December 6, 2023

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu ƠN ĐẠI XÁ khi thực hiện các việc như sau:

 • Chiều ngày cuối năm (ngày 31 tháng 12), ai hát hoặc đọc Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.
 • Ngày đầu năm mới (ngày 01 tháng 01), ai hát hoặc đọc Kinh “Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo” (Veni Creator Spiritus) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.
  Các ơn Đại Xá này mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.
  Để lãnh nhận ơn Đại Xá cần có ý lãnh hơn Đại Xá khi thực hiện các việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường:
 • Xưng Tội,
 • Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá,
 • Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng: có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.
  Ơn này cả Tết Dương lịch lẫn Âm lịch.
 • Ân xá có hai loại: Ðại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).
  Bà Thánh Brigitta nói: “Ai lãnh được một Đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí tích Rửa tội mà chết vậy”.
 • Mọi tín hữu có thể lãnh Đại xá, Tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).

 • Thánh thi “LẠY THIÊN CHÚA (TE DEUM)”

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
  Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
  Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục,
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
  Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh !
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
  Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
  Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
  Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
  Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
  Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. Amen.

 • Kinh “LẠY CHÚA NGÔI BA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO (VENI CREATOR SPIRITUS)”

 • Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
  Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
  Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
  Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
  Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
  Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
  Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
  Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
  Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
  Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
  Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
  Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
  Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
  Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
  Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
  Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
  Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
  Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
  Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
  Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
  Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
  Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
  Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
  Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.

Xin Anh Chị Em loan báo rộng rãi điều này để Danh Chúa cả sáng và sinh ơn ích cho các linh hồn.