vườn Cây Dầu để sống nỗi thống khổ thảm thương của Người ở vườn Giêtsêmani.
 4. Chúa Giêsu đã chờ đợi ngày này biết chừng nào! Ta ước ao được ăn bữa Vượt Qua này với các con trước khi Ta chịu khổ nạn.’ (Lc 22:15)
 5. Ðó Là Lễ Vượt Qua Của Tình Yêu Thương.
 6. Ðó là lễ Vượt Qua của sự thiết lập Hiến Tế của tình yêu; là lễ Vượt Qua của bí tích tình yêu, của giới răn mới về tình yêu, của sự phục vụ trao ban như là một tác động toàn hảo của tình yêu, của lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả các con, như là một sự viên mãn của tình yêu.
 7. Ðó là lễ Vượt Qua của sầu khổ.
 8. Và kìa, ngay sau khi Chúa Giêsu bước vào Vườn Cây Dầu, thì một cơn thống khổ nặng nề chiếm giữ Người và làm cho Người gần như bị rũ liệt. Người cảm thấy mình là một nạn nhân vô tội, một con chiên trong trắng, một hy vật hiến tế được sát tế, trên đó chất nặng mọi thứ  tội lỗi của thế giới. Trong một khoảng khắc, Người nhìn thấy rõ mọi chi tiết cuộc thương khó đớn đau và nhục nhã của Người. Và rồi, với một tiếng nói sâu thẳm phát ra từ ngôi vị hoàn toàn thần linh, Người phó thác mình cho Chúa Cha: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin để chén này qua khỏi Con.’ (Mt 26:39)
 1. Người phủ phục mình trên mặt đất; Người cầu nguyện, Người kêu van, Người khóc. Những cơn run rẩy kinh hoàng lắc động toàn thân Người đã bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhãi, và những giọt mồ hôi biến thành những giọt máu.
 2. Người cần sự an ủi. Người kêu nài ba môn đệ yêu dấu nhất: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Vì sự yêu thương hành hạ Ngài quá đỗi, ba lần Người đến tìm các ông, ba lần Người gặp các ông say ngủ.
 3. Mẹ ở xa xôi không có mặt ở đó, nhưng với linh hồn và trái tim, Mẹ luôn luôn gần kề Con Mẹ. Và như vậy, Mẹ là người duy nhất ở dưới đất này có mặt bên cạnh Con Mẹ trong những giây phút thống khổ ưu phiền này. Ðược sự an ủi, phù trợ thiêng liêng và giúp đỡ của Mẹ, Chúa Giêsu đã tự hiến dâng mình trong một hành động quên mình cách hoàn toàn: ‘ Lạy Cha, không phải theo ý con nhưng xin cho ý Cha được thể hiện’ (Mt 26:39).
 4. Và giờ đây, Chúa Cha sai Thiên Thần mang đến cho Người chén ủi an êm dịu, niềm an ủi thần linh, cho Người can đảm để bước ra đối diện với kẻ phản Người đang tiến lại gần: ‘Kẻ phản bội Ta đã tới đây.’ (Mt 26:46)
 • Các con yêu dấu, trong cuộc đời Linh mục – mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu và đau buồn của người Anh thần linh – Chúa Giêsu cần phải được làm mới lại. Các con cũng được mời gọi bước vào vườn Giêtsêmani của những thời kỳ cuối cùng, đang chuẩn bị sự hiến tế Linh mục, cho kỷ nguyên mới đang chờ đón các con.
 1. Bao nhiêu lần sức nặng của những đau buồn đè nén các con; quyền lực của tội ác làm tê liệt các con; những sự hiểu lầm in dấu trên các con; những hành động chống đối khiến các con phải ngừng lại; những tội lỗi của nhân loại nghiền nát các con, những sự phản bội khiến các con chán chường. ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con.’
 2. Các con yêu dấu, đừng tìm kiếm những ủi an loài người hay những an ủi nông cạn. Sứ mạng từ mẫu của Mẹ là mang cho các con chén an ủi mà Cha trên trời đã sửa soạn cho các con. Bằng cách này, hôm nay các con được Mẹ giúp đỡ để chỉ thực thi ý muốn của Chúa Cha. Hãy phó thác tất cả cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngõ hầu Mẹ có thể dẫn dắt các con theo Thánh ý của Chúa.
 3. Và hãy sống Lễ Vượt Qua của tình yêu và đau buồn với Mẹ, trong vườn Giêtsêmani của những thời kỳ cuối cùng này, đợi trông kỷ nguyên mới bây giờ đang chờ đón các con.   

    445                            

 Rubbio (Vincenza, Ý Ðại Lợi) 20-03-1991

Thứ sáu Tuần Thánh  

Người của mọi thời đại 

 1. “Các con yêu dấu, các con hãy họp lại với nhau trong vườn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ để cùng sống với Chúa Giêsu những giờ kinh hoàng cuộc thương khó đau đớn của Người. Ðó là thứ sáu Tuần Thánh. Ðó là ngày Người chịu kết án và chết trên Thập Giá.
 2. Sau khi trải qua suốt cả đêm ở giữa những lăng nhục và những liêm sỉ của các viên chức và đầy tớ của giáo đồng Do Thái, vào quãng tối, Chúa Giêsu được điệu đến trước Philatô. Nơi đây xẩy ra phiên xử thứ hai và nhục nhã hơn. Ðứng trước một đám đông lớn, bị xách động thành một cơn giận dữ chống lại Người, đối diện với những thủ lãnh tôn giáo cáo buộc Người tội lộng ngôn bất kính và phạm thánh, Chúa Giêsu hiền lành như một con chiên câm lặng bị dẫn tới lò sát sinh, hiện diện trong sự yên lặng trong suốt cuộc diễn tiến toàn bộ các biến cố: sự công chính lúc đầu của Philatô, không tìm thấy tội gì nơi Người.
 1. ‘Nếu Người vô tội thì chúng tôi đã chẳng điệu Người tới đây trước mặt quan!’ (Gn 18:30); sự sợ sệt thoáng lộ của đám đông; sự hoài nghi về sự xác thực của lời Người: ‘Ông có phải là vua không?’ (Gn 18:33); toan tính để cứu Người, đề nghị tha cho Người thay vì Baraba; sự lo sợ gây ra bởi những tiếng la hét của dân chúng; sự kinh hãi về phán quyết của La Mã: ‘Nếu quan tha người này, thì quan là kẻ thù của Xêda’ (Gn, 19:12). Và vậy là với sự hèn nhát, Philatô lên án tử hình Người.
 2. Ông trao Chúa Giêsu cho quân lính đánh đòn. Toàn thân Người trở thành một vết thương rách nát, từ những lằn cắt mà những ngọn roi của bọn lính La Mã ghê rợn xoi móc trong da thịt tinh khiết Người.
 3. Rồi Người bị đội mão Những gai nhọn đâm sâu vào đầu Người làm phun ra những suối máu, chảy xuống từ đầu và làm mặt Người không còn hình tượng người nữa, và chúng đánh Người, nhổ vào mặt cùng nhạo báng Người. ’Chúng tôi đã nhìn thấy chúng nó đánh đập và làm nhục Người; mặt Người không còn giống hình dạng con người nữa’ (Is 52:14).
 4. Thủ đoạn cuối cùng và ác độc dã man nhất là chúng khoác lên Người mảnh vải tím làm như bào y Người; chúng để một cây sậy trong tay Người giả làm vương trượng, và chúng dẫn Người đến Philatô để quan này trình diện Người cho đám đông ‘Này là Người!’ (Gn 19:14).
 5. Hãy nhìn Người của mọi thời đại.” Ở Giêtsêmani, mọi tội lỗi của thế giới đã được đặt lên vai Người. Nơi pháp đường, nơi Người đã được chồng chất những khổ đau, những sỉ nhục, những bức hiếp, những hành vi lợi dụng và nô lệ hoá của tất cả mọi người.
 6. Chúa Giêsu là Người của mọi thời đại. Những kẻ đi trước Người đã sống trong hy vọng được thấy Chúa Giêsu xuống thế làm người, và đã tìm thấy ở Người ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu chính là Người mà trong Aben bị giết; trong Isaác bị trói chân lại; trong Giacóp bước đi như một kẻ lữ hành; trong Giuse bị bán, trong Môsê bị bỏ trên giòng nước; trong con chiên bị làm thịt; trong Ðavít bị bắt bớ; và trong các tiên tri bị sỉ nhục.
 1. Chúa Giêsu là Người của mọi thời đại. Nhờ ơn cứu chuộc của Người, tất cả những ai sống sau Người được mời gọi để sống trong hiệp thông đời sống với Thiên Chúa. Người đã mang trong thân thể những khổ đau của tất cả các nạn nhân của thù ghét, của bạo động, của những cuộc chiến tranh; Người đã chứa đựng trong những vết thương của Người máu chảy ra từ hàng triệu hài nhi vô tội bị tàn sát đang khi còn ở trong lòng mẹ. Người đã bị đòn bởi tất cả mọi thống khổ, bệnh tật, nhất là các chứng bệnh nan y đang lan tràn. Người đã bị đội mũ gai cho những kẻ sa ngã theo tư tưởng sai lầm, những sai lạc làm xa rời đức tin, sa ngã theo kiêu căng của loài người. Người đã bị khinh miệt trong những kẻ thấp hèn, nghèo khó, sống ngoài lề xã hội, những kẻ sau rốt, những kẻ bị bóc lột, Người bị phỉ nhổ trong những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ thất vọng, Người bị nhạo báng trong những kẻ đem phẩm giá thân thể của mình trưng bày như một món hàng.
 2. Hãy nhìn Người. Lúc bấy giờ Người vác trên mình khúc gỗ của án phạt; Người trèo lên núi Calvariô; Người gặp Mẹ Người, Mẹ Người sững sờ như bị đâm thâu qua; Người bị đóng đinh vào thập giá; Người bị treo lên thập giá. Ba giờ đồng hồ đau đớn của sự thống khổ bên cạnh là Mẹ Người và Gioan, tông đồ thương mến. Sau hết, Người hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Cha và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm ấy.
 3. Chúa Giêsu là Người của mọi thời đại. Trong Chúa Giêsu, mọi người ai cũng đã sống, đã được cứu chuộc, từ tổ tông Ađam đến người sau chót còn sống trên trái đất này cho tới tận thế. Nhờ sự giúp đỡ của Gioan, Giuse Arimathia và nhờ người đàn bà nhân đức, Mẹ đưa Người tới huyệt, Người được đặt vào mộ cho đến rạng đông ngày thứ nhất sau ngày Sabbat. Sự sống lại thần linh của Người là bằng chứng rõ ràng nhất là chỉ có Chúa Giêsu mới là Người của mọi thời đại.
 1. Chúa Giêsu là Người của thời đại mới. Vì chỉ trong Người mà những ai đã sống, đã chết, đã được mai táng và đã trở thành tro bụi đều được sống lại. Bởi thế, dù giữa bãi sa mạc bao la của thời buổi các con, hãy sống với Mẹ những giờ phút thương khó và cái chết của Người trên thập giá.
 • Hãy sống những giờ phút ấy trong thinh lặng, trong nguyện cầu, trong sự thân mật ngọt ngào của đời sống với người Anh Cực Thánh bị đóng đinh của các con. Vì chỉ trong Người mà những thời kỳ mới đang chờ đợi các con sẽ được thành tựu khi Người sẽ trở lại cùng các con trong vinh quang, và mọi quyền lực của trời, của đất và của hoả ngục sẽ tự phủ phục trước Người, để tôn vinh vinh quang tuyệt mỹ của Thiên Chúa Cha.”      

   

    446

Rubbio (Vicenza) 30-3-1991

Thứ bảy Tuần Thánh 

Trong ngày dài thứ bảy Thánh

 1. “Các con yêu dấu, chúng ta hãy cùng nhau sống ngày Thứ Bẩy Thánh này. Chúa Giêsu nằm yên, bất động trong huyệt đá mới nơi Người đã được táng. Mẹ đang canh thức trong tin tưởng, trong nguyện cầu, trong hy vọng và trong trông đợi. Ðây là ngày nghỉ ngơi tinh thần của các con. Ðây cũng là ngày đầu của Thiên chức làm Mẹ thiêng liêng của Mẹ. Trong những thời kỳ cuối này, hãy để cho sự quyết tâm của các con sống trong hiệp thông đời sống với người Mẹ sầu bi của các con trở nên mạnh mẽ hơn.
 2. Ðây là một ngày dài thứ bẩy Thánh sắp kết thúc. Và như vậy, hãy làm cho lời cầu nguyện các con trở nên sốt sắng hơn. Ðừng để mình bị thu hút hay lôi cuốn bởi những hoạt động và bận trí quá đáng. Trong giờ phút khổ đau, trong những âu sầu của những thời kỳ cuối cùng các con đang sống, Mẹ nài khẩn các con hãy canh thức với Mẹ trong lời cầu nguyện liên lỉ.
 1. Trong ngày dài thứ bẩy Thánh các con đang trải qua, hãy canh thức với Mẹ trong tin tưởng và trong hy vọng. Trong huyệt mộ của ngày thứ bẩy Thánh, bất công và khổ cực loài người được vĩnh viễn chôn vùi; độc ác và tội lỗi, kiêu căng và oán ghét, tà dâm và ngạo mạn, mọi hình thức của suy đồi và sự chết bị gạt bỏ.
 2. Trong ngày dài thứ bẩy Thánh của những thời kỳ cuối này, trên hết các con hãy canh thức với Mẹ trong trông đợi. Điều đã làm Mẹ vơi đi nỗi buồn thảm thiết của ngày này là sự xác quyết rằng: Chúa Giêsu sắp sống lại trong vinh quang. Ngày thứ bảy của huyệt mộ được kế tiếp bằng ngày thứ nhất của sự sống lại.
 3.    Mặc dù các con còn đang sống sự đau đớn, sự mệt mỏi, sự khổ não và sự chết của ngày dài thứ bẩy Thánh này, hãy sống với Mẹ trong trông đợi Chúa Giêsu sẽ trở lại trên những tầng mây trên trời, để khôi phục triều đại vinh quang của Người và để làm cho tất cả mọi sự nên mới. Các con thân mến, hãy sống với Mẹ hôm nay, trong niềm trông đợi sự trở lại của Người.”   

    447

Rubbio (Vicenza) 30-3-1991

Chúa Nhật Phục Sinh 

Mẹ của vui mừng

 1. “Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ với Mẹ trong niềm vui của toàn thể vũ trụ. Chúa Giêsu đã sống lại! Thời gian đen tối của Giêtsêmani và Calvariô đã qua. Trong ba ngày, mầu nhiệm phi thường nhất của lịch sử đã được hoàn tất: sự phản bội, sự xét xử, sự kết án, Calvariô, sự thống khổ, cái chết và ngôi huyệt mộ mới. Tất cả đều đã qua. Chúa Giêsu đã phục sinh! Chúa Giêsu vẫn sống giữa chúng ta. Chớ gì sự hoan lạc của các con được lớn lao với Mẹ là Mẹ của sự vui mừng.
 2. Từ giây phút Chúa Giêsu hiện đến với Mẹ trong sự ngời sáng của thân thể vinh hiển Người. Trái Tim Mẹ tràn đầy một niềm vui vĩ đại trọn vẹn không hề vơi. Bây giờ không một điều gì có thể phá rối niềm vui sâu đậm trong đời sống con người của các con: tội lỗi, cũng không vì tội lỗi, đã bị tiêu diệt; sầu khổ, cũng không vì sầu khổ, đã được chuộc lại; sự chết, cũng không vì sự chết, đã bị vĩnh viễn chinh phục.
 3. Cuộc lữ hành trần thế của các con đang tiến qua những dặm trường của chính cuộc lữ hành Chúa Giêsu. Các con vẫn còn trong những giờ khắc của cuộc thanh tẩy và khổ đau của Giêtsêmani và Calvariô.
 4.    Nhưng hôm nay, các con hãy mở những cánh cửa tâm hồn các con để chỉ đón nhận sự vui mừng với Mẹ là người Mẹ của sự vui mừng. Chúa Kitô đã phục sinh và đang sống giữa chúng ta, Ngài sắp đặt mọi biến cố cho sự hoàn tất kế hoạch thần linh của Người, và tiền định mọi sự để triều đại vinh quang Người có thể mau đến cùng các con.”

      448

Ý Ðại Lợi 04-05-1991

Thứ Bẩy Ðầu Tháng 

Những thời kỳ chứng tá của các con

 1. “Với ngày thứ bẩy đầu tháng Năm này, các con bắt đầu thời gian dành riêng cho sự tôn kính đặc biệt Mẹ. Trong tháng Năm này, Mẹ muốn các con được hiệp nhất cách trọn vẹn hơn với Mẹ, để Mẹ có thể làm cho các con lớn lên trong đời sống tận hiến, tới mức trưởng thành hoàn toàn. Thời kỳ sự trưởng thành của các con đã tới.
 2. Ðây là lúc các con phải làm chứng.
 3. Hãy chứng tỏ cho mọi người biết là các con đã dâng mình cho Mẹ. Chớ gì cuộc sống của các con phải được chiếu soi bằng sự hiện diện từ mẫu Mẹ, và các con phải gieo rắc chung quanh các con hồng ân của sự thánh thiện, trong sạch, khoan dung, lòng nhân từ và sự dịu hiền của Mẹ. Bất cứ ai thấy các con phải thấy được quyền năng ánh sáng của Mẹ; bất cứ ai gặp các con phải ngửi được mùi hương ngọt ngào của lòng nhân ái Mẹ. Hãy đem sự phù trợ của Mẹ đến cho những người nghèo, cho người đau ốm, cho những người tội lỗi, cho kẻ thất vọng. Hãy đi cùng Mẹ, Nữ mục tử từ mẫu của các con, trong cuộc tìm kiếm nhiều con chiên bé nhỏ đã lạc đường và đang có nguy cơ bị chết đói và chết lạnh.
 1. Hãy chứng tỏ cho mọi người là các con đang cùng Mẹ đi trên con đường của Ðức Tin. Trong những lúc này, những sai lầm đang lan tràn một cách rộng rãi và sâu rộng đến độ các con không thể tưởng tượng được. Nhiều người đang mất đức tin, và sự phản bội Chúa ngày càng bành trướng trong Giáo Hội như một chứng ung thư ghê rợn đã lan qua tất cả các phần tử Giáo Hội. Các con đang được kêu gọi để theo chân Mẹ trên con đường đức tin oai hùng và thuần khiết. Mẹ ban cho các con ơn sủng bảo tồn đức tin toàn vẹn, ngõ hầu các con có thể soi tỏ cho các con cái Mẹ trong những thời kỳ của bóng tối mờ mịt này. Vì lý do này, Mẹ đòi hỏi các con hãy hiệp thông mạnh mẽ với Ðức Giáo Hoàng, Người đã nhận từ Chúa Giêsu sứ mạng lớn lao là củng cố tất cả mọi người vững tin vào chân lý đức tin Công Giáo.
 2. Hãy chứng tỏ cho mọi người biết các con đang cùng đi với Mẹ trên con đường cầu nguyện.
 3. Cầu nguyện là sức mạnh của Giáo Hội; cầu nguyện cần thiết cho phần rỗi các con. Cầu nguyện với Mẹ có thể làm cho các con lãnh nhận được ơn huệ của lễ Hiện Xuống thứ hai. Chỉ bằng lời cầu nguyện, các con mới có thể bước vào kỷ nguyên mới đang chờ đón các con. Vậy Mẹ khẩn mời các con hãy kêu gọi mọi người cầu nguyện. Hãy gia tăng những cuộc hội họp cầu nguyện mà Mẹ đã yêu cầu các con.
 4. Mẹ muốn các con, những Linh Mục, phải là những người tiên khởi làm gương sáng cho việc tham dự những cuộc hội họp cầu nguyện này.
 5. Và rồi, Mẹ yêu cầu rằng, trong những thời kỳ quyết định này, những khoá tĩnh tâm cầu nguyện phải được phổ biến lan tràn giữa các trẻ em, giữa giới thanh thiếu niên và trong các gia đình.
 1. Ðã đến lúc tất cả Giáo Hội phải cùng nhau tụ họp với Mẹ trong kinh nguyện, trong nguyện đường thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 2. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy là các con đang cùng Mẹ đi trên con đường thánh thiện. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ phải được tôn kính và vinh danh bởi Giáo Hội và bởi cả nhân loại. Vì lý do này, Mẹ muốn đem các con tới một sự thánh thiện cao cả. Như thế, nhờ các con, những con cái bé nhỏ đã tận hiến cho Mẹ, toàn thể Giáo Hội có thể được chiếu soi và biến đổi bởi chính sự thánh thiện của người Mẹ trên trời của các con. Mẹ đang hướng dẫn các con trên con đường theo gương toàn hảo của Chúa Giêsu, con đường của sự bé nhỏ và khiêm tốn, của sự khinh chê thế gian và chính mình các con, của sự thực hành oai dũng tất cả các nhân đức, và của một tình yêu bao la đối với phép Thánh Thể Cực Thánh.
 3. Các con đang ở trong những thời kỳ quyết định, thời kỳ đem các con tới kỷ nguyên mới. Các con đang ở trong những thời kỳ của Mẹ. Trong những ngày của bóng tối mờ mịt này, ánh sáng của các con sẽ chiếu toả với cường độ ngày càng mạnh, tới nỗi bao trùm và chiếu sáng các linh hồn, Giáo Hội và toàn thể nhân loại.”

    449

Salzburg (Áo Quốc) 13-5-1991

Kỷ Niệm Hiện Ra Lần Ðầu Tiên ở Fatima 

Vị Giáo Hoàng đã được đề cập trong bí mật của Mẹ 

 1. “Hôm nay, các con tụ họp trong ngôi đền tôn kính này thành một cuộc tĩnh tâm rất nhiều Linh mục và giáo dân tham dự để cầu nguyện của Phong trào Linh Mục Maria. Các con đang cử hành lễ kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Mẹ xảy ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1917.
 1. Về tinh thần, các con ý thức việc được hiệp nhất với vị Giáo Hoàng của Mẹ, Ðức Gioan Phaolô II, Người là món quà quý giá mà Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đã tặng ban cho các con.
 2. Trong lúc này, Người đang cầu nguyện ở Cova da Iria, để tạ ơn Mẹ về sự bảo vệ đặc biệt Mẹ đã ban cho Người, bằng cách cứu Người thoát chết nhân cuộc mưu sát xảy ra cách đó mười năm trước đây ở Quảng Trường Thánh Phêrô.
 3. Hôm nay Mẹ xác nhận với các con rằng đây là vị Giáo Hoàng được đề cập đến trong bí mật của Mẹ: vị Giáo Hoàng mà Mẹ đã nói đến với các trẻ em trong những lần hiện ra, vị Giáo Hoàng của tình yêu và của sự đau khổ. Với lòng dũng cảm lớn lao và với sức mạnh siêu cường, Người đã đi tới khắp mọi nơi trên thế giới chẳng quản mệt nhọc và nhiều nguy hiểm, hầu để củng cố tất cả mọi người trong đức tin, và như vậy, Người thi hành thừa tác vụ tông đồ trong cương vị kẻ kế nhiệm Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô, chủ chăn hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo thánh thiện, được thiết lập trên tảng đá Chúa Giêsu Con Mẹ.
 4. Ðức Giáo Hoàng đem đến cho mọi người ánh sáng Chúa Kitô, trong thời buổi đen tối mịt mù này. Ngài đã mạnh mẽ xác nhận các chân lý đức tin, trong thời buổi chối bỏ Chúa của nhân lọai. Ngài mời chúng ta bước theo con đường tình yêu và hoà bình trong những thời kỳ của bạo động, của thù ghét, của rối loạn và của chiến tranh này.
 5. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bị tổn thương nhìn thấy chung quanh Ngài lại có một sự trống rỗng và thờ ơ đang bành trướng: sự chống đối của một số những con cái đáng thương của Mẹ: các Giám Mục, các Linh Mục, Tu sĩ và Tín hữu; phản đối kiêu căng chống lại huấn quyền của Ngài. Vì lý do này, Giáo Hội của Mẹ ngày nay bị tổn thương bởi một sự chia rẽ sâu xa; bị đe dọa mất đức tin chân thật; bị tràn ngập sự bất tín ngày càng rộng lớn.
 6. Khi nào vị Giáo Hoàng này hoàn thành sứ mạng của Chúa Giêsu đã ủy thác cho Ngài, Mẹ sẽ từ trời xuống đón nhận lễ vật hy sinh của Ngài, và tất cả các con sẽ bị đắm chìm trong một bóng tối dầy đặc của sự chối bỏ Chúa, và sự chối bỏ lúc đó sẽ trở thành phổ quát.
 1. Trong những năm này, sẽ chỉ còn sót lại một số ít người còn trung tín với Chúa, số nhỏ ấy đã đón nhận lời mời gọi từ mẫu của Mẹ, họ đã để mình được ấp ủ trong nơi ẩn náu an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Và chính cái số trung tín ít oi này đã được Mẹ chuẩn bị và hình thành, họ sẽ nhận sứ mạng đón nhận Chúa Kitô, Ðấng sẽ trở lại cùng các con trong vinh quang, để thiết lập một kỷ nguyên mới đang chờ các con.”    

    450

Bá Linh (Ðức Quốc) 10-05-1991

Lễ Hiện Xuống 

Sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn

 1. “Hôm nay các con hiện diện nơi đây để cử hành đại lễ Ngũ Tuần, trong một buổi cầu nguyện liên tục đầy tình huynh đệ, được thực hiện với Mẹ và nhờ Mẹ. Như vậy, ở đây được tái diễn cùng một sự kiện đã xẩy ra trong buổi cầu nguyện tại Giêrusalem dưới hình thức lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ đang hội họp nhau cầu nguyện với Mẹ trên trời của các con. Ðó là lễ Ngũ Tuần thứ nhất. Ðó là buổi đầu cuộc lữ hành trần thế của Giáo Hội trong lịch sử nhân loại.
 2.    Bằng cách đổ xuống tràn đầy ân sủng, Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn biến đổi các Tông đồ, từ nhút nhát sợ sệt thành chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu và của Giáo Hội Ngài. Với sự phong phú kỳ diệu của những hồng ân Người, Người đã đưa các ông tới sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn. Và Người đã làm cho họ thành những nhân chứng hoàn hảo của Chúa Giêsu, ngay cả đến việc đổ máu mình
 3. Ngày nay, các con đã bước vào những thời kỳ của lễ Ngũ Tuần thứ hai. Vì lý do đó, những cuộc tĩnh tâm cầu nguyện cầu được gia tăng khắp nơi trên thế giới. Mẹ yêu cầu toàn thể Giáo Hội phải hội lại với nhau trong cuộc tĩnh tâm cầu nguyện thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ đưa các con tới sự nhận biết chân lý toàn bộ và trọn vẹn.
 1. Người sẽ đem các con vào sự bí nhiệm của lời Thiên Chúa và sẽ ban cho các con ánh sáng khôn ngoan để hiểu biết tất cả Phúc Âm, và bất cứ điều gì được diễn tả trong thời kỳ chúng con đang trải qua. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu rõ những dấu chỉ của thời gian các con.
 2.    Ðó là thời kỳ Thánh Linh đã loan báo trước, như thời kỳ chối bỏ Chúa và của sự xuất hiện kẻ thù Chúa Kitô. Ðó là những thời kỳ đại thử thách và những đau thương không kể xiết cho mọi người, sẽ khiến các con sống qua những biến cố chung cuộc này để sửa soạn cho sự giáng lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu trong vinh quang.
 3.    Chúa Thánh Thần là chứng nhân toàn hảo nhất của Chúa Giêsu và tuyên xưng Chúa Giêsu là Người Con duy nhất được sinh ra, đồng vĩnh cửu và đồng bản thể với Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu mọi vật đã được tạo dựng. Ngôi Lời Nhập Thể, Vua vũ trụ, Ðấng sẽ đến lần nữa trong vinh quang để khôi phục triều đại Người trên thế giới.
 4.   Thánh Thần chuẩn bị những trái tim và linh hồn cho sự giáng lâm thứ hai của Chúa Giêsu. Vì lý do này, ngày nay Người đang ban phát ân sủng Người trong một hình thái mạnh mẽ và kỳ diệu hơn, hơn cả vào thuở ban đầu của Giáo Hội, bởi vì bây giờ các con đã bước vào thời gian cuối cùng, thời gian sẽ dẫn đưa các con tới kỷ nguyên mới.
 5. Công việc của Thánh Linh là chuẩn bị cho nhân loại sự thay đổi toàn diện, canh tân bộ mặt của trái đất, hình thành trời mới và đất mới. Vì vậy, Mẹ xin các con hãy kiên trì với lòng trung tín trong những cuộc tĩnh tâm cầu nguyện mà Mẹ đã yêu cầu các con.
 6. Vậy các con hãy để Chúa Thánh Thần uốn nắn với động tác tình yêu ngọt ngào và đầy quyền năng của Người. Chỉ như vậy các con mới có thể sẵn sàng cho kế hoạch vĩ đại đang chờ đợi các con.”

