February 6, 2023

Chào cha Peter Lê Thanh Quang

con tên là Giuse Vương Tuấn Anh, 39 tuổi, ở TP.Cần Thơ, Việt Nam. Thông qua trang mạng Youtube mà con được biết về những bài giảng của Cha, rất tốt cho người Công giáo đào sâu thêm đức tin của mình. Con có một số câu hỏi thắc mắc sau, nếu được mong Cha giải thích thêm để con được rõ hơn, để kiên tâm sống niềm tin giữa đời.

Câu 1: Các Thánh được lên Thiên Đàng rồi, nhưng con cháu các Ngài vẫn còn sống ở trần gian. Nếu con cháu các Ngài phạm tội trọng hoặc chống phá Giáo Hội thì những việc làm này có ảnh hưởng đến các Thánh hay không? Sau này đến ngày phán xét chung thì các Thánh có bị phán xét lại hay không???

Câu 2: người Công giáo trong lúc hấp hối thì được Linh mục cho sức dầu, giải tội, rước Mình Thánh Chúa và ban ơn Toàn Xá để được về thẳng Thiên Đàng. Vậy trong trường hợp nào??? thì được ban ơn Toàn Xá cho người hấp hối để sau khi họ chết thì được về thẳng Thiên Đàng mà không phải qua luyện ngục thanh luyện.

Câu 3: những người Tôn giáo bạn (Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo…..) họ biết Chúa nhưng họ không theo Chúa, nhưng họ vẫn sống tốt, ăn ngay ở lành, giúp người giúp đời…. Vậy sau này đến ngày Phán Xét Chung thì họ có bị phán xét và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa hay không??? Mặc dù họ biết Chúa nhưng họ không theo Chúa. Vậy người Công giáo có phải giới thiệu và thuyết phục lại để họ tin vào Chúa nữa hay không??? Còn nếu người Công giáo không giới thiệu Chúa cho những người Tôn giáo bạn thì sau này người Công giáo có chịu trách nhiệm trước mặt Chúa hay không???

Con cám ơn Cha nhiều.

Trả lời:

1. Ơn cứu rỗi tính trên từng người, chứ không trên cho gia đình nào, con cháu ông thánh phạm tội không hối cải là tự cá nhân đó từ chối vào Thiên đàng. Các thánh đã lên Thiên đàng thì ở mãi mãi trên Thiên đàng.

2. Người công giáo hấp hối thì các Linh mục xức dầu bệnh nhân, thì nhớ ban ơn toàn xá cho họ.Họ có hưởng ơn toàn xá được hay không là do lòng Chúa Thương xót xét cho họ.

3. Lên Thiên đàng hay xuống hoả ngục là do Chúa phán xét theo Lòng Thương xót Chúa, họ có thực tâm yêu Chúa và yêu mọi người thì ở với Chúa . Chúa là tình yêu. Không giống Chúa tình yêu thì giống ma quỷ, ma quỷ chỉ có ghen tương thù hận, không có tình yêu là nơi kẻ dữ lựa chọn. Chúa cứu mọi người, nhưng Chúa cũng tôn trọng tự do của mỗi người, muốn nhận hay không muốn nhận ơn cứu độ, mỗi người tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.Người công giáo có bổn phận rao giảng Tin mừng cho người muốn nghe, và tôn trọng tự do lựa chọn của từng người.