December 6, 2023

Câu trả lời cách khéo léo của cha xứ thánh thiện, quan thầy tất cả các linh mục.
Chúng ta phải đến nhà thờ bao lâu trước khi thánh lễ bắt đầu? Dù Giáo hội không đưa ra một quy tắc nào nhằm thiết lập thời gian cụ thể, chẳng hạn như 30 hoặc 15 phút, nhưng Giáo hội đưa ra cho chúng ta nhiều đề nghị phong phú để định tính thời gian.

Ảnh cùng dòng

Xét về bản chất, đó là thời gian đủ để bước vào cuộc hồi tâm và sống trọn vẹn Hy tế cực thánh của Chúa Kitô, Đấng ban Mình và Máu của Ngài trong thánh lễ để cứu chuộc chúng ta.

Về vấn đề này, cha Wellington de Castro, thuộc tổng giáo phận Campo Grande ở Brazil, đã nhắc lại trên mạng xã hội những lời khuyên ngắn gọn, đơn giản và sâu sắc của vị cha xứ thánh thiện, quan thầy của tất cả các linh mục: thánh Gioan Maria Vianney, Cha sở họ Ars, người được kính nhớ trong phụng vụ vào ngày 4 tháng 8.

Dưới đây là những lời khuyên quý giá:

“Nên dành ra ít là 15 phút để chuẩn bị lắng nghe Thánh lễ với lòng sùng mến.

Nên đến trước thánh lễ để có giờ lần chuỗi Mân Côi.

Nên tự hạ, quỳ gối trước mặt Thiên Chúa nhân lành, bằng cách noi gương tự hủy thẳm sâu của Ngài trong Bí tích Thánh Thể, và thực hiện việc kiểm tra lương tâm, bởi vì để tham dự Thánh lễ tốt hơn ta cần phải ở trong tình trạng ân sủng.

Ồ, nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta hiểu được giá trị của Hy tế thánh, chúng ta sẽ tỏ ra nhiệt thành hơn trong việc tham dự Thánh Lễ!”
(Thánh Gioan Maria Vianney)

Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://hoangcatholic.blogspot.com