    451

Dongo (Ý Ðại Lợi) 08-06-1991

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria 

Các Tông Ðồ của những thời kỳ cuối cùng 

 1. “Hôm nay các con đang mừng kỷ niệm lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Ðây là lễ của các con, những người con yêu mến đã tận hiến cho Mẹ.
 2.    Các con đã được Mẹ chọn lựa và kêu gọi để làm nên thành phần của đạo binh chiến thắng của Mẹ. Các con làm nên phần sản nghiệp của Mẹ. Mẹ có một kế hoạch lớn lao cho các con.
 3.    Kế hoạch này đã được mạc khải từng chi tiết cho các con. Bây giờ nó phải được trình diện với Giáo Hội và nhân loại trong tất cả sự sáng ngời của nó, vì thời kỳ trưởng thành và làm chứng nhân công khai của các con đã đến.
 4.    Các con hãy tỏ mình ra cho mọi người biết các con là những người được thánh hiến cho Mẹ, như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng này.
 5.    Như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng các con phải loan báo tất cả sự thực của đức tin Công giáo với lòng can đảm; tuyên xưng Phúc Âm với sức mạnh; và nhất quyết phơi bày những tà thuyết nguy hiểm đội lốt sự thật, cốt ý để dễ bề lừa dối trí phán đoán, và như thế dẫn đưa một số lớn các con cái Mẹ xa lìa đức tin chân thật.
 6. Như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, với sức lực của người thấp hèn nhỏ bé, các con phải chống lại cái cường lực kiêu căng của quyền thế, những người bị quyến rũ bởi một nền khoa học giả dối và bởi hư vinh, đã xé vụn Phúc Âm Chúa Giêsu bằng cách đề xướng một lối giải thích duy lý, thuần nhân bản, và hoàn toàn sai lạc. Thời kỳ mà Thánh Phaolô đã báo trước, thời kỳ của những chủ nghĩa học thuyết lầm lạc và thế tục được truyền bá rộng rãi, con người say mê những chuyện hoang đường, bịa đặt và đi xa khỏi chân lý của Tin Mừng.
 7.    Như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, các con phải theo chân Chúa Giêsu trên con đường khinh chê thế gian và chính bản thân các con, của khiêm nhường, của cầu nguyện, của nghèo khó, của thinh lặng, của khắc khổ, của bác ái và của một sự hiệp nhất mật thiết hơn với Thiên Chúa. Các con bị thế gian và những người chung quanh miệt thị và khinh khi; các con thường bị chống đối, bị gạt ra ngoài lề và bị bách hại, vì đau khổ này cần thiết cho sự nẩy nở dồi dào sứ mạng thực sự của các con.
 8.    Như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, các con giờ đây phải chiếu soi mặt đất bằng ánh sáng Chúa Kitô. Hãy tỏ mình ra cho mọi người biết các con là con cái của Mẹ, vì Mẹ luôn luôn ở cùng các con. Hãy để đức tin làm ánh sáng soi chiếu các con trong những giờ phút chối bỏ Chúa và bóng tối dầy đặc này, và chớ gì lửa sốt mến làm vinh danh Chúa Giêsu Con Mẹ thiêu đốt các con, trong thời buổi đại bất trung này.
 9. Như là các Tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, nghĩa vụ thực thi công cuộc rao giảng Tin Mừng thứ hai, được vị Giáo Hoàng của Mẹ, Ðức Gioan Phaolô II khẩn khoản kêu gọi đặt vào tay các con.
 10.    Hãy rao giảng Tin Mừng cho Giáo Hội đã lạc xa tinh thần Chúa Kitô, và đã để mình bị quyến rũ bởi tính thế gian đã đâm sâu hoàn toàn thâm nhập Giáo Hội.  Hãy rao giảng Tin Mừng cho nhân loại, một lần nữa trở thành ngoại đạo sau gần hai ngàn năm từ khi Phúc Âm bắt đầu công bố.
 11.    Hãy rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người đã trở thành nạn nhân của những sai lầm, ác độc và tội lỗi, và đã để mình bị thổi bạt đi bởi cơn gió vũ bão của tất cả những tư tưởng sai lạc. Hãy rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc và các quốc gia trên địa cầu đang bị đắm chìm trong bóng tối của sự chối từ Thiên Chúa thực sự, khi họ sấp mình xuống thờ lạy lạc thú, tiền bạc, uy quyền, tự ái và tà dâm.
 12. Những thời kỳ của các con đã tới, và Mẹ đã đào tạo các con trong suốt những năm này, ngõ hầu bây giờ các con có thể chứng tỏ mạnh mẽ rằng các con là những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu ngay cả phải đổ chính máu mình ra.
 1. Khi mà, từ khắp mọi miền trên trái đất, tất cả các con, những con cái bé nhỏ của Mẹ, sẽ chứng tỏ được các con là tông đồ của những thời kỳ cuối cùng, thì lúc đó Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng.”

   452

 Valdragone di San Martino 26-6-1991

 Tĩnh Tâm dưới hình thức Họp Mặt cầu Nguyện với các linh mục phong trào từ Mỹ Châu và Âu Châu 

 Trong các con Mẹ bày tỏ mình ra 

 1. “Các con thân mến, năm nay một lần nữa Mẹ mời gọi các con tới đây trên núi này, để cùng nhau trải qua một tuần lễ tĩnh tâm cầu nguyện liên tục với Mẹ. Và các con đã đáp lời Mẹ một cách rất quảng đại. Các con đã đến từ mọi vùng đất Âu Châu và từ nhiều nước Mỹ Châu, hãy dâng hiến cho Mẹ sự vất vả phiền hà của những cuộc hành trình dài và mệt nhọc.
 2. Mẹ luôn ở cùng các con. Mẹ kết hiệp với các con trong lời cầu nguyện. Mẹ đang xây đắp tình huynh đệ hoàn hảo hơn. Mẹ giúp các con biết nhau, hiểu nhau, thương mến nhau, và cùng nhau bước tới trên con đường lao khổ của những thời kỳ cuối cùng này.
 3. Tại sao Mẹ lại muốn các con có mặt ở đây lần cuối nữa? Bởi vì đã đến thời kỳ Mẹ muốn bày tỏ mình cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại qua các con.
 4. Trong các con Mẹ bày tỏ mình ra như là Thủ Lãnh đạo binh của Mẹ, do Mẹ thành lập ở mọi nơi trên thế giới, để chiến đấu chống lại đội quân vĩ đại của những kẻ thù Thiên Chúa, đã vâng theo lệnh của kẻ tự mình chống đối Chúa Kitô, tức là của thù địch Chúa Kitô.
 5. Ðạo binh của Mẹ được tụ họp lại gồm những người nhỏ bé, người nghèo khó, những tôi tá khiêm hạ của Chúa mà Mẹ mời gọi họ đến dự vào cuộc tĩnh tâm cầu nguyện của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngõ hầu họ có thể lãnh nhận tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần. Chính trong những trái tim và linh hồn của những người nhỏ bé nhất mà Mẹ đang làm những chuyện phi thường lớn lao nhất trong những năm này. Vì vậy, Mẹ đã muốn các con tới đây lần nữa: để Mẹ đào luyện tất cả các con nên bé nhỏ, nghèo khó, khiêm nhượng, bởi vì chính với sự yếu đuối của những người con bé nhỏ mà Mẹ sẽ chinh phục quyền lực kiêu căng của người cường quyền.
 6. Trong các con Mẹ bày tỏ mình ra như là Nữ Vương, bởi vì chính nhờ các con mà mỗi ngày Mẹ đang thu đạt chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong thế gian. Hãy mở những cánh cửa của đời sống các con, ngõ hầu Mẹ có thể ngự trị trong các con và dọn đường cho triều đại hiển vinh của Chúa Kitô.
 7. Mẹ là bình minh loan báo trước ngày trong đại của Chúa sắp đến.
 8. Trong các con Mẹ bày tỏ mình ra như Nữ tiên tri của những thời kỳ cuối cùng này. Ðây là lý do tại sao Mẹ nói cùng các con, Vì Mẹ biết rằng Mẹ được các con lắng nghe, vâng phục và đi theo. Do đó, Mẹ vẫn còn tiếp tục bày tỏ mình ra qua những sứ điệp Mẹ đang trao ban cho tâm hồn của người bé nhỏ nhất của Mẹ. Hãy tin vào lời Mẹ. Hãy lãnh nhận những sứ điệp này của Mẹ với lòng ngoan ngoãn, vì trong đó, mọi điều sắp xảy ra cho các con đều đã được nói tới.
 9. Trong các con Mẹ bày tỏ mình ra như một người Mẹ dịu dàng và nhân ái, trong những giờ khắc đau khổ của thanh lọc và đại thử thách. Các con được kêu gọi để trở nên những khí cụ của sự êm ái từ mẫu Mẹ. Hãy yêu thương mọi người với trái tim từ mẫu Mẹ. Vì vậy, Mẹ muốn bày tỏ mình ra cho các con càng ngày càng nhiều hơn.
 10. Bởi vì, trong các con, Mẹ muốn ủy lạo những người đau khổ, bênh vực những ai yếu đuối, đỡ dậy những người đã vấp ngã, dẫn về cùng Chúa những ai đã đi lạc, hoán cải những người tội lỗi, chữa lành kẻ bệnh tật và đem hy vọng cho tất cả những ai đã đánh mất niềm tin tưởng. Hãy là nhựa thơm ngọt ngào của Mẹ để thoa dịu những thương đau to lớn của biết bao con cái Mẹ.
 11. Hãy bước theo con đường Mẹ đã vạch ra cho các con trong những năm này. Hãy tỏ mình ra cho mọi người biết các con là con cái của Mẹ, là những người đã được tận hiến cho Mẹ, vì Mẹ luôn luôn ở cùng các con. Hãy sống trong sự khinh chê thế gian và bản thân các con. Hãy để đức tin là ánh sáng duy nhất soi chiếu các con trong những thời kỳ tối tăm mù mịt.
 12. Trong những ngày khô cằn hạn hán này, hãy để lòng nhiệt thành cho vinh quang Thiên Chúa là cái độc nhất chiếm hữu các con. Các con được kêu gọi để nên trái tim mới của Giáo Hội mới mà Chúa Giêsu đang tạo hình một cách hoàn toàn huyền nhiệm, trong thửa vườn thiên cung của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 • Mẹ cảm ơn các con về nguồn an ủi mà các con đã đem đến cho Trái Tim Vô Nhiễm đầy thương đau của Mẹ trong những ngày này. Với những người thân thiết của các con và với những linh hồn đã được ủy thác cho các con, Mẹ ban phép lành cho tất cả các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”       

    453

Rubbio (Vicenza, Ý Ðại Lợi ) 15-8-1991

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời 

Kỷ nguyên mới

 1. “Hôm nay, hỡi các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng Mẹ trong sự ngời sáng của thân xác vinh hiển Mẹ, được tiếp nhận vào trong vinh quang của Thiên quốc. Hãy sống những thời kỳ cuối cùng của Mùa Vọng thứ hai, trong vui mừng và tin tưởng bằng cách hướng về Mẹ như là dấu chỉ của hy vọng chắc chắn và của ủi an.
 2. Kỷ Nguyên Mới đang chờ đón các con, tương hợp với một sự gặp gỡ đặc biệt của tình yêu, ánh sáng và sự sống giữa Thiên quốc, nơi Mẹ đang sống trong hạnh phúc tuyệt vời cùng các Thiên Thần, các Thánh và trái đất, nơi các con đang sống giữa muôn vàn hiểm nguy và khốn khổ. Ðây là Giêrusalem Thiên quốc, từ trời hạ xuống đất để biến đổi nó hoàn toàn và như thế tạo thành những trời mới và đất mới.
 3. Kỷ Nguyên Mới, mà các con đang hướng tới, đang đem tất cả thụ tạo tới sự vinh danh tuyệt vời Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Chúa Cha tiếp nhận vinh quang lớn lao nhất của Người từ mọi tạo vật phản chiếu ánh sáng, tình yêu, và sự ngời sáng thần linh của Người. Chúa Con phục hồi triều đại ân điển và sự thánh đức của Người bằng cách giải phóng mọi tạo vật khỏi vòng nô lệ của ác tà và tội lỗi. Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy những hồng ân thánh thiện của Người, dẫn tới sự thấu hiểu chân lý toàn bộ, và canh tân bộ mặt trái đất.
 4. Kỷ Nguyên Mới mà Mẹ công bố cho các con, trùng hợp với sự thực thi trọn vẹn Thánh ý Chúa, ngõ hầu sau cùng những gì Chúa Giêsu dạy phải xin Cha Trên Trời được thực hiện; ‘Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời’ (Mt 6:10). Ðây là lúc mà ý muốn thần linh của Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đang được hoàn tất bởi các tạo vật. Từ sự thực thi hoàn hảo Thánh ý Chúa, toàn thể thế giới đang được đổi mới, bởi vì Thiên Chúa tìm thấy ở đó, nơi các con Vườn Ðịa Ðàng mới của Người, nơi mà Người có thể cư ngụ với các tạo vật của Người trong tình hiệp nhất yêu thương.
 5. Kỷ Nguyên Mới sắp nảy sinh, sẽ đem các con tới một sự hiệp thông đầy đủ của đời sống với những người đã đi trước các con và những người ở trên thiên đàng, vui hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Các con nhìn thấy sự chói lọi của triều thần thiên quốc; các con thông công với các Thánh trên Thiên đàng; các con làm vơi những đau khổ tẩy luyện của những linh hồn còn ở trong luyện ngục. Các con cảm nghiệm một cách mạnh mẽ và hữu hình, cái chân lý ủi an về sự các thánh thông công.
 6. Kỷ Nguyên Mới mà Mẹ đang chuẩn bị cho các con, trùng hợp với sự bại trận của Satan và kết thúc sự thống trị thế giới của nó. Tất cả quyền lực của nó bị tiêu diệt. Nó bị trói lại cùng với tất cả những thần ác độc và bị tống giam trong hoả ngục mà từ đó, nó sẽ không có thể thoát ra để làm hại trên thế giới được nữa.
 7. Vào thời kỳ này, Chúa Kitô thống trị trong sự ngời sáng của thân xác vinh hiển Người, và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên trời các con khải hoàn trong ánh sáng của thân xác Mẹ, được tiếp nhận vào trong vinh quang của thiên quốc.
 8. Nhân Ðại lễ này của Mẹ, Mẹ thôi thúc các con hướng về Mẹ trên trời, Mẹ được tiếp nhận vào Thiên Ðàng. Như vậy sẽ trở nên một dịp để các con vui mừng hoan lạc và tin tưởng vững vàng.
 9. Giữa muôn vàn những khổ đau không kể xiết của thời kỳ các con đang sống, các con nhìn lên Mẹ như là một dấu hiệu của niềm hy vọng vững chắc và ủi an, vì Mẹ là cánh cửa chói lọi mở rộng cho kỷ nguyên mới đã được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh chuẩn bị cho các con.”

    454

Olomouc (Moravia, Tiệp Khắc) 03-9-1991

Linh Thao dưới dạng Họp Mặt Cầu Nguyện  với các linh mục phong trào đến từ Tiệp Khắc 

Các Tông Ðồ của kỷ nguyên mới 

 1. “Các con yêu dấu, Mẹ sung sướng biết bao khi nhìn thấy các con tụ họp với số lượng đông đảo để tĩnh tâm được tổ chức dưới hình thức một cuộc hội họp cầu nguyện liên tục. Các con đã đến từ Movaria, Bohemia, và Slovakia để cùng nhau sống những ngày cầu nguyện sốt sắng trong tình huynh đệ lớn lao, cùng với Mẹ trên trời của các con. Mẹ luôn luôn ở cùng các con.
 2. Cũng như trong cuộc Tĩnh tâm tiệc ly ở Giêrusalem xưa, thì trong cuộc tĩnh tâm tiệc ly này của các con, Mẹ đang hiệp lòng hiệp ý làm một với lời cầu nguyện của các con, Mẹ đang xây dựng giữa các con một khả năng hiểu biết lớn lao hơn, Mẹ đang giúp các con bước theo con đường của tình tương thân tương ái, ngõ hầu giới răn mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã ban cho các con: “Hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu các con’ (Gn 15:12) càng ngày càng được các con thực hiện.
 3. Các con đã trải qua một cuộc thử thách đau đớn và rất nặng nề. Sau nhiều năm dưới ách nô lệ khắc nghiệt của cộng sản, Mẹ đã xin được cho các con ơn giải phóng như Mẹ đã tiên báo cho các con trước rồi.
 4. Mẹ xin các con bây giờ hãy trở thành những Tông đồ của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đang chờ đón các con.
 5. Vì vậy, Mẹ đang tạo một trái tim mới trong các con, ngõ hầu các con có thể biết cách yêu mến mọi người bằng tình yêu từ mẫu và nhân hậu của Mẹ. Ðừng chấp xét đến vài người giữa các con vì yếu đuối đã hạ mình xuống thỏa hiệp với thù địch của Mẹ, nay đã bị đánh bại. Ðừng hờn giận họ. Quá khứ từ nay đã được xoá bỏ. Bây giờ các con được mời gọi để sống thời gian mới, và nhiều nhiệm vụ mới đang chờ đợi các con.
 6. Nhiệm vụ xây dựng lại Giáo Hội đang chờ các con. Ở đây Giáo Hội đã bị thù địch của Mẹ bách hại và xúc phạm khốc liệt. Vì vậy, Mẹ kêu mời các con luôn là những Linh mục trung thành, những chứng nhân của sự hiệp nhất và của lòng yêu mến đối với Ðức Giáo Hoàng và các Giám Mục của các con. Hãy thi hành thừa tác vụ của các con với niềm vui và với lòng nhiệt thành; hãy đem đến cho mọi người ánh sáng của Chúa Kitô và Tin Mừng; hãy là những thừa tác viên của ân sủng và của sự thánh thiện. Như vậy, nhờ các con, Giáo Hội sẽ lại được rạng rỡ với ánh sáng chói lòa cho tất cả những người sống trong quốc gia của các con.
 7. Nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho nhân loại đau khổ này đang chờ các con, một nhân loại đã bị thần dữ lừa gạt và quyến rũ. Hãy nghĩ đến số đông các con cái Mẹ, nhất là giới trẻ, bao nhiêu năm đã bị đào luyện trong trường phái của sự chối từ Thiên Chúa và bác bỏ luật tình yêu của Người.
 8. Chúng là con cừu nhỏ bé bị chộp bắt từ đoàn chiên của Ðấng chăn chiên lành và bị lôi cuốn theo con đường của sự dữ, tội lỗi và bất hạnh. Hãy bế chúng trong vòng tay Linh mục của các con những con cái lạc đàn này của Mẹ, và đem tất cả chúng vào trong chuồng chiên an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Vì thế, các con hãy kiên tâm trong nhiệm vụ truyền giảng Giáo lý và ban phát ánh sáng chân lý Chúa Kitô đã mạc khải cho các con để giúp tất cả bền vững trong Ðức Tin chân thật. Như vậy, các con hoàn thành nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng thứ hai này, nhiệm vụ mà người con yêu quí nhất của Mẹ, Ðức Gioan Phaolô II hằng yêu cầu.
 9. Nhiệm vụ đang chờ các con là mang nhựa thơm ngọt ngào của sự âu yếm từ mẫu Mẹ hàn gắn bao vết thương lở loét và đẫm máu. Hãy nhìn xem biết bao người nghèo khó, những kẻ xa rời Chúa, những người tội lỗi, người không hạnh phúc, người bị đánh đập, người bị giầy đạp, người ngã lòng, người bị bỏ rơi, kẻ cô đơn và người tuyệt vọng.
 10. Các con phải biểu lộ tình yêu thương và sự quan tâm từ mẫu của Mẹ. Hãy yêu thương mọi người với sức mạnh của trái tim Linh Mục và với ánh sáng mà Mẹ trên trời ban cho các con.
 11. Nếu các con thi hành được nhiệm vụ này mà Mẹ đang ủy thác cho các con hôm nay, các con thực sự trở nên những Tông đồ của kỷ nguyên mới mà Mẹ đã khởi đầu.
 12. Sau cuộc tĩnh tâm cầu nguyện này, các con hãy lên đường trong hoan lạc, tin tưởng và hết lòng cậy trông. Mẹ luôn ở cùng các con. Các con là một phần quí báu của sản nghiệp từ mẫu Mẹ. Cùng với những người thân yêu và những linh hồn đã được uỷ thác cho các con, Mẹ chúc phúc cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”

455

Velehrad (Bohemia, Tiệp Khắc) 08-09-1991

Sinh nhật Ðức Trinh Nữ Maria 

Vương miện người Slavic 

 1. “ Hôm nay Mẹ muốn các con đến đây để mừng Lễ Sinh Nhật của Mẹ bằng một cuộc tĩnh tâm cầu nguyện mà các con đang tiến hành tại Ðền Thánh quan trọng này, nơi Mẹ được tôn kính. Đồng thời để kính nhớ hai vị Tông đồ vĩ đại người Slavic là Thánh Cyril và Thánh Methodius.
 2. Các con đang gặp gỡ nhiều Linh Mục và tín hữu, những người cũng từ xa đến để tham dự ngày cầu nguyện liên tục với Mẹ trên trời, và để cùng nhau làm mới lại sự tận hiến của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 3. Hãy đem đến cho Mẹ một món quà hiếu tử, gần cái nôi chỗ Mẹ được đặt trong ngày Mẹ chào đời, vương miện của người Slavic. Cùng với vương miện đó, hãy tô điểm và làm tỏa mùi thơm bằng tình yêu và sự tín cẩn trong ngày sinh nhật của Mẹ. Hôm nay, từ ngôi Ðền Thánh được tôn kính của Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con, hỡi những người Slavic được Mẹ yêu thương và gìn giữ cách riêng, đặc biệt trong suốt thời gian này, Mẹ luôn luôn ở gần kề bên các con.
 4. những năm dài của nô lệ khắc nghiệt và đẫm máu. Con rồng đỏ đã từng tận dụng tất cả quyền năng của nó trên các con, khắp mọi nơi ướt đẫm trong máu và nước Mẹ vẫn luôn luôn ở kề bên các con trong mắt, cái huy hiệu của triều đại bạo tàn nó. Nhưng Mẹ đã xin được từ Chúa ơn sủng lớn lao về sự giải phóng cho các con.
 5. Mẹ vẫn luôn luôn ở kề bên các con, trong những giờ phút quyết liệt khi chủ nghĩa cộng sản bị các con đánh gục vĩnh viễn, và Mẹ đã đích thân can thiệp để sự đổi thay này xảy ra không có đổ máu và không có những hành động phá hoại nhiều hơn nữa.
 6. Lúc này đây Mẹ ở kề bên các con cách đặc biệt để giúp các con bước theo con đường tự do thực sự, trong sự trung tín chu toàn những lời hứa khi các con chịu phép rửa tội, và trong một sự quyết tâm hằng ngày theo chân Chúa Giêsu trên con đường ân sủng của Thiên Chúa, của tình yêu, của sự trong sạch, của hiệp thông và của tình huynh đệ.
 7. Hãy để những vết thương của quá khứ muôn đời khép lại, và hãy mở lòng các con ra hướng về những thời gian mới đang chờ đợi các con. Tất cả Âu Châu phải trở nên một đại gia đình duy nhất, trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, trong một nỗ lực hoán cải và trở về cùng Chúa, để cho những kẻ thù nguy hiểm nhất của thuyết vô thần thực tiễn, của khoái lạc chủ nghĩa, của tà dâm và của sự bất sùng kính bị các con đánh bại. Như những bậc Thầy và Bổn mạng vĩ đại của các con, Cyril và Methodius đã đem đến cho các con cuộc rao giảng Tin Mừng thứ nhất, thì cũng vậy, các con là những người đã tận hiến cho Mẹ được Mẹ yêu mến, giờ đây các con được mời gọi để nên những Tông đồ của cuộc rao giảng Tin Mừng thứ hai này.
 8. Hãy ở trong bình an và hoan hỉ, hãy sống trong tin tưởng và trong hy vọng lớn lao. Mẹ luôn ở cùng các con.
 9. Từ nơi đây, cùng với các thánh Cyril và Methodius, hôm nay Mẹ chúc phúc cho tất cả những người Slavic và Âu Châu đã được hoàn toàn đổi mới, mà Mẹ đang tạo hình mỗi ngày trong mảnh vườn Thiên đàng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.”

    456

Sastin (Slovakia, Tiệp Khắc) 12-09-1991

Cuộc tĩnh tâm tiệc ly tại đền thánh quốc gia Slovakia 

Nhân danh Ðức Maria

 1. “Hỡi con yêu dấu nhất của Mẹ, hôm nay nhân ngày lễ kính Tên Mẹ trên trời, các con đang kết thúc cuộc hành trình quá kỳ diệu đầy ơn sủng, bằng một cuộc tĩnh tâm vĩ đại mà các con đang hướng dẫn cho các Linh Mục và tín hữu, trong ngôi Ðền Thánh quốc gia nguy nga này, được dâng hiến để tưởng nhớ đến những sự thương khó của Mẹ.
 2. Con đã thấy khắp mọi nơi một sự đáp ứng quảng đại từ tất cả mọi người lời kêu gọi tận hiến và cầu nguyện của Mẹ. Ðặc biệt con cảm thấy ngạc nhiên, vì là lần đầu con tới đây đã thấy phong trào Linh Mục Maria của Mẹ được bành trướng, được đón nhận và được hưởng ứng rộng rãi đến thế. Ðây là việc làm của riêng Mẹ, và chính Mẹ đang tăng triển nó khắp mọi nơi trên thế giới. Bởi vì đây là thời kỳ của sự khải hoàn của Mẹ, của sự chiến thắng và của sự cứu rỗi của các con.
 3. Nhờ danh hiệu Mẹ Trên Trời, đúng vậy, nhân danh Ðức Maria, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bại, khi chúng công hãm thành phố Vienna và đe doạ xâm lăng và tiêu diệt toàn thể thế giới Kitô giáo. Về sức mạnh, quân số và vũ khí chúng cao cường hơn nhiều, và chúng cảm thấy nắm chắc sự chiến thắng. Nhưng mọi người đã công khai cầu cứu và van nài Mẹ. Tên Mẹ đã được ghi khắc trên quân kỳ và được các quân sĩ hô to, và như vậy, qua sự can thiệp của Mẹ, phép lạ chiến thắng đã xảy ra, đã cứu thế giới Kitô giáo khỏi cảnh diệt vong. Chính vì lý do này mà Ðức Giáo Hoàng đã thiết lập ngày này là lễ kính Danh Thánh Ðức Maria.
 4. Nhân danh Ðức Maria, chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê trong mấy chục năm đã từng đô hộ và kiềm giữ bao nhiêu con cái đáng thương của Mẹ trong cảnh nô lệ tàn khốc và đẫm máu, đã bị đánh bại trong những quốc gia này, không phải vì những vận động chính trị hay các chính khách, nhưng là qua sự can thiệp riêng của Mẹ mà sự giải phóng các con đã xẩy đến.
 5. Và cũng chính bởi danh hiệu Maria mà Mẹ đã hoàn tất công việc của Mẹ với sự bại trận của phái Tam Ðiểm, của mọi quyền lực ma quái, của chủ nghĩa duy vật, và của thuyết vô thần thực tiễn, để nhờ đ ó cả nhân loại sẽ có thể đạt tới nơi gặp được Thiên Chúa, được thanh tẩy và hoàn toàn đổi mới nhờ sự chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên thế giới.
 6. Chính vì lý do này mà Mẹ mong ước rằng lễ kính tên Ðức Maria được tái lập trong lúc này, nhất là bây giờ, khi con đang bước vào những giờ phút khốc liệt nhất của cuộc tranh đấu và giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đại thử thách.
 7. Từ ngôi Ðền Thánh của Mẹ, Mẹ âu yếm nhìn những quốc gia vẫn còn duy trì lễ kính danh hiệu Mẹ trên trời của các con, và Mẹ hứa là Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ đặc biệt bảo trợ họ. Cách riêng, Mẹ chúc phúc cho vùng đất Slovakia này, nơi Mẹ được yêu mến, tôn sùng và ngày càng được ngợi khen.”

