Day: August 12, 2021

Hy Vọng Và Tin Tưởng Nơi Một Mình Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Hy Vọng Và Tin Tưởng Nơi Một Mình Chúa Chúa là hy vọng độc nhất – Lạy Chúa ! Con hy vọng gì ở hạ giới này ? Và trong tất cả tạo vật trên mặt đất có gì yên ủi được con hơn cả ? Phải chăng chỉ có Chúa? Lạy…

Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy

Thứ Sáu, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 13/08/21 BÀI ÐỌC I: Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi…