Day: September 12, 2021

Xét Mình Và Quyết Sửa Sai

Xét lương tâm Ôi Linh mục ! Khi con cử hành thánh lễ và rước Thánh Thể, phải khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có Đức Tin mãnh liệt và quyết tâm làm vinh danh Chúa. Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối, khiêm nhường xưng tội, để gột…

Cách Dọn Mình Rước Lễ

Xin ơn dọn mình – Lạy Chúa ! Nghiệm thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn, con hoảng sợ và xấu hổ quá ! Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa. Thế con sẽ làm gì, lạy Thiên Chúa, Đấng phù…