Day: July 29, 2021

Các linh mục là người có phúc nhất

Không những các thánh mà tất cả các linh mục có tâm hồn thành kính sốt mến đều hài lòng và vui mừng khi các ngài cử hành thánh lễ. Các ngài đều biết rằng, họ là những người được kề cận Chúa, thân mật với Chúa, được ôm Chúa trong tay cũng như đối…

Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích Phàn nàn là thiếu khiêm tốn – Con ơi ! Cứ vững tâm và tin tưởng nơi Cha. Lời nói là chi nếu không chỉ là âm vang ! Nó thoảng trên không mà không xuyên được núi đá. Con có lỗi ư…

Một ngày không thể quên

Con nguyện phục vụ các bệnh nhân bằng cả trái tim, mong Chúa xoa dịu nỗi đau nơi các bệnh nhân và giúp họ sớm hồi phục sức khỏe. Reng…reng…reng… đồng hồ báo thức đã điểm, chúng tôi lên đường để ra tuyến đầu chống dịch đây! Cảm giác ngày đầu đi làm vừa vui vừa…

Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?

Thứ Sáu, Tuần 17 Thường Niên, Năm 1 – 30/07/21 BÀI ĐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Đây là những ngày lễ của Chúa mà các…