Day: August 21, 2021

Xin Lễ cho linh hồn Luyện ngục

*”Các người hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại trao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi nơi…

Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 22/08/21 Bài Ðọc I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão,…