Day: January 6, 2022

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị ma quỷ tấn công

Hãy áp dụng bản chỉ dẫn nhanh này để nhận diện được, đâu là những dấu hiệu của một cuộc công kích tâm linh. Một trong những kỹ năng cần thiết nhất của người sống tâm linh, là khả năng biện biệt, nhận diện ra cho được những dấu hiệu của một cuộc tấn công thiêng…

Tổng lãnh thiên thần Ra-pha-en, vị thần y ủi an và chữa trị “mát tay” cho những ca đau khổ

Danh xưng của vị tổng lãnh thiên thần này trong tiếng Híp-ri có nghĩa là “Thần y” (Divine Healer). Trong ba vị tổng lãnh thiên thần được nhắc đến trong Kinh thánh, có lẽ Ra-pha-en ít được biết đến nhất. Điều này có thể là do, tổng lãnh thiên thần Ra-pha-en chỉ được nhắc đến…