Day: August 2, 2021

Gặp Khổ Sầu Hãy Tín Thác Vào Thiên Chúa

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Gặp Khổ Sầu Hãy Tín Thác Vào Thiên Chúa Mong được an ủi – Lạy Thiên Chúa, lạy Cha rất thánh ! Xin chúc tụng Chúa bây giờ và mãi mãi, vì điều gì Chúa muốn, Chúa đã làm và điều gì Chúa làm cũng tốt. Xin cho tôi tớ Chúa được…