Day: August 7, 2021

Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 08/08/21 Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8 “Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi…

Bẩm Sinh Đồi Bại Ân Sủng Thanh Cao

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Bẩm Sinh Đồi Bại Ân Sủng Thanh Cao Ơn hiện sủng – Lạy Thiên Chúa của con ! Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, xin ban cho con ân sủng mà Chúa đã cho con biết là trọng đại và khẩn thiết cho phần rỗi con, để con chế…