February 5, 2023


TỘI LỖI PHÉP CÔNG BẴNG, GIAN DỐI

Bà Thánh Ma-ga-ri-ta Cooc-tô-ra có lòng thương các linh hồn ở luyện ngục, hay cầu nguyện cho các linh hồn lắm, cho nên các linh hồn thường hiện về xin bà cầu nguyện. 
Vậy có hai người lái buôn đi đường bị kẻ cướp giết chết và lấy hết của cải. Hai người ấy hiện về thưa bà rằng :

-Lạy bà, lẽ ra chúng tôi phải hư mất linh hồn đời đời, nhưng vì ơn Đức Bà thương, trước khi chết chúng tôi được lòng ăn năn tội cách trọn, cho nên không phải sa hỏa ngục. Chúng tôi đang phải giam trong lửa luyện ngục khốn nạn quá sức, vì khi còn sống, chúng tôi đã lỗi phép công bằng, gian dối, ăn bớt của người ta. Xin bà, vì Đức Chúa Trời, mà báo cho các anh em con cái chúng tôi đừng lấy trái phép công bằng. Nói bấy nhiêu lời đoạn thì hai người ấy biến đi. 

Ảnh cùng dòng

TỘI ĐẤNG BẬC VUI ĐÙA THÁI QUÁ…
  Đời Cha Uy-gô làm bề trên dòng thanh Ven-đô, có thày Đuy-răng-đô, sau lên làm giám mục thành Tô-lô-da. Thày Đuy-răng-đô có tính vui vẻ, hay nói chuyện pha trò cho người ta vui cười thái quá. Cha Uy-gô đã trách thầy ấy nhiều lần, cùng bảo rằng : nếu thày chẳng chừa nói những lời hư từ vô ích thì ngày sau sẽ phải phạt trong lửa luyện ngục, chẳng khỏi đâu. 
Lời cha Uy-gô nói chẳng sai, vì thày Đuy-răng-đô sau lên làm giám mục được ít lâu thì qua đời, mấy ngày sau hiện về cùng một thày trong nhà dòng, miệng lưỡi xưng to, đầy những mụn nhọt ghê sợ lắm, thày nói với thày rằng :

– Xin thày nói với cha bề trên cầu nguyện cho tôi, tôi đang ở trong luyện ngục vì những lời hư từ vô ích tôi đã nói xưa. Cha bề trên nghe biết những điều ấy, thì truyền cho bảy thày giữ miệng lưỡi, ở lặng cho đủ một tuần để cầu nguyện cho Đức Giám Mục. Nhưng vì trong bảy thày ấy có một thày không giữ miệng cho nhặt, nên Đức Giám mục lại hiện về, mặt vẫn còn lo buồn sầu khổ, xin cha bề trên thương, vì mình vẫn còn phải giam cầm đau đớn lắm, vì một thày không làm theo lời bề trên dạy. Cha bề trên liền truyền cho một thày khác ở lặng bảy ngày nữa mà cầu nguyện cho Đức Giám mục.

Vừa hết bảy ngày thì Đức Giám mục lại hiện về lần thứ 3, mặt mũi vui vẻ sáng láng tốt lành, mặc áo lễ quen mặc trong các ngày lễ trọng. Đức Giám mục tạ ơn cha bề trên và các thày đã chịu khó hãm mình cầu nguyện cho mình được ra khỏi luyện ngục. 
 TÍCH CÁC LINH HỒN