May 28, 2023

Nhân tiện cha Long có đề cập đến sự khác biệt giữa đài phát thanh cần có máy radio để nghe và radio Lòng Chúa Thương Xót nghe qua điện thoại, chúng tôi xin giải thích thêm tóm tắt như sau:

1. Công nghệ: Đài nghe qua máy radio sử dụng tần số và làn sóng vật lý để truyền và nhận tín hiệu vô tuyến, trong khi đài quay số điện thoại sử dụng công nghệ kỹ thuật số điện tử để kết nối người gọi với nhau.

2. Nội dung: Đài nghe qua máy radio phát nội dung âm thanh, chẳng hạn như âm nhạc, tin tức, chương trình trò chuyện và thể thao, trong khi đài quay số điện thoại kết nối các cá nhân để liên lạc qua giọng nói. Nhưng với kỹ thuật tân tiến hiện nay, đài quay số điện thoại có thể phát mọi chương trình còn hơn đài nghe qua máy radio

3.Phạm vi: Đài phát thanh nghe qua máy radio có thể được nhận ở khoảng cách xa, đôi khi hàng trăm dặm, trong khi đài phát thanh quay số điện thoại bị giới hạn trong phạm vi của mạng điện thoại do công ty mình đăng ký sử dụng. Nếu có radio apps thì có thể nghe radio qua điện thoại ở khắp nơi trên thế giới

4. Khả năng truy cập: Bất kỳ ai có máy thu thanh đều có thể nghe được chương trình phát thanh AM hay FM trong khi muốn nghe đài quay số điện thoại, người nghe phải đăng ký với công ty điện thoại trước khi truy cập vào mạng điện thoại. Hiện nay ai cũng có bên mình môt điện thoai di động, nên mở máy radio quay số rất dễ dàng và nhanh chóng ở mọi nơi mọi lúc, nhất là qua radio apps

5. Tương tác: Đài phát thanh nghe qua máy radio là một chiều, người nghe không thể nói chuyện với phát thanh viên, trong khi đài quay số điện thoại cho phép liên lạc hai chiều giữa những người nghe và người phát thanh

(AM radio and dial phone number radio are two different technologies, and there are several differences between them.

Technology: AM (Amplitude Modulation) radio uses analog technology to transmit and receive radio signals, while dial phone number radio uses digital technology to connect callers to each other.

Content: AM radio broadcasts audio content, such as music, news, talk shows, and sports, while dial phone number radio connects individuals for voice communication.

Range: AM radio broadcasts can be received over long distances, sometimes hundreds of miles, while dial phone number radio is limited to the range of the telephone network.

Accessibility: AM radio broadcasts can be received by anyone with a compatible radio receiver, while dial phone number radio requires a telephone subscription and access to the telephone network.

Interaction: AM radio broadcasts are one-way, with listeners unable to interact with the content, while dial phone number radio allows for two-way communication between callers.)