Day: October 17, 2021

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Hai, Lễ Thánh LUCA, Thánh Sử. – 18/10/21 THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. * Thánh Luca, “người thầy thuốc yêu quý” là bạn đồng hành của thánh Phaolô và cũng là tác giả sách Tin Mừng, trong sách này người đã trình bày lòng nhân hậu của Chúa Kitô rõ ràng hơn…

Giãi Bày Với Chúa Những Nhu Cầu Và Xin Ngài Ban Ơn

Chúa biết và có thể chữa ta Ôi Chúa Giêsu chí nhân chí ái ! Giờ đây con khát khao, nôn nóng rước Chúa, Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con chìm sâu trong vực thẳm của tội ác và thói hư, Chúa biết…

Không Khiêm Nhượng Và Xả Kỷ, Sẽ Không Có Sùng Ái

Phải khiêm nhượng Con cần phải thiết tha đi tìm ơn sùng mộ, khẩn khoản cầu xin, nhẫn nại và tin tưởng chờ đợi, nhận mà biết ơn, khiêm nhượng nắm giữ, tâm thành cộng tác vào hoạt động của ơn đó, và để mặc Chúa định thời giờ và cách thế đến thăm con.…

Tâm Hồn Ao Ước Rước Lễ

Sùng ái nồng nhiệt “Ôi ! Lạy Chúa ! Lòng từ bi Chúa dành cho những người kính sợ Chúa, cao cả chừng nào” (Ps. 31, 20). Lạy Chúa ! Khi con tưởng nghĩ tới một số linh hồn trung tín, đến rước Chúa với lòng sốt sắng và yêu mến, thường con không khỏi cảm…