Day: October 24, 2021

Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?

Thứ Hai, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 25/10/21 BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17 “Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta không phải…

Giáo Huấn Của Chân Lý

Bài học chân lý Phúc lớn cho người được Chân lý đích thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình. Lý trí và giác quan ít nhìn sâu được vào sự vật, nên thường chúng chỉ lừa ta. Tranh luận cao kiến về những…

Tự Khiêm

Tính ham biết Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì ! Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu…

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa – TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong Mẹ Têrêxa lên bậc Chân Phúc mà ta quen gọi là Á thánh cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo.…

Những kẻ thù của kinh Mân côi

NHỮNG KẺ THÙ CỦA KINH MÂN CÔI 30. Bây giờ ta mới thấy thật là bất chính, nếu người ta ngăn cản những tiến bộ của Hiệp hội Mân Côi, hoặc chê bai những người chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi. Bởi vì vẫn có những người tự cho mình là trí thức, coi thường và…