Day: August 6, 2021

Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được

Thứ Bảy, Tuần 18 Thường Niên, Năm 1 – 0708/21 BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 4-13 “Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là…

Phép lạ trong đại dịch

Thật tốt để chấp nhận hoàn cảnh cụ thể trong bình an. Thay vì than trời trách đất, xung đột trong các tương quan, Thiên Chúa muốn người ta nhận ra điều nên làm lúc này.  Một người đã băng ngàn lội suối để kiểm chứng cho rõ thực hư về danh tiếng của Minh…

Danh sách ân nhân giúp cho Địa phận Saigon (đợt 1)

Ân nhân giúp Saigon đợt 1:  5000 USD Nhóm Yến Điệp Seattle: 1,550 Minh Trần OKC: 100 Ẩn Danh OKC:    200 Mary Hampton: 400 Vũ Luân :            300 Swan Moddison: 100 Đinh Cao: 100 Kristivi Jeff Peterson: 300 Minh Trang Oregon: 100 Chị Liên: 100 Chị Hải Maryland: 1,000 Chị Nghĩa: 200 Thanh Mai: 200 Kim Đan:…

Hành Động Bẩm Sinh Và Sinh Hoạt Của Ân Sủng

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Hành Động Bẩm Sinh Và Sinh Hoạt Của Ân Sủng Phân biệt thế nào ? Con ơi ! Hãy nhận định cho rõ rệt những hành động do bẩm sinh với sinh hoạt của ân sủng. Mỗi thứ theo một chiều hướng hết sức ngược nhau và phức tạp. Trừ người sống…

Nghĩ Mình Đáng Phạt Hơn An Ủi

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Nghĩ Mình Đáng Phạt Hơn An Ủi Nghĩ mình không đáng được ủi an – Lạy Chúa ! Con đâu đáng Chúa an ủi và viếng thăm linh hồn con : Chúa để con thiếu thốn và bị đọa đày là phải lắm. Dầu nước mắt con chảy ra như nước biển,…