February 6, 2023

Quý vị muốn ủng hộ cho nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót.

Quý vị tại Việt Nam:

Ngân Hàng Agribank – số TK: 1900 5555 6 9999 – chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn

Quý vị tại Hoa Kỳ:

Transfer – Dang Anh Hoang Nguyen – bank account: 488 105 345 059 (Bank of America)

Zelle: (714) 722-9869 – Name: Hoang Nguyen