    457

Budapest (Hung Gia Lợi) 15-09-1991

        Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi 

Nỗi sầu to lớn của Mẹ

 1. “Hôm nay, ở đây, các con thấy mình thực hiện hai khoá tĩnh tâm cầu nguyện vĩ đại với các Linh Mục và tín hữu của Phong Trào Mẹ Maria ở Hung Gia Lợi.
 2. Các con nhìn thấy những vết thương sâu đậm để lại từ rất nhiều năm dưới sự áp bức của cộng sản hà khắc. Nhưng với sự hoan hỉ, các con có thể chiêm ngắm những mầm non mới đã mọc lên từ rất nhiều đau khổ, và hôm nay các con đang tụ họp chúng lại trong mảnh vườn thiên đàng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 3. Hãy đem đến cho tất cả mọi người nhựa thơm của sự dịu hiền từ mẫu Mẹ. Hãy làm cho họ cảm nghiệm được tình yêu từ mẫu Mẹ dành cho họ lớn biết là dường nào.
 4. Nơi đây, Mẹ đã đích thân can thiệp để đem những con cái của Mẹ theo con đường giải phóng khỏi ách nô lệ khốn khổ.
 5. Nhưng Mẹ rất buồn rầu đau đớn nhìn thấy tất cả nhân loại vẫn còn nô lệ cho chủ nghĩa duy vật, cho chủ thuyết vô thần thực tiễn, cho chủ nghĩa khoái lạc, cho phản nghịch, cho thù ghét và cho dâm tà.
 6. Mẹ rất buồn đau vì những lời kêu gọi từ mẫu và thảm thiết của Mẹ về sự hoán cải và sự trở về cùng Chúa đang không được lắng nghe và tuân theo.
 7. Vì vậy, Mẹ lại nhờ đến các con, những người Mẹ yêu mến và đã tận hiến cho Mẹ, Mẹ xin các con hãy dâng cho Chúa đời sống cầu nguyện và đau khổ, trong tinh thần yêu thương và đền tạ, cho sự cứu độ của nhân loại đáng thương này, đang hối hả theo con đường diệt vong của nó.
 8. Như vậy, nhờ các con, Mẹ có thể tiếp tục công việc từ mẫu, nhân ái mà Mẹ đã khởi sự trong những quốc gia này, nhưng Mẹ vẫn còn phải hoàn tất ở khắp mọi nơi trên thế giới cho sự toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.”

    458

Biirrkenhead (Anh Quốc) 13-10-1991

Kỷ niệm lần cuối hiện ra ở Fatima 

Ðiềm vĩ đại trên trời 

 1. “Các con yêu dấu đã tận hiến cho Mẹ, hãy hướng nhìn về Mẹ trong trận chiến lớn lao mà các con đang chiến đấu dưới những mệnh lệnh của Vị Thủ Lãnh trên trời của các con. Mẹ là người Phụ Nữ khoác áo mặt trời.
 2. Mẹ là điềm lạ xuất hiện trên trời.
 3. Hôm nay, các con đang tưởng nhớ đến việc Mẹ hiện ra lần cuối, xẩy ra nơi Cova da Iria ở Fatima và đã được chứng thực bằng phép lạ mặt trời. Phép lạ này tỏ ra cho các con thấy một cách kỳ diệu rằng Mẹ là người Phụ Nữ khoác áo mặt trời. Phép lạ này mời gọi các con hướng nhìn về Mẹ như là điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời.
 4. Mẹ là điềm lạ vĩ đại của trận chiến giữa Mẹ và thù địch Mẹ, giữa người Phụ Nữ và con Rồng, giữa đạo binh Mẹ và đạo binh do kẻ thù Thiên Chúa chỉ huy. Các con đang tiến vào những thời kỳ quyết liệt của trận chiến.
 5. Các con đang chuẩn bị để sống qua những giờ khó khăn nhất và những khổ đau lớn lao nhất. Tất cả các con cần phải nhanh chóng hợp thành một phần đạo binh của Mẹ. Bởi vậy, Mẹ lại mời gọi các con tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và phó thác mình cho Mẹ như là những đứa con bé nhỏ.
 6. Hôm nay, Mẹ đang gửi lời mời gọi này của Mẹ đến những người nhỏ bé, đến người nghèo, đến những ai thấp hèn nhất, đến kẻ bệnh tật và đến những người tội lỗi. Tất cả hãy đến với Mẹ, chiến đấu dưới phù hiệu của Mẹ Vô Nhiễm các con.
 7. Bởi vì chính bằng sự yếu đuối của những người bé nhỏ, bằng sự tín thác của người nghèo khó và bằng sự khổ đau của người bệnh tật mà hôm nay Mẹ đang chiến đấu trận chiến vĩ đại của Mẹ.
 8. Mẹ là dấu hiệu vĩ đại của chiến thắng.
 9. Mẹ là người Phụ Nữ thắng trận. Vào lúc cuối, quyền lực của Satan sẽ bị tiêu diệt và chính Mẹ sẽ trói nó với xiềng xích của Mẹ; và Mẹ sẽ nhốt nó lại trong cái vương quốc của sự chết và khổ trá đời đời của nó, từ đó nó sẽ không thể thoát ra được.
 10. Trên thế giới, Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ sẽ là Ðấng duy nhất chiến thắng tội lỗi và sự chết, sẽ trị vì.
 11. Bây giờ tự các con hãy để Mẹ ghi dấu ấn của Mẹ trên các con. Trong những lúc này, các Thiên Thần của ánh sáng đang đi khắp thế giới để đánh dấu thập giá trên tất cả những ai trong đoàn đạo binh chiến thắng của Mẹ. Ðối với những người này, ngôi sao âm phủ sẽ không có quyền lực gì, cho dù họ sẽ được kêu gọi chịu những đau khổ lớn lao, và một số người được kêu gọi đổ máu mình ra. Nhưng chính nhờ những đau khổ lớn lao của những con cái Mẹ mà Mẹ sẽ đạt được chiến thắng vĩ đại nhất.
 12. Hôm nay, Mẹ kêu mời các con hãy hướng nhìn về Mẹ, như hướng nhìn về điềm lvĩ đại đang xuất hiện trên trời, để sống trong tín thác và trong tĩnh mặc, trong khi các con được sống bằng chính ánh sáng của Mẹ và được ghi dấu bằng ấn hiệu từ mẫu Mẹ.”

    459

Birmingham (Anh Quốc) 16-10-1991

Tĩnh tâm trong hình thức Họp mặt cầu nguyện  với các Linh Mục phong trào đến từ Ái Nhĩ Lan và Anh Quốc 

Tặng ân Mẹ đang ban cho Giáo Hội 

 1. “Với tình âu yếm từ mẫu, Mẹ nhìn xuống các con yêu dấu của Mẹ, những Linh Mục của Phong trào Mẹ, đã đến từ mọi miền của Ái Nhĩ Lan và Anh Quốc để sống những ngày cấm phòng này dưới hình thức một cuộc tĩnh tâm cầu nguyện liên tục.
 2. Nỗi đau buồn to lớn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ đã được các con an ủi, và nhiều vết thương lòng của Mẹ được băng bó lại bằng nhựa thơm ngọt ngào của tình yêu hiếu tử của các con.
 3. Mẹ luôn ở cùng các con. Mẹ hiệp nhất với lời cầu nguyện của các con; Mẹ đang xây dựng giữa các con một khả năng hiệp thông và tình yêu hỗ tương nhau nhiều hơn; hôm nay, Mẹ đang ban sự bình an và niềm vui tâm hồn cho các con, những Linh Mục của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ muốn làm cho các con thành những khí cụ của tình âu yếm từ mẫu Mẹ; những Tông đồ chiến thắng của Mẹ, tặng ân Mẹ đang ban cho Giáo Hội, trong thời buổi thanh lọc và đại thử thách này.
 4. Trước hết, đó là một tặng ân của tình yêu và lòng khoan nhân.
 5. Hỡi những người con yêu dấu Mẹ, các con thấy Giáo Hội bị bỏ rơi và bị chìm ngập trong cảnh tiêu điều biết chừng nào!
 6. Giáo Hội hôm nay đang trèo lên Calvariô, vác một thập giá nặng nề. Tinh thần thế tục đã thâm nhập vào trong lòng Giáo Hội và đã lan ra khắp nơi. Nhiều biết bao cuộc đời Linh Mục và Tu trì bị khô cằn bởi chủ nghĩa tục hoá đã hoàn toàn chiếm hữu họ.
 7. Ðức tin trong nhiều người đã bị dập tắt vì những điều sai lầm đang được truyền dạy và tin theo ngày càng gia tăng; đời sống ân sủng đã bị chôn vùi bởi những tội lỗi, thứ tội lỗi đã phạm được biện minh và rồi không còn được xưng thú nữa. Tâm hồn họ đã trở nên nô lệ cho nhiều đam mê rối loạn và không còn có khả năng cảm nghiệm được sự vui mừng và bình yên.
 8. Hỡi các con, những Linh Mục đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, các con hãy là biểu tượng của tình yêu từ mẫu và lòng nhân ái bao la của Mẹ. Hãy yêu thương anh em của các con bằng gương lành, bằng lời cầu nguyện, bằng lời khuyên bảo và bằng cách niềm nở đón nhận với tình yêu, vì họ, tất cả những khổ đau Cha trên trời gửi đến cho các con. Rồi toàn thể Giáo Hội sẽ cảm thấy sự ủi an mà Mẹ trên trời đang ban cho Giáo Hội qua các con, và bằng cách này Giáo Hội sẽ được phù trợ để vác thập giá lớn lao của mình lên núi Calvariô.
 9. Ðó cũng là một tặng ân của an ủi và của hy vọng.
 10. Qua các con, Giáo Hội sẽ cảm thấy sự hiện diện từ mẫu Mẹ trên trời ngày càng rõ ràng hơn. Và sự hiện diện của người Mẹ sẽ đem đến cho Giáo Hội ân sủng của sự đổi mới toàn bộ Giáo Hội, khiến cho Giáo Hội cuối cùng thoát ra khỏi cái đêm dài mà Giáo Hội bị lạc vào, để hướng về cái ngày tươi sáng của những thời kỳ mới gần đến. Như vậy Giáo Hội sẽ được an ủi nhìn thấy đức tin lại nẩy nở khắp nơi, đức cậy được làm mới lại, đức bác ái tăng triển và một sự thánh thiện vĩ đại lan tràn.
 11. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con hãy là những bông hoa đến kỳ kết trái trên cây đời tận hiến của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, làm cho những giọt sương trên trời của hy vọng và của sự ủi an từ mẫu của Mẹ đổ xuống trên sa mạc mênh mông  ngày hôm nay.
 12. Trên tất cả đó là một tặng ân của sự cứu độ.
 • Ngày hôm nay có nhiều biết bao con cái Mẹ có nguy cơ bị lạc mất! Còn rất nhiều người xa cách, người vô thần, người tội lỗi, nạn nhân của sự dữ, ích kỷ, bạo động và thù ghét!
 1. Hãy nhìn đến hàng triệu hài nhi vô tội đang bị giết từ trong bụng mẹ; đến những người trẻ sa vào kinh nghiệm xấu xa về tà dâm và ma tuý; đến những gia đình bị tàn phá; những người bệnh tật, người nghèo khó, người bị bỏ rơi, và người sống trong tuyệt vọng.
 2. Qua các con, những người con yêu mến của Mẹ, Mẹ muốn sự giúp đỡ đầy tình từ mẫu và êm ái của Mẹ phải đến với họ, để đem họ tới sự cứu rỗi. Bằng những bàn tay Linh Mục của các con, các con hãy gom tụ lại những người bị gục ngã, bị lạc mất và bị tản mác của Mẹ, và đem tất cả vào trong ràn chiên từ mẫu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 3. Hãy là ánh sáng và là sự an toàn cho tất cả những ai hợp thành một phần của những giáo phái Kitô khác, và chỉ cho họ cái bến họ phải cập vào để hoàn tất ý nguyện của Chúa Giêsu Con Mẹ: đó là Giáo Hội thánh thiện và Công Giáo, có Ðức Giáo Hoàng như là nền tảng và là người dẫn đường chắc chắn.
 4. Mẹ khẳng định với các con rằng, sau cuộc toàn thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, trong những quốc gia này, sẽ chỉ còn lại một Giáo Hội chân thật độc vị và duy nhất này mà thôi.
 5. Hãy giã từ cuộc tĩnh tâm cầu nguyện này trong hoan hỷ. Mẹ ở cùng các con. Hãy mang theo khắp nơi ân sủng về sự hiện diện và ánh sáng vinh quang của Mẹ.
 6. Cùng những người thân yêu của các con; cùng tất cả những linh hồn được phó thác cho các con; Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.”

 460

Cagliari (Sardinia, Ý Ðại Lợi) 21-11-1991

Lễ Ðức Trinh Nữ Maria Dâng Mình

Trong đền thờ Vô Nhiễm của Mẹ

 1. “Các con yêu dấu, trong ngày này các con hãy sống mầu nhiệm Vui việc Mẹ dâng mình trong đền thờ Chúa. Ðây là một mầu nhiệm của thinh lặng, của dâng hiến, của cầu nguyện và của hy tế riêng tư. Như một tế vật dịu ngọt và  tinh khiết của tình yêu, Mẹ được dâng hiến cho sự thờ phượng Thiên Chúa. Từ nay và mãi mãi Mẹ thuộc về Người, hoan hỉ đặt mình vào việc phụng sự Chúa trong nguyện cầu, trong thinh lặng để làm vinh danh Chúa.
 2. Ðối với các con cũng vậy, hỡi những con cái đã tận hiến cho Mẹ, bây giờ đã đến giờ tiến vào trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.
 3. Trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ đang đào tạo các con ngày càng tiến bước trong sự thinh lặng sâu xa hơn. Trong lúc này, khi thù địch Mẹ đang thành công trong việc quyến rũ nhân loại bằng ngôn từ và sự ồn ào của âm thanh và hình ảnh đang biến thế giới thành một tháp Baben mới, các con đang được kêu gọi để làm chứng cho sự thinh lặng sâu xa. Thinh lặng cốt để chỉ lãnh nhận Lời Thiên Chúa, thinh lặng để suy niệm Lời đó trong tâm khảm và để giữ Lời ấy với lòng mến yêu, thinh lặng để sống Lời đó và ban phát cho mọi người trong ánh sáng trung thực của Lời. Và như vậy các con phát ngôn bằng đời sống. Cuộc sống trở nên lời nói. Và linh hồn khao khát đón nhận nó như là một giọt sương trên trời rơi xuống để ban ánh sáng và sự sống trên vùng sa mạc bao la khô cằn.
 4. Trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ đang chuẩn bị các con cho hy lễ Linh Mục của các con. Trong những thời kỳ đại thử thách này, các con đang được mời gọi để vác cây thập giá rất nặng nề. Nhiều biết bao những đau khổ đang chờ đợi các con! Bởi thế các con phải sửa soạn cho hy lễ Linh Mục của các con như dấu chỉ của sự đền bù và tạ tội cho sự cứu độ của đông đảo con cái lạc loài đáng thương của Mẹ. Hãy hiến dâng trọn cuộc đời các con cho Chúa: thân xác, trái tim, linh hồn, trí tuệ, ý chí, và sự tự do của các con. Trong cách này, các con trở nên những hy vật được tuyển chọn, quý giá và đẹp lòng Thiên Chúa, mà Mẹ có thể dâng lên Người, để thời gian của cuộc đại thử thách có thể được rút ngắn lại.
 5. Trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ đang kêu gọi các con hãy cầu nguyện liên tục. Các con cái yêu dấu của Mẹ, hãy cầu nguyện. Ta muốn các con cầu nguyện thật nhiều. Hãy biến ngày giờ các con thành lời cầu nguyện không ngừng. Hãy nên gương sáng trong việc cầu nguyện cho mọi người. Hãy cầu nguyện bằng lời kinh của con tim. Hãy cầu nguyện với lòng phó thác, với niềm tin cậy, với lòng kiên trì. Những giờ phút khó khăn và nguy hiểm đang tới gần, mà chỉ những ai chấp nhận lời Mẹ mời gọi để cùng Mẹ cầu nguyện không ngừng mới có thể được cứu thoát.
 6. Trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ đang chuẩn bị các con cho sự hiến tế Linh Mục là sự hiến tế thiêng liêng mà Mẹ đang đòi hỏi nơi mỗi người. Nó được hình thành bằng sự chấp nhận, với lòng yêu mến mọi cảnh ngộ của cuộc đời là thể hiện ý Cha trên trời. Luôn luôn và bất cứ lúc nào hãy chỉ thực hành một ý nguyện thần linh mà thôi. Rồi Chúa Cha sẽ được thoả lòng vì các con, những người đang dâng lên Chúa Con niềm vui được thực hiện chỉ duy nhất ý nguyện của Chúa Cha mà thôi. Cũng vậy, có một sự hiến tế thể chất mà Mẹ đang chuẩn bị các con một cách êm ái, trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, nơi Mẹ đùm bọc tất cả các con và đặt lên bàn thờ làm của tế lễ cứu độ thế giới.
 7. Ðừng bối rối lo âu. Thời cao điểm của cuộc thanh tẩy, của cuộc đại thử thách và của cuộc bội giáo đã tới. Bởi thế, hôm nay Mẹ mời gọi tất cả các con hãy tiến vào trong đền thờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngõ hầu Mẹ có thể hiến dâng các con cho sự vinh danh hoàn hảo của Ba Ngôi Cực Thánh.”

