Day: October 2, 2021

20 Điều Thiên Thần Bản Mệnh Làm Cho Chúng Ta

Hãy tưởng tượng bạn có một vệ sĩ luôn ở bên bạn. Anh ấy đã làm tất cả những việc vệ sĩ thường làm như bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, tránh xa những kẻ tấn công và nói chung là giữ cho bạn an toàn trong mọi tình huống. Nhưng anh ấy cũng làm nhiều hơn…

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 03/10/21 Bài Ðọc I: St 2, 18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Trích sách Sáng Thế. Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng…