Day: August 29, 2021

Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó…Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình

Thứ Hai, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 30/08/21 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 13-17 “Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh…

Đức Kitô cung cấp thuốc giải cho nỗi sợ hãi virus corona

Hướng về Đấng Cứu Độ trần gian, Đấng chiến thắng sự chết khi nỗi sợ tấn công. Đại dịch từ virus Corona trên toàn cầu cho thấy rõ con người dễ bị tổn thương, yếu ớt, có liên hệ mật thiết với nhau, và không tách rời khỏi sự hợp nhất để chống lại cái…

Nhu Cầu Phải Sám Hối

Ta hãy đọc một đoạn Phúc âm theo thánh Luca nói về dụ ngôn con chiên lạc (Lc 15,44-47). Trong bài Phúc âm này, ta thấy Đức Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn về con chiên lạc. Con chiên bị thất lạc hoặc tự ý riêng mà bị thất lạc hoặc người khác làm…

Làm việc bác ái

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy có nhiều công việc bác ái, và nhiều người làm việc bác ái. Vậy mục tiêu cốt lõi của những việc làm bác ái là gì? Người Kitô hữu chúng ta phải làm việc bác ái như thế nào mới đúng nghĩa và hiệu quả như lòng…