461

Milan (Ý Ðại Lợi) 08-12-1991

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Cửa rộng mở 

 1. “Các con yêu dấu, các con hãy vui mừng hoan lạc cùng với tất cả Thiên Quốc, hôm nay, hãy suy niệm trong ánh sáng thần linh của Ba Ngôi Cực Thánh, sự rực sáng của Mẹ trên trời. Mẹ là sự Thụ Thai Vô Nhiễm. Mẹ là sự phản chiếu tinh tuyền nhất của ánh sáng, tình yêu và thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ đẹp toàn diện: tota pulchra. Chỉ như vậy Mẹ mới có thể sẵn sàng để hoàn thành mục đích trinh khiết và mẫu tính của Mẹ là trở thành cửa Thiên đàng: Janua Coeli.
 2. Mẹ là cửa mở tới hy vọng. Ngay vào lúc mà tất cả nhân loại đắm chìm trong tội tổ tông thì: giờ của sự bại trận và sự chết vì chiến thắng của con mãng xà, được Mẹ tiên báo, chính là giờ của Cửa mở ra để cho hy vọng lại đổ xuống trên thế giớí: Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người Phụ Nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ của Bà. Bà sẽ nghiền nát đầu ngươi, trong khi ngươi rình cắn vào gót chân Bà!” (St 3:15).
 1. Mẹ là cửa đưa tới tặng vật lớn nhất, khi mà, với sự cộng tác mẫu tính của Mẹ, Ðấng Cứu Thế, Cứu Chúa của các con, đến cùng các con vào giờ phút chào đời của Chúa Giêsu Con Mẹ. Chính Người, miêu duệ đắc thắng của Mẹ, sẽ nghiền nát vĩnh viễn đầu của con mãng xà và đem tới chiến thắng khải hoàn của Người trên Satan, trên tội ác và trên sự chết.
 2. Mẹ là Mẹ của sự Giáng Lâm lần thứ nhất, vì Mẹ là Cửa Thiên Ðàng, đã đem Chúa Giêsu đi qua để tới cùng các con trong sự mỏng manh và sự khiêm hạ của bản tính loài người.
 3. Mẹ là Cửa mở đưa đến sự cứu độ của các con vì qua đó, tất cả các con phải đi ngang qua để diện kiến Thiên Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã đặt Mẹ là Mẹ của cả nhân loại. Chỉ bằng cách đi ngang qua Cửa này, Cửa của Mẹ, các con mới có thể vào được trong thửa vườn thiên đàng của khổ phạt và đền tội, của đức tin và cầu nguyện, của khiêm nhường và trong sạch, của nhân ái và thánh đức.
 4. Và chính trong chức năng làm Mẹ của Mẹ, mà mỗi ngày Chúa Giêsu cảm thấy vui thích được gặp các con. Chúa Giêsu thông đạt chính Người cho các con bằng ơn sủng; Người soi chiếu các con bằng Lời; Người hấp thụ các con qua sự hiện diện Thánh Thể đích thực; Người đổ đầy linh hồn các con với sự ngời sáng thần linh; Người dẫn dắt tâm hồn các con tới sự tràn trề của hoan hỉ và an bình.
 5. Mẹ là Cửa mở đưa đến kỷ nguyên mới, nó chờ đón các con và ngay lúc này nó đang đến trên thế giới. Vì vậy, trong những thời kỳ của các con, Mẹ được mời gọi để nên người Mẹ của sự Giáng Lâm lần thứ hai. Như Chúa Giêsu đã đến với các con qua Mẹ trong sự mỏng manh và khiêm hạ của bản tính loài người, thì cũng vậy, một lần nữa qua Mẹ, Chúa Giêsu sẽ trở lại với các con trong sự ngời sáng của vinh quang Người, để khôi phục Vương Quốc Người trong thế gian.
 6. Sự hiện diện của Mẹ giữa các con bây giờ phải trở nên càng ngày càng mãnh liệt, liên tục và phi thường. Như vậy, Mẹ muốn công bố cho các con là các con phải ngẩng đầu lên cho khỏi cái ách nặng nề của sự đại thử thách mà các con đang sống qua, bởi vì sự giải thoát của các con đã gần kề.
 7. Mẹ là Cửa mở ra những thời gian mới chờ đón các con. Hãy tiến vào, tất cả các con hãy vào trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cùng với sự tận hiến của các con; trong thời gian Mùa Vọng thứ hai này, hãy tỉnh thức trong cầu nguyện với lòng tin cậy, và hãy chờ đợi với những ngọn đuốc cháy sẵn trong cánh Cửa Thiên Ðàng của Mẹ trên trời của các con, sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu đang tới.”

  462

Dongo (Como, Ý Ðại Lợi) 24-12-1991

Ðêm Thánh 

Hang đá sáng ngời

 1. “Hỡi các con yêu dấu, hãy sống với Mẹ mầu nhiệm tình yêu và ánh sáng của đêm này, lễ Giáng Sinh của các con. Mẹ muốn dẫn các con đi cùng với Mẹ trong cuộc hành trình dài đã dẫn đưa Mẹ và Thánh Giuse tới Bêlem.
 2. Mẹ chìm đắm trong một cuộc xuất thần liên tục về tình yêu với người Con Chí Thánh, Ðấng mà Mẹ đang mang trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ, được an ủi bởi sự hỗ trợ quí báu của người Bạn đường thanh khiết nhất, Thánh Giuse, người đã tận tụy hết mình vào việc làm cho cuộc hành trình mệt mỏi bớt phần nặng nhọc. Vậy là một sự yên lặng nội tâm vây bọc sự hiện diện của Mẹ và Thánh Giuse ở ngay giữa đoàn lữ khách ồn ào. Và lời kinh nguyện trầm mặc của con tim đánh dấu sự lưu hành chậm rãi của Mẹ và Thánh Giuse tiến về mục đích. Một sự an bình yên tịnh của linh hồn đổ xuống trên dòng thời gian êm đềm trôi qua, trong một sự nhận thức trìu mến cái mầu nhiệm vĩ đại giờ đây sắp sửa viên thành.
 1. Khi Mẹ và Thánh Giuse tới Bêlem thì mọi cánh cửa đều khép lại trước lời yêu cầu xin được vào ở trọ trong đêm ấy, một vài mục tử ở đó đã chỉ cho Mẹ và Thánh Giuse một cái hang nghèo hèn đầy những dơ bẩn đã sẵn sàng đón tiếp Mẹ và Thánh Giuse.
 2. Ðây là Đêm Thánh. Ðây là đêm đem lại kết cuộc sự mong đợi của những thế kỷ. Ðây là đêm được mở tới ánh sáng và vĩnh viễn kết thúc thời kỳ của Mùa Vọng thứ nhất. Ðây là đêm đem tới một sự bắt đầu một ngày mới không hề tàn
 3. Trong đêm nay, đất trời cùng giao hòa; tiếng hát các Thiên Thần hoà điệu với những thanh âm của các người bé nhỏ, của kẻ nghèo khó, của người khiết bạch; các mục tử được trao tặng sứ mạng mang tin vui tới tất cả mọi người: “Hôm nay Ðấng Cứu Thế được hạ sinh cho các ngươi” (Lc 2:11).
 4. Hãy cùng Mẹ cúi xuống phủ kín Hài Nhi bằng nụ hôn và nước mắt, bằng nồng ấm và yêu thương, bằng sự âu yếm ngọt ngào và trìu mến. Người thật bé nhỏ; Người vừa mới sinh ra; Người khóc vì sự buốt giá của hơi lạnh; Người rên rỉ vì cái buốt rét lạnh lùng bao trùm toàn thế giới. Như những mục tử, cả các con nữa, các con hãy đem đến cho Người những món quà mộc mạc. Quả tim Linh Mục của các con, chứa đầy yêu mến, trở nên niềm an ủi lớn lao độc nhất cho Người.
 5. Và các con cũng hãy đón nhận lời tuyên báo trọng đại về niềm vui được đem đến cho các con hôm nay: sự giáng sinh thứ hai của Người trong vinh quang đã gần kề trong tầm tay các con. Cũng vậy, các con đang du hành dọc theo dặm trường cuối cùng của một cuộc lữ hành dài.
 6. Các con cũng đang tiến đến tận cùng thời gian của Mùa Vọng thứ hai. Vậy các con hãy sống với Mẹ và với người Bạn đường của Mẹ, Thánh Giuse, những giờ khắc quí báu của đêm canh thức mới này. Hãy để cho một sự yên lặng sâu xa bao quanh tiếng ồn lớn lao của những lời nói và của những hình ảnh, cái mà ngày hôm nay đang tràn ngập toàn thế giới.
 1. Hãy để cho lời cầu nguyện của con tim đem các con tới một cuộc đối thoại mật thiết liên tục với Chúa Giêsu, Ðấng đã đến, Người đến và sẽ đến trong vinh quang.
 2. Và hãy để sự bình an yên tịnh của linh hồn ghi dấu những chuỗi ngày dần trôi qua của các con thật đe dọa và dầy đặc những buồn đau cho tất cả mọi người.
 3. Hãy thận trọng tiến tới những triều sóng phong ba của những thời gian cuối của cuộc đại thử thách mà không bị phiền quấy, khi nhìn thấy những cánh cửa vẫn còn đang khép lại trước mặt Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đang ngự đến.
 4. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là hang đá sáng ngời mang đến sự kết thúc Mùa Vọng thứ hai này, bởi vì chính nhờ chiến thắng của nó mà Chúa Giêsu sẽ trở lại cùng các con trong vinh quang.”

    463

Rubbio (Vicenza, Ý Ðại Lợi) 31-12-1991

Ðêm Tất Niên 

Hãy sấp mình xuống với Mẹ 

 1. “Các con yêu dấu, hãy canh thức với Mẹ trong kinh nguyện và trong mặc tưởng. Hãy dùng những biến cố nghiêm trọng và khẩn yếu cho vận mệnh của tất cả nhân loại.
 2. Hãy sấp mình xuống với Mẹ trong một thái độ sùng kính thâm sâu trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự hiện diện thực sự của Người ở giữa các con trong phép Thánh Thể, được đặt với lòng yêu mến nơi mọi nhà chầu trên mặt đất là một tia sáng trên con đường của các con. Đó là một niềm an ủi cho tất cả sự mệt nhọc của các con; là nhựa thơm thoa dịu mọi vết thương; là niềm vui cho những ưu phiền; là an bình làm lắng dịu mọi bồn chồn lo lắng; là bình minh đánh dấu sự mở đầu một ngày mới của kiếp sống nhân sinh.
 1. Hãy sấp mình xuống với Mẹ trong một thái độ cảm tạ hết lòng vì tất cả những ân huệ mà Cha trên trời, vì yêu thương và quan phòng đã ban cho các con. Chính Chúa Cha, Ðấng đã định liệu từng giây phút cuộc đời các con, là cách bày tỏ tình yêu và lòng nhân ái thần linh của Người. Các con đang sống trong thời gian, để đem đến sự thực hiện một chương trình yêu thương vĩ đại của Người.
 2. Ngay cả khi các con lìa bỏ Người, Người không bao giờ bỏ rơi các con, nhưng ngược lại, Người sửa soạn, chờ đợi và hoàn tất sự trở về trọn vẹn của các con. Lòng nhân từ thần linh của Người là một giọt sương trên trời rơi xuống, làm cho sự khô cằn lớn lao của thế giới này nên phì nhiêu, và làm cho sa mạc nơi các con đang sống được bừng nở với thánh đức và với sự sống.
 3. Giờ đây các con đang bước vào thời gian mà sự kỳ diệu của lòng nhân từ thần linh sẽ được tỏ lộ cho mọi người. Hãy nhìn nhân loại nằm rã rượi và đầy thương tích, bị xé nát và đánh bại, bị đe dọa và đánh đập, bị ốm đau và hấp hối như thế nào. Tự mình họ không còn có thể chỗi dậy được, trừ phi có một lòng thương xót vô biên đỡ họ lên.
 4. Thời giờ đã điểm, lúc mà Cha trên trời sẽ bồng ẵm họ trong vòng tay của Người, Người sẽ cứu họ khỏi sự dữ, sẽ chữa lành và đem họ vào trong vườn hoan lạc của Người.
 5. Hãy sấp mình xuống với Mẹ trong một thái độ thật lòng đền bù vì muôn vàn lăng nhục xúc phạm tới Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Con, Ðấng than van trong các con với những tiếng rên rỉ không nói được nên lời.
 6. Biết bao nhiêu tội ác vẫn còn bị lỗi phạm mỗi ngày trong thế gian! Lề luật của Thiên Chúa bị ngang nhiên vi phạm, danh Người bị phỉ báng; thời đại Người bị tục hoá. Giá trị của sự sống không còn được tôn trọng nữa; con số những vụ phá thai ngày càng lớn hơn; những tội sát nhân và tội ác hận thù dã man và đẫm máu bùng nổ thình lình, đe doạ nền hoà bình của tất cả nhân loại.
 1. Ngày hôm nay, nhiều biết bao những tội nghịch lại Chúa Thánh Thần đang được vấp phạm! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với lòng khiêm nhượng và tín thác khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến, như một sương mờ buổi sáng, để canh tân bộ mặt trái đất và làm mới toàn thể địa cầu.
 2. Ðừng lãng phí những thời gian cuối cùng của năm này trong sự náo nhiệt và lo ra. Hãy sấp mình xuống với Mẹ trong cầu nguyện để tôn kính, tạ ơn và đền tội. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cho các con biết rằng các con đang sống trong thời gian của cuộc đại thử thách, nhưng thời gian đó rất ngắn ngủi, để các con bước vào kỷ nguyên mới đang chờ đón các con.”

