Day: July 30, 2021

Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó Đau khổ chóng qua – Con ơi ! Đừng nao núng trong công việc đã khởi công vì Cha, cũng đừng thất đảm vì đau khổ ! Trái lại trước mọi biến cố, con hãy nhớ lời Cha hứa mà tự phấn chấn và an…

Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu

Thứ Bảy, Tuần 17 Thường Niên, Năm 1 – 31/07/21 BÀI ĐỌC I: Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là…