Day: September 3, 2021

Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?

Thứ Bảy, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 04/09/21 BÀI ĐỌC I: Cl 1, 21-23 “Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa…

Ích Lợi Bởi Năng Rước Lễ

Chúa là hy vọng “Lạy Chúa ! Con nay đến cùng Chúa, để hưởng nhờ ơn Chúa và được vui mừng trong tiệc thánh, mà Chúa đã thương dọn cho kẻ khó nghèo” (Ps. 68, 11). Trong Chúa có tất cả mọi điều con có thể và phải ao ước, Chúa là phần rỗi và là…

Mầu Nhiệm Tình Yêu

Tình yêu vô hạn Cậy vào lượng khoan dung và đức từ bi Chúa, con đến với Chúa, lạy Chúa ! Con đến như người yếu liệt đến cùng Chúa Cứu Thế, như kẻ đói khát đến nguồn sống, như người nghèo khổ đến với Vua trời, như tôi hèn đến cùng Chủ, như tạo…

Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay

Thứ Sáu, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 03/09/21 Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh quãng năm 540 tại Rôma. Người theo con đường công danh, nhưng đã từ chối chức thái thú Rôma. Người gia nhập đan viện và sau khi làm phó tế,…