 

 Còn tiếp…

 

Download – Tải toàn bộ sách CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ

 

Trở về đầu trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí Mật Lộ Đức

 
Đức Mẹ Nói Cùng Tôi

(St. Marie Bernadette Soubirous, Ep. Ad P. Gondrand, a 1861:
cf. A. Ravier, Les Écrits de Sainte Bernadette, Paris 1961, pp 53-59)

Related imageNgày kia tôi cùng với hai đứa con gái khác đi xuống bờ sông Gave, thì thình lình tôi nghe thấy một cái gì đó như tiếng gió vi vu. Tôi ngoảnh đầu lại hướng về phía đồng cỏ gần bờ sông, song cây cối vẫn lặng lẽ, rõ ràng là tiếng động không xuất phát từ chúng. Đoạn tôi nhìn lên và thấy ngay trong động đá một vị nữ lưu mặc chiếc áo trắng dễ thương với chiếc giây thắt lưng óng ánh. Trên chân của bà mỗi bên đều có một bông hồng mầu vàng nhạt, cùng mầu với những hột ở chuỗi mân côi của bà.

Thấy thế tôi giụi hai mắt, nghĩ rằng tôi đang thấy một cái gì đó, và tôi xỏ tay vào viền quần đựng cỗ tràng hạt. Tôi muốn làm dấu thánh giá, nhưng tôi không thể làm được, và tay tôi trở nên rụng rời. Bấy giờ vị nữ lưu này làm dấu thánh giá và tôi cố làm dấu như bà, mặc dù tay tôi run lẩy bẩy. Thế là tôi bắt đầu lần hạt mân côi, trong khi đó vị nữ lưu này lấy ngón tay đưa hạt chuỗi mà không nhép miệng gì cả. Khi tôi hết đọc Kinh Kính Mừng thì bà liền biến đi.

Tôi hỏi hai cô bạn của mình xem họ có thấy được điều gì chăng, họ nói không. Dĩ nhiên họ muốn biết tôi đã làm gì, và tôi cho họ biết rằng tôi đã thấy một vị nữ lưu mặc bộ áo trắng đẹp, mặc dù tôi không biết bà ấy là ai. Tôi dặn họ đừng nói điều gì về câu chuyện này, và họ cho tôi rằng tôi ngớ ngẫn với những thứ ấy. Tôi nói là họ sai rồi, và tôi đã cảm thấy bị thúc đẩy trở lại nơi này vào hôm Chúa Nhật sau đó …

Lần thứ ba tôi đến đó thì vị nữ lưu này đã mở miệng nói với tôi và xin tôi hãy trở lại hằng ngày trong vòng 15 ngày. Tôi nói tôi sẽ làm như thế, đoạn bà bảo tôi rằng bà muốn tôi nói với các vị linh mục hãy xây cất lên một nguyện đường ở đó. Bà cũng bảo tôi hãy uống nước ở rạch nước. Tôi đã đến con sông Gave là giòng nước duy nhất tôi thấy. Thế rồi bà làm tôi nhận ra rằng bà không nói về con sông Gave, mà là một tia nước nhỏ gần chỗ tôi đứng. Tới nơi, tôi chỉ thấy có một vài giọt nước, còn toàn là bùn. Tôi chụm tay lại để hớt lấy một chút nhưng không được, tôi liền cào đất lên. Tôi cố tìm lấy một ít giọt nước, nhưng mãi vào lần thứ bốn tôi mới có đủ lượng nước để uống. Đoạn người nữ lưu biến đi và tôi trở về nhà.

Tôi đã trở lại đấy 15 ngày, trừ một ngày Thứ Hai và một ngày Thứ Sáu, và lần nào bà cũng hiện ra và bảo tôi tìm một rạch nước mà tắm cũng như để xem chuyện các vị linh mục xây nguyện đường ở đó thế nào. Bà nói tôi cũng phải cầu nguyện nữa để cầu cho tội nhân ăn năn cải thiện đời sống. Tôi đã hỏi bà nhiều lần về ý định của bà, song bà chỉ mỉm cười. Sau cùng, với cánh tay giang ra và đôi mắt ngước lên trời, bà bảo tôi rằng bà là Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Trong 15 ngày đó, bà đã nói với tôi ba điều bí mật, nhưng tôi không được phép nói với ai cả, và tôi vẫn giữ cho tới nay. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ The Office of Readings, Saint Paul Editions, 1983, trang 1343-1344)

 
 

Bí Mật Lộ Đức


 

Image result for thanh nu bernadetteTheo diễn tiến của Biến Cố Thánh Mẫu nổi tiếng được chính thức công nhận xẩy ra trong lịch sử Giáo Hội từ trước đến nay, thì người ta chỉ nghe nói đến Bí Mật Fatima và Bí Mật La Salette thôi, chứ đâu có bao giờ nghe đến Bí Mật Lộ Đức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có Bí Mật Lộ Đức. Đúng thế, trong 18 lần hiện ra với thiếu nữ Bernadette 14 tuổi tại một hang động ở Massabielle, vào lần hiện ra thứ 7, 23/2/1858, người thiếu nữ quê mùa bần cùng thất học chưa được rước lễ lần đầu này cho biết là Mẹ Maria quả thực đã tiết lộ cho cô biết 3 bí mật riêng (three personal secrets), những bí mật nhiều người tò mò muốn biết nhưng cuối cùng chẳng ai được biết vì Mẹ Maria không cho cô nói lại với ai. Thậm chí cho tới nay, cho dù Bí Mật Fatima phần thứ ba là bí mật đầy rùng rợn (theo óc suy tưởng của nhiều người), tưởng chừng như không bao giờ được Tòa Thánh công bố, vì ích chung, cũng đã được lịch sử ghi nhận nội dung của nó khi nó được Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin chính thức tiết lộ ngày 26/6/2000, nhưng Bí Mật Lộ Đức vẫn hoàn toàn là một huyền nhiệm.
    Bí Mật Lộ Đức sở dĩ không được tiết lộ, trước hết, có thể là vì bí mật này chỉ liên quan tới bản thân của vị thụ khải Bernadette thôi. Nếu liên quan tới tình hình thế giới và Giáo Hội, chắc chắn không sớm thì muộn cũng được tiết lộ thôi, như trường hợp của Bí Mật Fatima phần thứ ba vậy. Có thể một trong ba bí mật được Mẹ Maria tiết lộ cho người con gái sống trên đời 35 năm ngắn ngủi đầy đau thương này liên quan tới thân phận của chị, như Mẹ đã tỏ cho chị biết vào lần hiện ra thứ ba, 18/2: “Mẹ không hứa với con hạnh phúc ở đời này mà là đời sau”, một lời cũng đã được tân Chân Phước Zélie Guérin (mới được tôn phong cùng chồng là Louis Martin vào Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2008 ở vương cung thánh đường Lisieux Pháp quốc), mẹ của chị Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, cảm nghiệm khi đi hành hương Lộ Đức vào những ngày cuối đời nhưng không được phúc chữa lành. Người ta cũng có thể suy đoán thêm một trong 3 điều bí mật riêng tư được Mẹ Maria tiết lộ cho chị biết ấy liên quan tới ơn gọi tu trì của chị, vì chị đã bắt đầu sống đời tận hiến trong Dòng Chị Em Bác Ái ở Nevers ngày 4/7/1866, khi chị được 22 tuổi, sau Biến Cố Lộ Đức 8 năm, cho đến ngày chị qua đời 13 năm sau, 16/4/1879.
Related image
    Tuy nhiên, ngoài 3 bí mật tư riêng liên quan tới bản thân của vị thụ khải Bernadette, thực tế cho thấy có một Bí Mật Lộ Đức liên quan đến hết mọi người, bởi thế cần phải tìm hiểu và khám phá để có thể đáp ứng “dấu chỉ thời đại” nơi Biến Cố Thánh Mẫu 150 năm (1858-2008) đặc biệt này, nhất là vào dịp Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2008, một lễ liên quan tới danh xưng “Mẹ hoài thai vô nhiễm tội – Que soy era Immaculada Councepciou” của Mẹ ở Lộ Đức vào lần hiện ra thứ 16 ngày 25/3. Vậy cái được gọi là Bí Mật Lộ Đức đây là gì, nếu không phải là cái bí mật tại sao Lộ Đức là nơi có một danh xưng liên quan tới linh hồnvô nhiễm của Mẹ lại là nơi xẩy ra những phép lạ chữa lành xác thân con người? Đúng thế, có hai đặc điểm chính yếu và chuyên biệt ở Lộ Đức, thứ nhất đó là danh xưng “Mẹ hoài thai Vô Nhiễm Tội”, khác với ở danh xưng của Mẹ ở Fatima “Mẹ là Đức Bà Mân Côi” ngày 13/10/1917,  và thứ hai là các cuộc chữa lành bệnh nạn phần xác cho con người, một sự kiện không xẩy ra ở các Biến Cố Thánh Mẫu khác, dù biến cố ấy có thể nổi tiếng hơn như Fatima chẳng hạn. Nếu quả thực đây là Bí Mật Lộ Đức thì ý nghĩa của nó là gì và tại sao lại như thế?
    Vào ngày 13/6/2008, tôi có nhận được một điện thư của vị muốn giúp ý kiến về đề tài tĩnh tâm có lợi cho cả hai đoàn thể Đạo Binh Xanh và Đạo Binh Đức Mẹ: Thánh Mẫu học theo thánh An Phong hay thánh Long Mộng Phố, hoặc linh đạo Fatima. Tôi đã đề nghị trong năm 2008 là thời điểm Mừng Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức 150 năm, cũng là thời điểm Mừng 20 năm Phong Thánh cho Các Chứng Nhân Đức Tin trên Đất Việt, đề tài nên chọn là lời Mẹ nói với chị Thánh Bernadette vào lần hiện ra thứ ba 18/2/1858: ‘Mẹ không hứa với con hạnh phúc đời này mà là đời sau’. Đề tài này rất thích hợp với Bí Mật Fatima phần thứ ba liên quan tới thị kiến tử đạo. Trong phần hội thảo chung, tôi đề nghị nêu lên vấn nạn là: ‘Tại sao ở khi hiện ra ở Lộ Đức, Mẹ Maria tự xưng mình ‘Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội’ ngày 25/3 là những gì liên quan đến phần hồn của Mẹ mà Mẹ lại biến Lộ Đức thành Trung Tâm Thánh Mẫu duy nhất nổi tiếng về các phép lạ chữa lành phần xác cho một số tâm hồn?’ Thế rồi vào ngày 11/8, vị này cho tôi biết rằng: “Đề tài này tuy vậy mà cũng khó, phải có những gợi ý”. Tôi đã hồi âm cho vị ấy là: “Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời được chất chứa trong lời ĐTC GPII huấn dụ trong huấn từ Truyền Tin ở Lộ Đức ngày 15/8/2004 như sau: ‘Từ tảng đá ở động Massabielle, Vị Trinh Nữ này đã hiện ra với Bernadette. Tỏ mình ra như Đấng đầy ơn phúc của Thiên Chúa, Mẹ đã kêu gọi thống hối và nguyện cầu. Mẹ đã chỉ cho Bernadette một mạch nước, và xin em uống mạch nước này. Mạch nước mới mẻ ấy đã trở thành một trong những biểu hiệu của Lộ Đức: một biểu hiệu của sư sống mới được Chúa Kitô ban cho tất cả những ai hướng về Người.”.
    Trong Bài Giảng cho Thánh Lễ Mẹ Đau Thương Thứ Hai 15/9/2008 cho Thành Phần Bệnh Nhân trước tiền đường của Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi Lộ Đức, ĐTC Biển Đức XVI, trong chuyến tông du Pháp quốc ngày 12-15/9/2008, đã tiếp tục khai triển chiều hướng trên đây của ĐTC Gioan Phaolô II liên quan tới biểu hiệu nước ở Lộ Đức, như thể hai vị tỏ ra muốn cùng nhau đi sâu vào tất cả những gì là huyền nhiệm ở Lộ Đức để hoàn toàn làm sáng tỏ cái thực sự là Bí Mật Lộ Đức này trước mọi người:
Related image “Nụ cười của Mẹ Maria là suối nước sự sống. Chúa Giêsu phán: ‘ai tin Tôi thì từ lòng họ sẽ vọt lên những giòng sông chảy nước sự sống’ (Jn 7:38). Mẹ Maria là người đã tin tưởng, và từ cung lòng của Mẹ, những giòng sông chảy nước sự sống đã tuôn ra tưới dội lịch sử loài người. Giòng suối mà Mẹ Maria chỉ cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu đơn sơ về thực tại thiêng liêng nàyTừ trái tim tin tưởng của Mẹ, từ tấm lòng từ mẫu của Mẹ, chảy ra nước sự sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng việc dìm mình vào những bể tắm ở Lộ Đức, rất nhiều người đã khám phá ra và đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ mẫu dịu dàng êm ái của Vị Trinh Nữ Maria này, bằng việc tỏ ra gắn bó với Mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với Chúa! … Đó là lý do tại sao có rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức đây để được giãn cơn khát của mình nơi ‘nguồn mạch yêu thương’ này, và để cho mình được Mẹ dẫn đến với nguồn cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu Cứu Thế Con Mẹ”.
    Tóm lại, nếu ở Fatima, tất cả Bí Mật Fatima (3 phần) được Mẹ Maria tỏ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết vào lần hiện ra thứ ba 13/7/1917, là “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria”, một trái tim liên quan tới định mệnh chung của nhân loại, đến trình trạng “nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình”, thì tất cả Bí Mật Lộ Đức là ở nơi nụ cười của Mẹ Maria, một cử chỉ độc đáo chưa từng có trong lịch sử Biến Cố Thánh Mẫu, một nụ cười là suối nước sự sống tràn đầy “vui mừng và hy vọng”, có tác dụng gia tăng đức tin phần hồn, thậm chí chữa lành cả phần xác của một số tâm hồn thiên định nào đó.
    Nếu Biến Cố Thánh Mẫu Fatima liên quan đến lửa, (sự kiện mặt trời nhẩy múa trên trời ngày 13/10/1917), cũng như tới tước hiệu Mẹ Mân Côi, cả hai ám chỉ quyền thế của Mẹ đối với Thiên Chúa (như Bí Mật Fatima phần 3 cho thấy), thì Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức liên quan tới nước, (sự kiện mạch nước vọt lên từ đất ngày 25/2/1858), cũng như tới tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm, cả hai ám chỉ tình trạng Mẹ dồi dào ân sủng là để mang lại sự sống cho con cái khổ đau, như ĐTC BĐXVI khẳng định trong huấn từ Truyền Tin CN 14/9/2008 ở Lộ Đức như sau:
    “Ơn Hoài Thai Vô Nhiễm được ban cho Mẹ Maria không phải chỉ là một ơn huệ của một cá nhân, mà là một ân sủng cho tất cả mọi người, một ân huệ được ban cho toàn thể dân Chúa. .. chúng ta là con cái của Mẹ Maria, chúng ta cũng được hưởng bổng lộc từ tất cả mọi ân huệ Mẹ có; phẩm vị khôn sánh Mẹ có được nhờ Hoài Thai Vô Nhiễm rạng ngời chiếu tỏa trên chúng ta là thành phần con cái của Mẹ”.
    Bí Mật Fatima và Bí Mật Lộ Đức có một liên hệ mật thiết với nhau thế này: nếu ở Fatima Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Mẹ tỏ cho Lucia biết “là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa”, thì ở Lộ Đức, Đấng “hoài thai Vô Nhiễm Tội” đến là để “thông ơn Thiên Chúa” cho con cái của mình, được thể hiện rõ ràng nhất qua những lần Mẹ chữa lành phần xác cho một số cá nhân đặc biệt nào đó, trong vô số trường hợp được cho biết là mỗi năm có khoảng 40 vụ chữa lành trình báo cho giáo quyền địa phương Lộ Đức, nhưng Giáo Hội mới chính thức công nhận 67 phép lạ. Nếu việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật được thuật lại trong các Phúc Âm là những gì chứng thực Vương Quốc Thiên Chúa gần đến hay Ơn Cứu Độ sắp hoàn thành thế nào, thì những việc chữa lành phần xác cho con người ở Lộ Đức mãi đến ngày nay, trong một thời đại văn minh tân tiến tột độ về khoa học và kỹ thuật nhưng lại đang bị phá sản đức tin từ thế kỷ 19, cũng là những gì báo trước Nước Mẹ trị đến cho Nước Chúa vinh quang, Nước của “Đức Mẹ Mân Côi” cũng là “Đức Mẹ Thắng Trận”, Đấng đã khẳng định ở Fatima ngày 13/7/1917 cuối phần Bí Mật Fatima thứ hai là “cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng”!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

