Day: July 22, 2021

Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả

Thứ Sáu, Tuần 16 Thường Niên, Năm 1 – 23/07/21 BÀI ĐỌC I: Xh 20, 1-17 “Luật do Môsê đã ban ra”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: “Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ.…

Mặc Cho Đời Xét Đoán

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Mặc Cho Đời Xét Đoán Chịu vu khống rất có lợi – Con ơi ! Hãy phú thác tâm hồn con cho Chúa và đừng sợ tiếng đời dị nghị, miễn được lương tâm chứng cho là nhân đức, là vô tội. Chịu như thế rất có lợi và còn là hạnh…