February 6, 2023
 1. Sự đau khổ được sống trong tinh thần Kitô là điều kiện mà Thiên Chúa đã ấn định, Ngài là Đấng tạo dựng tất cả mọi ơn sủng để dẫn đến ơn cứu chuộc, để mang lại vinh quang cho chúng ta.
 2. Chúng ta càng đau khổ, chúng ta càng nhận được tình yêu.
 3. Chúa Giêsu muốn săn sóc trọn vẹn tâm hồn chúng ta.
 4. Thiên Chúa muốn sự bất khả của mình là ngai quyền năng của Ngài.
 5. Đức tin là ngọn đuốc hướng dẫn các bước đi của những tâm hồn cô quạnh.
Ảnh cùng dòng
 1. Trong mớ rối bòng bong của các dục vọng và các thăng trầm trái nghịch của cuộc sống, ước gì hy vọng được chúc phúc từ lòng thương xót Chúa đến cứu giúp chúng ta.
 2. Đặt trọn tin tưởng của bạn vào một mình Chúa.
 3. Sự an ủi tốt nhất là sự an ủi từ lời cầu nguyện.
 4. Đừng sợ bất cứ một chuyện gì. Ngược lại, nghĩ rằng mình hạnh phúc vì được xem là xứng đáng và hãy tham dự vào các đau đớn của Thiên Chúa làm Người.
 5. Thiên Chúa để bạn trong bóng tối này vì vinh quang của bạn: đó là cơ hội lớn cho việc thăng tiến con đường thiêng liêng của bạn.
 6. Hạnh phúc chỉ thấy được ở trên Trời.
 7. Cám dỗ của quỷ càng mạnh thì tâm hồn của chúng ta càng gần với Chúa.
 8. Cảm tạ Chúa vì đau khổ của mình và chấp nhận uống chén đắng của Vườn Giêtsêmani.
 9. Hãy chịu đựng các đau khổ đời mình để có thể thông công vào các đau khổ của Chúa Kitô.
 10. Cầu nguyện là khí cụ tốt nhất bạn có trong tay: đó là chìa khóa mở cho chúng ta tâm hồn của Chúa.
  ST