CHUẨN BỊ HÔN NHÂN

Chắc chắn người ta luôn phải chuẩn bị bất cứ điều gì, dù to hay nhỏ, đặc biệt là vấn đề hôn nhân và gia đình.

 

Cuộc đời có nhiều cái khởi đầu và nhiều cái kết thúc. Một trong những cái đó là việc kết hôn. Chuẩn bị hôn nhân là chuẩn bị kết-thúc-cuộc-sống-độc-thân để chuẩn bị khởi-đầu-cuộc-sống-hôn-nhân. Đó là khoảng “giao thoa” quan trọng trong một đời người.

 

CHUẨN BỊ ĐỜI THƯỜNG

 

Để chuẩn bị hôn nhân, đây là vài điều cần lưu ý:

 

1. XIN Ý KIẾN NGƯỜI LỚN

 

Người ta nói: “Bảy mươi học bảy mốt”. Người lớn có kinh nghiệm sống nhiều hơn, vì họ đã trải qua nhiều thứ.Bạn nên nhờ ai tư vấn?Ông bà, cha mẹ, anh chị, những người lớn khác mà bạn tín nhiệm, và có thể bạn cần đến cả nhà tư vấn nữa.

 

2. CÂN NHẮC CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

 

Hãy nói về các vấn đề mà có thể bạnkhông muốn nhắc tới, nhưng lại là các vấn đề quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Hãy thảo luận về con cái, ân ái, và tài chính. Những điều đó xem chừng rất bình thường nhưng lại “không bình thường” đấy!

 

3. CÙNG LẬP KẾ HOẠCH

 

Đó là kế hoạch vui nhưng nó cũng gây căng thẳng lắm. Đây là kế hoạch quan trọng đầu tiên của những người chuẩn bị sống đời hôn nhân. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm vềcách làm vui lòng nhauvà cách xử lý các tình huống nan giải.

 

4. THẢO LUẬN VỀ TÀI CHÍNH

 

Tình yêu và hôn nhân cần sự lãng mạn, nhưng vấn đề tài chính lại không là vấn đề lãng mạn, nhưng rất quan trọng. Có thể nó cũng chẳng là vấn đềchi cả, hoặc nó không là vấn đề lớn. Nhưng hãy chắc chắn rằngcả hai phải biếtgiải quyết vấn đề này trong hôn nhân để tránh xung đột.

 

5. CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN

 

Cầu nguyện là việc làm cần thiết và quan trọng đối với các Kitô hữu. Cầu nguyện càng quan trọng hơn khi bạn sắp sửa kết hôn, vì đó là điều quan trọng cả đời người.Không chỉ cầu nguyện riêng và cầu nguyện cho nhau, mà hãy dành thời gian cùng ở bên nhau và cùng nhau cầu nguyện.

 

6. TẬN HƯỞNG KHOẢNG RIÊNG

 

Hôn nhân là điều kỳ diệu, nhưng hầu như các cặp vợ chồngđều phải cố gắng tìm những khoảnh khắc riêng một mình. Hãy tận dụng thời gianưu tiên cho hôn nhân,nhưng cũng cần có những khoảng riêng để tự tận hưởng mình!

 

7. CÂN NHẮC KỲ NGHỈ

 

Những ngày nghỉ là dịp gần gũi hơn với gia đình, nhưng những ngày nghỉ cũng là khoảng thời gian gây căng thẳng giữa hai người yêu nhau, có những người “suy diễn” rồi “hư bột hư đường” hết trơn. Hãy thảo luận và cùng nhau lập kế hoạch chung, và hãy cởi mở để có thể tùy cơ ứng biến!

 

8. ĐỪNG GIỮ BÍ MẬT

 

Nếu có điều gì không thể thảo luận, thì đây là thời điểm cần rạch ròi. Có những điều rất khónói khi hò hẹn, nhưng khi chuẩn bị kế hoạch sống chung thì không thể “ngại” được, vì phải biết rõ nhau nhiều hơn để có thể quyết định dứt khoát.

 

9. TẬN HƯỞNG HẠNH PHÚC

 

Rất căng thẳng khi bạn chuẩn bị kết hôn, nhưng hãy cố gắng tận hưởng hạnh phúc ấy, hãy chia sẻ và cùng giúp nhau tận hưởng! Thái độ đúng đắn đối với hôn nhân có thểhoán chuyển khó khăn thành dễ dàng!

 

10. GHI NHỚ LỜI HỨA

 

Khi quyết định kết hôn, vừa mặc nhiên vừa minh nhiên, hai người cùng thề hứa chung thủy với nhau trong mọi hoàn cảnh, vui hoặc buồn, giàu hoặc nghèo, khỏe hoặc bệnh,… hứa tôn trọng và yêu thương nhau suốt đời. Đó là “bản án chung thân” tự mình ký, tự nguyện hứa thì phải cố gắng giữ, không thể thích thì giữ, chán thì thôi.

 

Chúng ta có thể coi đó là “Thập Giới Hôn Nhân”, đặc biệt là CHỚQUÊN mệnh lệnh của Thiên Chúa: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6; Mc 10:9). Mệnh lệnh có nghĩa là PHẢI tuân thủ, PHẢI thi hành, không thể tùy ý hoặc tùy hứng.

 

CHUẨN BỊ TÂM LINH

 

Khi nói về hôn nhân, Thánh Phaolô cho biết: “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt 13:4-5).

 

Nói về bổn phận trong đời sống hôn nhân, Thánh Phêrô nhắc nhở: “Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế; họ đã phục tùng chồng. Như bà Sa-ra, bà đã vâng phục ông Áp-ra-ham, và gọi ông là ‘ông chủ’. Chị em là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào. Cũng vậy, anh em là những người chồng, trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu; hãy tỏ lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em sẽ không bị ngăn trở” (1 Pr 3:1-7).

 

Hôn nhân Công giáo không thể như hôn nhân các tôn giáo khác, người ta cho rằng “khó khăn” nên có thể gây… “khó chịu”, nhưng đó là sự-khó-khăn-cần-thiết, vì hôn nhân là chuyện “ăn đời ở kiếp” với nhau chứ không phải vui thì ở, buồn thì chia tay. Vì thế, trước khi bước vào đời sống hôn nhân, hãy cân nhắc cho cẩn thận, đừng làm chiếu lệ hoặc a-dua theo xã hội.

 

Liên quan vấn đề hạnh phúc trong hôn nhân và gia đình, có câu chuyện về “Chiếc Hộp Bí Mật” như sau:

 

Có hai ông bà nọ đã sống với nhau hơn 60 năm, họ cùng chia sẻ mọi vui buồn, chỉ có một chiếc hộp bà để dưới gầm giường thì ông không hề biết nó đựng thứ gì, ông tôn trọng quyền riêng tư của bà nên ông không hỏi.

 

Khi bà bị bệnh nặng và có thể bà không qua khỏi, ông chợt nhớ tới chiếc hộp bí mật. Ông lấy ra, và bà cũng đồng ý cho ông mở ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong có hai búp-bê nhỏ bằng len với số tiền 95.000 USD. Thấy vậy, ông ngạc nhiên hỏi: “Thế này là sao?”. Bà ôn tồn: “Khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của em có dặn rằng bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau, nếu chồng con có làm gì khiến con bực mình, con nên im lặng và đi ra chỗ khác, rồi lấy len đan một con búp-bê. Và anh đã thấy đó”.

 

Nghe xong, ông không cầm được nước mắt và nghĩ: “Như vậy, suốt đời người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi sao?”. Ông cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng ông vẫn còn thắc mắc: “Nhưng còn món tiền lớn này thì sao?”. Bà sụt sùi: “Đó là số tiền bán những con búp-bê mà em đã đan được”.

 

Câu chuyện đơn giản nhưng thú vị và thâm thúy, chúng ta có thể mỉm cười khi đọc xong nhưng lại thấy có gì đó lắng đọng sâu sắc khiến chúng ta không thể không suy tư. Số tiền lớn kia là giá trị của những lần người vợ âm thầm chịu đựng người chồng trong cuộc sống hôn nhân. Người vợ cho chúng ta một bài học vô giá về cuộc sống phu thê.

 

Người vợ đã khôn ngoan tự giải thoát bằng cách chịu đựng người chồng để gia đình luôn trong ấm ngoài êm: lấy len đan búp-bê. Một công việc nhỏ bé nhưng giá trị và hiệu quả. Đó là cách bà chấp nhận sự bất toàn của ông, bà chịu đựng và nhịn nhục, tiếp tục yêu thương chính con người của ông. Bà đã chiến thắng chính mình để có thể giữ hòa khí gia đình, đồng thời bà cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng tình yêu của bà dành cho ông là tình yêu chân thậtsâu đậm.

 

Người chồng chính là hình ảnh của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống đời thường, ngoài những mối bất hòa rõ ràng, chúng ta vẫn cứ ngấm ngầm làm khổ người khác (ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp,…) mà chúng ta không hay biết hoặc có ý làm ngơ. Khi biết được sự thể thì có thể đã muộn màng.

 

Trong những cuộc tư vấn hôn nhân và gia đình, người ta thường để mỗi người ở một phòng riêng và đặt ra câu hỏi cho đôi bên: “Điều gì khiến bạn hài lòng trong đời sống hôn nhân?”. Đa số đều trả lời: “Sự quan tâm, chăm sóc và cảm thông của người vợ/chồng”.

 

Chắc chắn ai cũng ước muốn như vậy – trong mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, có thể chúng ta quên rằng chúng ta không thể đòi hỏi người khác bày tỏ vớichúng ta, mà chính chúng ta phải thể hiện trước, bởi vì Kinh Thánh xác định: “CHO thì có phúc hơn là NHẬN” (Cv 20:35).

 

Theo tương truyền, vào một ngày đẹp trời, một đệ tử hỏi Khổng Tử:“Nhân là gì vậy sư phụ?”. Ông đáp:“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Lần khác, một đệ tử nọ lại hỏi:“Câu nào sư phụ tâm đắc nhất?”. Ông cũng đáp:“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”.

 

Câu đó có nghĩa là “cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác”,hay nói cách khác là “mình muốn điều gì thì cũng làm cho người khác cái đó”. Chữ “nhân” nghĩa là người, cũng hàm ý nhân từ, nhân ái, nhân hậu, nhân đạo.Triết lý của chữ “nhân”thật là thâm thúy về giá trị sống của con người.

 

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu người khác như yêu chính mình.Chính Ngài cũng đã truyền lệnh: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7:12; Lc 6:31). Tóm lại, điều gì mình MUỐN thì cũng hãy LÀM cho người khác, và điều gì mình KHÔNG MUỐN thì cũng ĐỪNG LÀM cho người khác. Đó là sự công bình và bác ái đích thực!

 

Hôn nhân là “mạng lưới yêu thương” – từ khi tìm hiểu nhau, yêu nhau, tới khi kết hôn, và kéo dài mãi cho tới hơi thở cuối cùng. Khó chứ không dễ, vì thế mà cần có sự hiện diện của Thiên Chúa làm “dấu cộng” liên kết hôn nhân và gia đình.

 

Hãy lưu ý “lời thề hôn nhân” này: “Anh/em nhận em/anh làm vợ/chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em”. Nghiêm túc chứ không đùa đâu đấy!

 

TRẦM THIÊN THU