Day: July 26, 2021

Chủng sinh thế nào, Linh mục thế đó?

Đó là câu nói của Mẹ Teresa Calculta, nay là Thánh nữ Teresa Calculta, nói với các chủng sinh của một chủng viện trong một dịp viếng thăn Việt Nam. Phải chăng thánh nhân muốn nói đến viễn cảnh người linh mục trong tương lai ra sao tùy thuộc vào hệ tại của việc được…

Đến cuối cùng, bạn sẽ nhận những gì đã gửi trao và để lại những gì đã gầy dựng

Tất cả chúng ta cùng nhau. Chúng ta phải đoàn kết vì hạnh phúc nơi cộng đồng của chúng ta.  Bác sĩ Yomaris M. Peña, thành viên của mạng lưới liên kết các bác sĩ SOMOS, luôn chiến đấu với virus corona để bảo vệ các cộng đồng người Mỹ gốc Latinh và gốc Phi.…

Khoa Học Phù Phiếm

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Khoa Học Phù Phiếm Biết tất cả mà không biết mến Chúa yêu người – Con ơi ! Đừng bận tâm đến những lời nói văn hoa, bóng bẩy của người đời, “vì nước Trời, không cứ ở lời nói, nhưng ở nhân đức” (I Cor. 4, 20). Con hãy chăm nghe lời Cha…

Hạt cải trở thành cây đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó

Thứ Hai, 17 THƯỜNG NIÊN- Gioakim & Anna – 26/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 32, 15-24. 30-34 “Dân này đã phạm tội nặng nề, và họ đúc bò vàng“. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê từ trên núi trở xuống, Tay cầm bia đá có khắc chữ cả hai mặt; và đó…